Mimozemšťané v muzeích (4)

O UFO a mimozemšťanech se mnoho píše, ale jen málokdo je viděl.

V kanadském městě Shag Harbor (Nové Skotsko) otevřeli muzeum věnované případu z tohoto regionu – přistání UFO 4. října 1967 v malé zátoce – Shag Harbour Incident Society Museum. (1)

Existuje verze, že mimozemšťané nejdříve opravili svou loď pod vodou, a pak odletěli. Vzpomínky na tento případ pronásledují obyvatele velmi dlouho.

 

Obr. 1 (2)

Kanadský Roswell?

Říká se tomu „kanadský Roswell“. Jde prý pravděpodobně o nejsilnější důkaz o mimozemské návštěvě v Kanadě. Jak se to všechno událo?

Stalo se to v Shag Harbor, malém rybářském přístavu nedaleko nejjižnějšího cípu Nového Skotska. Za jasné noci, ve středu 4.října 1967, krátce před půlnocí, řada svědků pozorovala řadu světel, o kterých se říkalo, že jsou na plavidle o délce asi 60 stop, sestupují s pískavým zvukem padající bomby, vznášely se na okamžik nad vodou a pak se ponořily.

Ale pak, o čtvrt století později, příběh vygradoval a Shag Harbor se stal jedním z nejlepších případů důkazu mimozemské návštěvy…

Původně se myslelo, že se jedná o leteckou havárii.

V noci, kdy byl incident hlášen, pobřežní hlídka a civilní lodě v Shag Harbor hledaly ty, kteří údajnou havárii letadla přežili. Jenže to jediné, co bylo nalezeno, byla jen záhadná pěna popsaná kapitánem rybářského člunu, jako pás „široký nejméně 80 stop“, a ve tmě myslel, že je „nažloutlé barvy“. Potápěči strávili tři dny, aby na dně zálivu našli pozůstatky havárie, ale vůbec nic nenalezli.

Často uváděný důvod, proč je Shag Harbor považován za nejlepší důkaz návštěvy mimozemšťanů v Kanadě, je počet a spolehlivost svědků. Světla, která sestupovala do vody, hlásily zhruba tucty lidí. Další lidé se ozvali, když viděli, že se na krátkou dobu ve vodě objevilo jedno světlo.

Dalším důvodem, který je uváděn, je souvislost, že v týdnech před a po události bylo v různých částech provincie hlášeno několik dalších zpráv o UFO. Ve skutečnosti je to však spíše než posílení případu jeho degradace. Tyto zprávy obsahují informace o blikajících světlech, zapínání a vypínání světel, různé koule, rozsvícení světla ve vzduchu a to, co lze odhalit jako explozi bolidu, pozorované z letadla. A samozřejmě, že všechny tyto zprávy případ zkomplikovaly. Ve skutečnosti neměly nic společného se Shag Harborem.

Nejlepší způsob, jak zjistit, co se opravdu stalo, je jít k primárním zdrojům: novinovým zprávám, napsaným okamžitě po události a získání přesných slov od svědků z první ruky.

Halifax Chronicle-Herald to udělal právě v řadě článků. Dvě dospívající dívky hlásily tři klesající, červenohnědá-oranžová světla, která tvořila linii, skloněnou pod úhlem asi 45 stupňů, ale pak se jejich auto dostalo mimo dohled. Čtyři další dospívající viděli to samé, ale udali místo čtyř světel tři, a popsali je spíše jako žluté nebo bílé. Pak pozorovali, jak se světla pomalu ponořují do vody. Jeden z nich řekl, že si vzpomněl, jak se světla vypínají a znovu se zapínají, ale ostatní to neuvedli. Jedna osoba říkala, že slyšela pískot, ale ostatní to neslyšeli. Jiná osoba říkala, že slyšela hlasitý hluk, když objekty narazily na vody, ale nikdo jiný o tom nic neřekl.

Takže vše, co můžeme říci o svědeckých výpovědích je to, že malé množství jasných světel kleslo do vody, kde jedno zůstalo na krátkou dobu na hladině. To je asi nejlepší popis, který můžeme analýzou výpovědí získat.

Poté, co se zprávy dostaly na veřejnost, další pozorování změnilo příběh tak, aby vyhovoval všem novým informacím.

Například světlo, které vidělo několik lidí, se spojilo s pěnou, jejíž nález rybář později oznámil, a nyní si uvědomil, že viděl, jak se plovoucí světlo pohybovalo kolem a zanechává žlutou pěnu. Ve skutečnosti nikdo nehlásil, že by to v té době viděl.

Stejně jako u mnoha jiných případů UFO, svědkové a analytici vyslovili možnost, že předmět z Shag Harbor je nějakým významným vojenským letadlem. Toto vysvětlení postrádá logiku alespoň ze dvou důvodů. Za prvé, vysoce tajná vojenská letadla nebyla nikdy zkoušena v civilních oblastech v nízké výšce přímo nad hustě obydlenými oblastmi, daleko od zkušebních polygonů.

Za druhé, objekty a řady světel, které byly hlášeny svědky, nikdy neodpovídaly vlastnostem jakéhokoliv vojenského letadla.

Nahlášený objekt však souvisí hned s několika běžnými jevy. Meteorické ohnivé koule se v průběhu pádu často rozbíhají do řady několika světel a často se vůči divákovi nacházejí šikmo. Tak se svědkům zdá, že se pohybují pomalu a pod klesajícím úhlem. Nemusí to být perfektní shoda, ale s případem to souvisí v řadě detailů.

Vysvětlení, které se poprvé objevilo v roce 1967, bylo, že jde o jedno nebo více námořních nouzových světlic, vypálených z pistole, která je standardním bezpečnostním vybavením na člunech. Jsou to obvykle oranžové plastové pistole, které vypálí 12 střel. Po odpálení začnou po několika sekundách, někdy téměř okamžitě, hořet, až po celou dobu pádu. Přesně tak, jak to popisují svědkové.

Je otázka, kdo v tu dobu signalizoval nebezpečí, a pokud jen armáda odhalila, proč to nezveřejnila? Že by to bylo samotné nějaké armádní plavidlo?

Také o pádu meteoru nejsou žádné další zprávy.

Podobný případ představuje známá událost z roku 1997, tzv. „Světla z Phoenixu“ („Phoenix Lights“), což byly světlice na padáku, odpálené z letadel A 10A Thunderbolt 100 km daleko. Celé město si myslelo, že jde o obrovské UFO přímo nad jejich hlavami.

Nadšenci pro „cizí kosmické lodi“ tvrdili, že vláda vyloučila světlice jako možné vysvětlení. Je-li to pravda, bylo by zajímavé vědět, co vedlo vládu k tomuto závěru.

V roce 1993 ufolog Chris Styles tvrdil, že jako chlapec byl svědkem UFO jedné z těchto událostí několik týdnů po hlavním případu.

Chris Styles a Doug Ledger napsali knihu, nazvanou „Dark Object: The World’s Only Government-Documented UFO Crash“ (3), ve které tvrdili, že objekt z Shag Harbor byla kosmická loď, která týden poté cestovala pod mořem asi 70 kilometrů severovýchodně do Shelburne, americké námořní základny pobřežního sonarového pole pro boj proti ponorkám, která je součástí rozsáhlé celosvětové sledovací sítě. Spoluautor, ufolog Doug Ledger tvrdil, že se k němu připojila ještě druhá podmořská kosmická loď, a obě byly monitorovány námořními silami, než se obě konečně vrátily zpět do vesmíru. Neposkytl pro to žádný důkaz, ani nikdo jiný.

Tento tvůrčí přírůstek k příběhu – vzniklý o čtvrt století později – je již čistá fikce.

Odkazy

(1) Shag Harbour Incident Society Museum (a.k.a. UFO Museum). Internet: http://cuun.i2ce.com/misc/shagHarbourMuseum

(2)  Masters, J.: Nova Scotia’s Shag Harbour centre tells intriguing UFO story. 12.9.2013. Internet: http://www.vancourier.com 

(3) Don Ledger – Chris Styles: Dark Object: The World’s Only Government-Documented UFO Crash Mass. (2001)

 

Pokračování

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1044

error: Kopírování zakázáno!