Mimozemšťané ve starověkém Egyptě?

Starověký Egypt poskytuje řadu podnětů pro alternativní výklady historie.

Monumentální architektura, systém psaní, sochařství, umění a náboženství jsou po staletí přitažlivým tématem pro laiky i badatele. Kultura starověkého Egypta vyvolávala, a stále vyvolává řadu spekulací.

Mezi těmito spekulacemi je i téma návštěvy mimozemšťanů v Egyptě. Filmy, jako jsou Stargate (USA, 1994) (1) nebo seriál Vetřelci dávnověku (Ancient Aliens) (2), přispívají k tezím, že vyspělá civilizace Egypta byla ovlivněna mimozemšťany, což zapůsobilo jako katalyzátor celé civilizace, což se již nesmazatelně zakořenilo v povědomí mnoha lidí.

Ale jaké jsou důkazy?

Obr.1

Mimozemšťan ve starověkém Egyptě? Malba v hrobce Ptahotepa

Nadšenci tvrdí, že na obrázku č. 1 je vyobrazen typický „šedý“ mimozemšťan, za pomoci starobylého egyptského náhrobního zobrazení. Jedna konspirační webová stránka vyobrazení nazvala jako „jednu z nejdůležitějších stop cizího zásahu do naší staré historie, která se zachovala.“

Obraz pochází z hrobky Ptahotepa. Ptahotep nebyl faraon; byl vezírem – koregent faraonů. Konkrétně Ptahotep byl vezír faraona Džedkare Isesi (byl osmým králem 5. dynastie a vládl v Egyptě od roku 2388 do roku 2356 př.n.l.), tedy v době starého království, ve věku stavby pyramid.

Obraz je nekvalitní – což přispívá k myšlence, že je tu snaha „něco zakrývat.“ Ale co je nejdůležitější – nevidíme z něj kontext celého vyobrazení.

Ale, jak uvidíme níže, ostřejší fotografie existují, a kontext vyobrazení nějaké mimozemské návštěvy vylučují.

Mimozemšťan? Nikoli, lotos v květináči

Ostřejší fotografie (obr.2) odhaluje, že na nástěnném reliéfu v hrobce Ptahotepa nejde o mimozemšťana.

Obr. 2

Obr. 3

„Mimozemšťan“ je vlastně kamenná váza s rostlinou (známý lotosový květ) a jeho ostny vystupují vzhůru. „Mimozemšťan“ nemá nohy ani ruce. I na přiblížení je tzv. „mimozemská hlava“ s mandlovými očima, (obr.3), která nemá žádnou „lebku“ – je zde jen hřebenovitá rostlina. „Ústa“ jsou jen okrajem vázy.

Lotosový květ ve starověkém Egyptě

Lotosový květ je všudypřítomný ve starobylé egyptské plastice a výtvarném umění. Kromě malby byl lotosový květ známým motivem pro starodávné egyptské šperky. Každý, kdo se jen trochu seznámil s egyptským uměním a sochařstvím – by mimozemšťana na takové malbě nehledal. Lotosový květ je okamžitě rozpoznatelný.

Lotos byla známá vodní rostlina ve starověkém Egyptě. Zde jsou některé příklady lotosových květů v egyptském umění (obr. 4 a 7) a u šperků (obr. 6), spolu se současnou fotografií rostliny lotosu (obr. 5):

Obr. 4

Obr. 5


Obr. 6

Obr.7

Obr. 8

Šperk na obr. 8 ukazuje, že paprsky vpravo a vlevo by snadno vytvořily „oči mimozemšťana“. To ukazuje, to samé, jako v hrobce Ptahotepa, kde „černé oči“ mimozemšťana jsou vlastně tmavě barevné pupeny lotosu. Příklady lotosového pupenu s rostlinou lotosu také není obtížné najít v egyptském umění (obr. 9):

 

Obr.9

Je tedy zřejmé, že údajný „důkaz o mimozemské návštěvě Egypta“ v hrobce Ptahotepa je jen lotosový květ ve váze.

Odkazy

(1) Stargate. (USA, 1994). ČSFD. Internet: https://www.csfd.cz/film/2576-hvezdna-brana/prehled/
(2) Ancient Aliens. (USA, 2009 – 2019), CSFD. Internet: https://www.csfd.cz/film/265160-vetrelci-davnoveku/prehled/

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!