Ruské Stonehenge

Vykopávky v obci Spasskaja Luka z léta roku 2002 udivily pracovníky Státního historického muzea.
Nejvyšší vrcholek jednoho pahorku skrýval svatyni, starou asi 4.000 let, tedy srovnatelnou se stářím britského Stonehenge.

Nic podobného v Rjazaňské oblasti dosud nebylo nalezeno. Okrsek má kruhový tvar o průměru 7 metrů, ohraničený půlmetrovými dřevěnými sloupy, mezi kterými je stále stejná vzdálenost. V centru kruhu byla velká čtvercová jáma a sloup. Dřevěné sloupy se samozřejmě nezachovaly, zůstaly po nich stopy v kruhových jamách, kde byly zakotveny.

Na okraji plochy byly ještě dvě jámy se sloupy. Možná byly 4, ale stopy byly porušeny pohyby půdy. Na východní straně byl ještě další takový sloup, na jihu byl také sloup, který byl nalezen již před několika lety, ale badatelé netušili, že jde o součást větší svatyně. Postupně se tedy ukázalo, že jde o druhý okruh kolem svatyně vzdálený kolem deseti metrů od vnitřního.

Právě vykopávky z roku 1979 odhalily existenci několika sloupů, které naznačovaly, že půjde o astronomickou pozorovatelnu. Nasměrování dvojic sloupů ukazovalo, že mezi nimi lze z určitého bodu pozorovat západy a východy Slunce při slunovratech.

V blízkosti sloupů bylo nalezeno několik kosterních fragmentů – části rukou a nohou, části čelisti.

Okrsek označil neznámý národ, který sem došel z jihovýchodu euroasijské stepi. Během velkého stěhování národů kolem přelomu letopočtu, sem došli Ugrofinové. Záhadně však byli informováni o posvátnosti tohoto místa a tak jej zachovali neporušený. Až křesťané zdaleka viditelnou stavbu srovnali se zemí.

Stavba je v Rjazaňské oblasti naprosto unikátní, srovnání lze vést jen se Stonehenge. Samozřejmě nelze mezi ně stavět paralely, ani mezi národy, které je vytvořily.

  • Umístění – GPS 54°22’34.75″N 40°25’32.82″

Podle:

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!