Jak to bylo se supernovou?

Sumerové prý před 6000 lety viděli něco, čemu se říká supernova a tak to tedy byla supernova – jak se píše na jednom blábolivém webu…
Článek, přeložený z (1) se opakuje na několika stránkách „alternativní historie“.

Vychází z teorií amerického spisovatele a lingvisty Georga Michanowského. (2) O koho šlo?

George Michanowsky (1920-1993) byl lingvistou a spisovatelem. Pocházel z Ruska a žil v New Yorku.

Michanowského k jeho alternativním názorům inspirovalo pátrání, ve kterém v roce 1956 zkoumal zvláštní skalní rytiny v Bolívii. Vysvětlil je jako znaky o starověkých, výročních obřadech místních domorodých obyvatel. Podle jeho názoru tyto materiální a kulturní důkazy prokázaly, že předkové pozorovali v „šedé minulosti“ výbuch supernovy v souhvězdí v souhvězdí Plachet (Vela) (3)

Tuto spekulativní interpretaci Michanowsky publikoval v prosinci 1975 v článku v Explorers Journal (4), kde se opřel o druhý ‚pilíř‘ své teorie: starověkou Mezopotámii, kde výbuch supernovy v souhvězdí Vela byl prý také sledován. Za tímto účelem citoval pasáž z Bible, která prý na událost odkazuje. (Job 9: 8-9 – „…sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní.“), a to proto, že Job prý měl údajně mezopotámský původ.

V roce 1977 vydal Michanowsky knihu „The Once and Future Star“, ve které jeho teorie exploze supernovy Vela doznala změny – jako počátek ‚kulturního‘ rozvoje lidstva. Záření ze supernovy totiž podnítilo kulturní rozvoj pozemského lidstva. Exploze hvězdy před 7000 lety je navíc prý popsána v textech klínového písma na hliněných sumerských tabulkách. Michanowsky v knize dále tvrdil, že Sumerové věděli o pevnině Atlantis, kterou označovali jménem NI-DUK-KI, dnes Dilmun. Britský orientalista Henry Rawlinson (1810-1895) (5) přeložil toto jméno jako „požehnaný kopec“ nebo „požehnaný ostrov.“ Výbuch supernovy Vela navíc ovlivnilo klima na Zemi v podobě zvýšení teploty. Globální oteplování rozpustilo následně arktické ledovce a mořská hladina se zvedla. NI DUK AI neboli Dilmun / Atlantis byl zaplaven…

Tyto názory odmítl Duane Hamacher z University v Missouri. (6)

Ačkoli je Michanowski na „alternativních“ webech označován jako odborník na mezopotámskou astronomii, jeho názory se nesetkaly s podporou ani dalších „alternativních“ historiků. Např. David Hatcher Childress (7) sdělil, že Dilmun je obvykle spojován s ostrovem Bahrajn, ale rozhodně nešlo o Atlantis. Další možností pro takový „ostrov blažených“ by prý mohl být Ceylon.

O dvacet let později vydali britští badatelé D.S. Allan a J.B. Delair knihu „Cataclysm!: Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9500 B.C.“ (1997), ve které vylepšili katastrofické teorie Velikovského (7). I oni označili supernovu Vela jako zdroj výbuchu, který téměř zničil naši Zemi.

Datovali tuto událost na 9500 př.n.l., a tvrdili, že byla zaznamenána v řecké mytologii, jako příběh o Phaetonovi, synu slunečního boha Hélia. Allan a Delair se o knize Michanowského vůbec nezmínili.

Obr. „Tužka“ – mlhovina NGC 2736 (8) – zbytky supernovy Vela

Přesto data nesouhlasí. K výbuchu supernovy Vela, která je 815 světelných let daleko, došlo o mnoho dříve, někdy před 11.000–12.300 lety. Výbuch nemohl být pozorován ze severní polokoule, natož v Sumeru, kde začala civilizace až dávno poté. Atlantis by měl podle Platóna existovat také v jiné době, a popisovaná katastrofa nijak nekoresponduje s postupným zvýšením mořské hladiny.

Michanowsky je klasický představitel podobných teoretiků – pro svou utkvělou představu shání důkazy všude a za každou cenu.

Za desítky tisíc let lidské historie bylo nepochybně mnoho změn klimatu. Nikdo nedoložil postup, který by mohl vysvětlit vliv exploze stovky světelných let vzdálené supernovy na pozemský život nebo klima. A i kdyby – globální oteplování nemusí nutně roztavit polární led. Fascinující teorie o výbuchu dávné supernovy Vela X je násilně naroubovaná na řadu dalších záhad.

Odkazy

(1) Amish Shah: The Sumerians and the Supernova. https://ancientexplorers.com/blogs/news/the-sumerians-and-the-supernova
(2) Georg Michanowski. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Michanowsky
(3) Vela-Supernova. Wikipedia. Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Vela-Supernova
(4) Explorers Journal. Internet: https://explorers.org/about/the_explorers_journal
(5) Henry Rawlinson. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Henry_Rawlinson,_1st_Baronet
(6) Duane Hamacher. Internet: http://profiles.arts.monash.edu.au/duane-hamacher/
(7) David Hatcher Childress. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hatcher_Childress
(8) Immanuel Velikovski. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Velikovsky
(9) NGC 2736. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/NGC_2736

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3239

error: Kopírování zakázáno!