Některá UFO možná vysvětlí pruhy „tančících světel“

Slovo „sprite“ v angličtině označuje elfy, skřítky, šotky, víly, přízraky i duchy.

Vědci jimi označují záhadný světlý fenomén v blízkém kosmu, který možná stojí za některými pozorováními „létajících talířů“.

Co je to sprite? Jacísi tajemní obyvatelé v okolí Země?

Ve výškách od 56 až 130 km někdy vznikají při bouřkách obrovské shluky v podobě ohnivých koulí.

Podstata jevu není ještě plně objasněna. Je možné je pouze pozorovat, ať už z kosmických lodí, z letadel nebo i ze Země. Další výsledky výzkumů uvedli izraelští badatelé z University v Tel-Avivu.

Podle geofyzika Colina Price z této univerzity by tento jev mohl vysvětlit i některá UFO, tedy proslulé „neidentifikované létající objekty“.

„Blesk vyvolává při bouřce elektrické pole, a vytváří záblesk světla zvaný „sprite“. Víme, že jen specifický typ blesku je spouštěčem vyvolávajícím záblesky světla vysoko v atmosféře,“ říká Price.

Nejprve se zdálo, že každý sprite je jedné podstaty, „látky“, vzdáleně připomínající medúzu s chapadly.

Nicméně, velmi podrobné snímky ze speciálních vysocerychlostních kamer, které Američané instalovali před několika lety na Aljašce, odhalily, že „medúza“ se skládá z několika ohnivých koulí. A ty se pohybovaly nahoru a dolů při rychlosti desetiny rychlosti světla.

Při sledování zimních bouří nad Středozemním mořem se ukázalo, že záblesky vypadají obvykle jako pruhy nebo úponky světla. Mohou však mít i podobu rychle se pohybujících koulí – a právě tak o nich mluví lidé, kteří oznamují UFO. Price a jeho kolegové změřili i velikost „tančících světel“. „Svíce v záblescích jsou až 24 kilometrů vysoké a svazek svící je široký až 72 kilometrů – vypadá to jako obří oslava narozenin,“ řekl. Jako „svíce“ označuje Price pruhy zvlášť intenzivního světla. Uvedené rozměry naznačují, že za určitých okolností mohou být viditelné i ze Země.

Price je přesvědčen, že vznik sprite nějak vyvolávají dolní blesky, které sjíždějí do země maximálně z výšky 11 až 16 km. Ty nějak rozruší elektrické pole v prostoru a vyvolají tyto zvláštní záblesky, ale nedokáží to všechny „nízké“ blesky.

Vidět přízračné záblesky sprite v blízkém kosmu je téměř nemožné – jsou příliš rychlé, trvají asi tisícinu sekundy. Pouze při dlouhém nočním bdění na horských vrcholcích a z paluby orbitálních lodí je možné je zachytit.

Obr. 3,4 Tajemné světlo vzniká v podobě obrovských balónů. Nejprve letí dolů, pak shora dolů.

Jako první o těchto nočních přízracích hovořili piloti, ale vědci jim nevěřili. Právě proto, že jejich svědectví připomínalo zprofanované UFO. První potvrzení o tom, že tyto záhadné ohně ve vesmíru opravdu existují, přišlo až v roce 1970.

Až na počátku tohoto století se vědcům podařilo získat snímky záhadných objektů.

Takových jevů je několik druhů.

„Elfové“ se vyznačují obrovským červeným kruhem. Sprite se podobají na modré medúzy. Červené medúzy, které se objeví pod sprity, jsou tygři. Blue Jet se vypadají jako modré fontány. (obr. 5)

Američtí astronauti z raketoplánu „Columbia“, který tragicky shořel během přistání 1. února 2003, také viděli tyto vesmírné přízraky. Jeden z nich, podobný tygru, objevili specialisté na fotografiích, poslaných na Zemi několik dní před katastrofou.

„Nikdy jsem nic podobného neviděl,“ – řekl vedoucí expertní skupiny, který zkoumal fotografie. „Objekt zářil silným červeným světlem po zlomek sekundy, a objevil se nad Madagaskarem ve výšce 150 km.“

Pozorovatelé, vybavení vysocerychlostními kamerami (5 tisíc snímků za sekundu), zachytili tyto jevy na snímcích v létě 2005 v Colorado (USA). Ale na některé přízraky je to stále málo a je potřeba rychlost – 10 tisíc snímků za sekundu.

Čtěte

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!