Stonehenge pomáhal postavit i ochočený dobytek

Tajemství starověku nedají spát moderním učencům.
Megalitická struktura Stonehenge se nachází na Salisburské pláni v britském hrabství Wiltshire, asi 130 km jihozápadně od Londýna. Několik desítek z jeho kamenných balvanů je umístěno v kruhu o průměru 33 metrů. Každý z nich váží asi 25 tun. Další kamenné můstky, delší než 3 metry, mají téměř čtvercový průřez se stranou asi jeden metr.

Obr.1 Stonehenge je považováno za starobylou observatoř. Ale existují i jiné verze.

Kameny byly vylámány vcelku velmi daleko – některé byly přepravovány ze vzdálenosti 30 kilometrů a jiné dokonce až 300 km. Badatelé navrhli řadu způsobů, jak tyto kameny přepravovat – po řekách na vorech, kluzné dráhy s rolovacími rošty, nebo dokonce po kuličkových drahách. (1)

Obr.2 Testování možnosti posouvání břemen za pomoci kuličkové dráhy.

Ale proč se zapomnělo na nějaký zřejmý způsob – pomoc těch, kteří jsou silnější než lidé? Třeba hovězí dobytek. Ale vědci se domnívali, že k ochočení býků v tažné práci došlo až mnohem později, než byl postaven Stonehenge. Ukázalo se však, že se vědci se mýlili. Britští archeologové z University College London, pod vedením dr. Jane Gaastra studovali spodní kosti končetin býků, kteří žili před 8 tisíci lety.

A našli stopy charakteristického „opotřebení“ – tedy to, co se objevuje u skotu, je-li pravidelně používán k přesouvání závaží. Tedy, postroj. (2)

Obr.3 Kosti býků se stopami jejich tvrdé práce na stavbách v období paleolitu.

Hlavní součást stavby Stonehenge byla postavena před 5 000 lety. Býci se začali využívat pro práci před nejméně 8 tisíci lety. To znamená, že lidé měli 3000 let, aby se to dokonale naučili.

Z tohoto důvodu se britští archeologové domnívají, že stavba Stonehenge se nemohla obejít bez pomoci dobytka.

Odkazy

(1) Při výstavbě Stonehenge byla použita kuličková ložiska. 24.12.2014. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2013/10/24/pri-vystavbe-stonehenge-byla-pouzita-kulickova-loziska/
(2) Pinkstone, J.: Forget horsepower, Stonehenge was built with COW-power: Cattle that lived 8,000 yearsago were used as ‚animal engines’ to lug around heavy objects for Neolithic people. Daily Mail, 13.12.2018. Internet: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6491295/Stonehenge-built-COW-power-Cattle-lived-8-000-years-ago-used-animal-engines.html

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3111

error: Kopírování zakázáno!