Mechanické figuríny a stroje starověku, středověku a novověku

V historických aj. materiálech se lze dočíst o zajímavých strojích a mechanismech, které svou povahou jakoby předběhly svou dobu.

Kde se takové stroje vzaly? Jakých technologií využívaly ? Připravili jsme pro vás přehled údajů o těchto mechanismech.

 • Kolem roku 350 př. n.l.  – stroj z Antikythéry – snad astroláb, kalendář, navigační pomůcka ? (obr.1)
 • Aristoteles (384-322 př.n.l.) píše o automatické Venuši pohybující se díky přelévání rtuti uvnitř
 • 280 př. n.l. – Na bakchanáliích král Prolemaios Philadelphos předváděl lidskou postavu
 • 18 – 35 n.l. – Figurína, nesmírně krásná dívka, zachránila před dobytím sídelní město císaře z dynastie Chan. Císař nechal automat tančit na hradbách a obléhající vojevůdkyně O stáhla svá vojska z obavy, že její manžel Mao-Tun při pohledu na takovou krásu zešílí.
 • 390 př. n. l. – Řecký mechanik Archýtás z Tarentu (kolem 400 př. n.l.) vymyslel automatického člověka a umělého holuba. Holub se vznášel ve vzduchu ve vodorovné poloze, přičemž ho zevnitř pohánělo „víření vzduchu“.
 • 110 n.l. – Herón popisuje automaty, které zapalovaly obětní ohně, otevíraly dveře, nalévaly tekutiny, hrály na hudební nástroje, tančily a různě se pohybovaly, dále květiny, které se samy rozevíraly, a také pojízdné lodi. Figuríny samy dokonce sehrály celý divadelní kus.
  Heron postavil také první parní stroj.
 • 827 n.l. – Kalif Abdulláh Al Mamún, vlastnil velký automat v podobě zlatého a stříbrného stromu se zpívajícími ptáky.
 • 807 – Harún ar-Rašíd daroval Karlu Velikému vodní hodiny s orlojem. Každé poledne vystoupilo z jejich dvířek 12 malých rytířů a zase se vrátilo.
 • 999 – 1003 – Papež Sylvestr II. měl prý ve svém paláci bronzovou hlavu, která odpovídala „Ano“ nebo „Ne“ na otázky, které jí kladl o politice a všeobecné situaci křesťanstva. Bylo to prý velmi jednoduché zařízení založené na počtu s dvěma ciframi. Šlo prý o automat odpovídající našim moderním binárním strojům. Tato magická hlava byla zničena po jeho smrti. Je nutno předpokládat člověka mimořádných vědomostí a mechanické zručnosti. Tato mluvící hlava byla prý vytvořena za určitého zhvězdnění, jež nastala přesně ve chvíli, kdy všechny planety začínají právě oběh.“ Papež, vlastním jménem Gerbert z Aurilacu (920 – 1003), původně mnich, profesor na remešské univerzitě, byl neobyčejně vzdělaný.
  Tajemnou bronzovou hlavu údajně získal na své cestě do Indie, kterou ze Španělska podnikl, nebo si ji postavil podle nějakého indického návodu. Oficiální životopis se však o této indické cestě nezmiňuje. Uvádí jen legendu týkající se papežova spolku s ďáblem, který si nakonec odnesl jeho duši. (Bergier, J. – Pauwels, J. Jitro kouzelníků)
 • 1193-1280 – Albert z Bollstadtu (Veliký) si údajně sestrojil domácího sluhu z kůže, dřeva a mosazi. Sluha konal nejrůznější práce a otevíral dveře. Podle jedné verze ho zničil Tomáš Akvinský (1225 – 1275), kterého sluha svým brebentěním rušil při studiu.
  Podle jiných údajů Tomáš Akvinský navštívil Alberta z Bollstadtu. Po zaklepání se ozvaly kroky, otevřela mu neznámá žena, která mu odpověděla na pozdrav, ale její tvář zůstala nehybná. Její řeč neodpovídala pohybu rtů a vycházela jakoby z hrudi. Tomáš ji rozbil železnou tyčí. Když učitel přišel, vykřikl: „Nešťastníku, zničil jsi práci 30 let mého života!“ (Zprávu podal prof. Litineckij na IV. Mezinárodní konferenci o umělém intelektu v Tbilisi r. 1976)
 • 1205 – 1210 – Epos Tristan a Isolda popisuje automat se štěbetajícími ptáky a pohyblivým psem.
 • 1229 – Z Páté Křížové výpravy si přivezl z Orientu císař Bedřich II. Hohenstauf planetárium, přístroj, který promítal obrázky hvězd na stěnu kopulovitého stanu nad sebou.
 • 1235 – Villarde de Honnecourt konstruoval chrámové mechanismy – orel sedící na stromě, který při předčítání evangelia pohyboval hlavou, anděl, který zdviženým prstem ukazoval k pohybujícímu se kotouči slunce, pohyblivé kolo Fortuny aj.
 • 1396 – 1476 – Filip Dobrý uspořádal roku 1453 hostinu, kde mechanický tygr bojoval s hadem.
 • 15. století – Dřevěná postava ukřižovaného Krista s pohyblivýma očima z pařížské Musée de Cluny
 • 1420 – V rukopise Johanna Fontana je nakreslena figurína ďábla, pohybujícího rohy, očima a jazykem, rukama a prsty. Dále schéma a popis automatu v podobě malého ženského démona, který se pohyboval po dřevěných kolejnicích.
 • ??? – Španělský rabín Šalom ibn Gabriol postižený odpudivou kožní chorobou si jako erotickou pomůcku postavil dřevěnou pohyblivou pannu. Před nařčením z čarodějnictví se ubránil jedině tím, že ji před králem rozložil a zase složil.
 • Kolem roku 1470 – Johan Muller zv. Regiomontanus, matematik a astronom, sestrojil umělého orla, který letěl vstříc císaři Maxmiliánu, když vjel do Norimberku.
 • 16. století – Italský ďábel v Musée de Cluny
 • 1509 – Leonardo da Vinci postavil mechanického lva pro obveselení krále Ludvíka XII. Na dvorní slavnosti v Miláně se objevil v hrozivém postoji, přímo před trůnem a hrozivě zařval. Ve chvíli, kdy ho král udeřil žezlem, šelma zaujala „heraldický postoj“, sedla si na zadní a mohutnými tlapami si roztrhla hruď, ze které se vyvalily kaskády zlatých lilií.
 • Po r. 1556 – V posledních letech života se císař Karel V. v klášteře San Geronimo de Yuste zabýval výrobou automatů – miniaturní zbrojnoše na koních, bojovníci, hudebníky apod.
 • 1581 – Hans Schlottheim z Augšpurku sestrojil pro Rudolfa II. malou automatickou veslici.
 • 1586 – Tobias Reichel z Drážďan vyrobil automatického pavouka – originál je v muzeu ve Filadelfii.
 • Kolem 1600 – René Descartes (1596-1650) prý vlastnil ženskou figurínu. Říkal prý jí „ma fille Francine“. Vozil ji s sebou v bedně vyložené sametem. Přišel o ni, když mu ji na jedné cestě hodil do moře pověrčivý a asi hodně poděšený holandský kapitán.
 • 1615 – Salomon de Caus navrhl automaty s ptačími hlasy a automaty, které se vkládaly do umělých jeskyň a zákoutí zámeckých zahrad.
 • 1690 – francouzský generál de Gennes si jako velitel v Guayaně zhotovil mechanického páva, který chodil a zobal zrní.
 • 1729 – De la Condamine navrhl automat, který kreslil podle křivek, které se do něj vložily.
 • 1733 – Maillard předložil francouzské Akademii nákres plovoucí labutě, gondoly s postavičkami lidí a vozu taženého umělým koněm a obsazený umělými lidmi
 • 1734 – 1825 – Wolfgang von Kampelen (nar. 1734 v Bratislavě) sestrojil hráče v šachy v podobě Turka, který vždy vyhrával. Přístroj se dostal do vlastnictví vídeňského mechanika Nepomuka Maelzela, který s ním procestoval mnoho zemí. S tímto automatem hrál mj. Josef II., Fridrich II., a v roce 1809 i Napoleon Bonaparte. Roku 1825 se dostal i na turné po USA, kde roku 1854 shořel v Paelesově muzeu ve Filadelfii při požáru. Podle některých názorů se v přístroji ukrýval člověk bez nohou, s fenomenálními šachovými schopnostmi. (obr.3)

 • 1770 – Teolog Pierre Jaquet-Droz (otec) postavil s Jeanem – Fredericem Leschotem v La Chaux-de-Fonds píšícího androida.
 • 1773 – hodinář Henri Luis Jaquet-Droz (syn) sestrojil 2 androidy – kreslíře (obr.3) a cembalistku. Předváděl je i s androidy svého otce v roce 1774 v Paříži. Od roku 1907 jsou androidy v neuchatelském muzeu.

 • 1775 – David Roentgen a Pierre Kintzing vytvořili „La Joueuse de Tympagnon“ – android v podobě Marie Antoinetty. Je v Conservatoire National des Arts et Métiers v Paříži. ( obr.3)

 • 1808 – Johann Usportn Maelzel vytvořil mechanického trubače, který s orchestrem hrál Pleyelův pochod. Vystavoval ho v Paříži a v roce 1809 v Mnichově.
 • 1809 – J. A. Clarce a Neville Maskeline sestrojili automat „Psycho“, který hrál whist.
 • 1900 – Frederic Ireland předváděl android „Enigmarella“ – uměl psát, chodit a jezdit na kole. V postavě byl prý ukryt trpaslík.
 • 1962 – Norman Dean nechal patentovat přístroj (US patent 2886976), údajně popírající zákony mechaniky.

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2110

error: Kopírování zakázáno!