Maďarský kmen v Africe?

V núbíjské oblasti Súdánu poblíž Vadl el Haifa v Africe žije kmen o velikosti asi 250 rodin (kolem 1500 osob), který se jmenuje Maďarab.

Podle ústního podání pochází kmen z oddílu maďarských vojáků, kteří se ve středověku dostali z tehdejších Uher až k Nilu (tehdy byl Egypt součástí Súdánu pod tureckou kontrolou) do oblasti Vadí el Haifa. Ačkoli během staletí došlo k značné asimilaci s původním africkým obyvatelstvem, přenášelo se z otce na syna vědomí maďarského původu.

Patnáctičlenný výbor Maďarabů, který je jejich nejvyšším představitelem, spravuje řádný finanční rozpočet kmene, stará se o hmotné zabezpečení vdov a starců, o vydržování školy, i o to, aby žádný z příslušníků kmene, který se jako celek živí pěstováním dobytka a obchodem, netrpěl hladem.

Historii rodin tohoto kmene lze sledovat až po 10 generací nazpět; do 16. Století. Vždy však vedou k jakémusi Ibrahimu el Maďaru, pocházející původně z Budy, byl činovníkem tureckých úřadů a spravoval právě oblast Vadl el Haifa. Vzal si núbijskou ženu, se kterou měl pět synů: Selabi, Mustafa, Djelaleddin, Musa a Iksa.

Četná tvrzení i rodinné legendy se rovněž shodují v tom, že Turci kolem roku 1650 zajali kdesi v Evropě skupinu maďarských vojáků, kterou osud zavál až na břehy Nilu.

Jeden stařec, odvolávaje se na rodinnou ústní kroniku, tvrdil, že se pamatuje na uvádění jména Jánose Hunyadiho (1387-1456) (obr.), který prý kdesi v Evropě vítězně bojoval s Turky. Podle jiné verze opět jakási maďarská královna vyhnala předky Maďarů z vlasti. Ti se obrátili do Turecka (hraničilo tehdy na Balkáně s Uhry) a odtud byli odesláni až k břehům Nilu.

Jazyk Maďarabů nemá naprosto nic společného s maďarštinou. Naproti tomu jejich obyčeje se nápadně liší od sousedních núbijských kmenů, i když vyznáním jsou muslimové.

Tento kmen v Egyptě objevili společně v roce 1935 László Almásy, maďarský dobrodruh, s Němcem Hansjoachimem von der Eschem. Od roku 1992 jsou Magyarabové členy „Světové federace Maďarů“ (Magyarok Világszövetsége).

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!