Egyptské pyramidy soustřeďují elektromagnetické vlny?

Nový výzkum vyvolal ještě více otázek

Myšlenka zaměřit na Cheopsovu pyramidu elektromagnetické záření napadla ruské vědce z Petrohradské národní výzkumné univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky (Universita ITMO). (1), (2) Před nimi to nikoho nenapadlo. Takže nikdo dosud nevěděl, jak bude pyramida reagovat.

Obr. 2 Pyramida také koncentruje tepelnou energii

Petrohradští fyzici – Michail Balezin, Ksenija Baryšnikova, Polina Kapitanova a Andrej Jevluchin – přizvali k experimentům německé kolegy z Laserového centra v Hannoveru (Laser Zentrum Hannover). Přímé ozařování pyramidy se však neuskutečnilo, což je nepříjemné. Byl však vytvořen matematický model, který vzal v úvahu všechny rysy starobylé stavby. Na tento model byly pak zaměřeny rádiové vlny.

Virtuálně, samozřejmě. Ale výsledky jsou konkrétní a docela překvapivé, ne-li šokující. Byly publikovány v časopise Journal of Applied Physics. (3)

Vědci tvrdí, že provedený model Cheopsovy pyramidy soustřeďuje elektromagnetické pole. Navíc ho ještě zesiluje. Zvlášť se tento jev projevuje při dlouhých vlnových délkách od 200 do 400 metrů. Dále vypočítali extinkční průřez. Tato hodnota pomáhá odhadnout, která část incidentní vlnové energie může být rozpuštěna nebo absorbována pyramidou za rezonančních podmínek. Konečně, za stejných podmínek, vědci zjistili distribuci elektromagnetického pole uvnitř pyramidy.


Obr.1, 3 Cheopsova pyramida je schopna soustředit elektromagnetické záření pod sebou a uvnitř

Sotva by bylo rozumné předpokládat, že starověcí Egypťané věděli o takových zesilujících vlastnostech pyramidy. Ale její tvůrci z nějakého důvodu postavili takzvanou pohřební komoru právě tam, kde experimentátoři zaznamenali nejvyšší možnou koncentraci elektromagnetické energie – uprostřed stavby a pod ní v podzemí komoře.

Náhoda? To není vyloučeno. Je možné, že schopnost soustředit energetické toky je vlastní schopnosti takového objektu – pyramidálního tvaru. A pokud to není náhoda? Proč mají právě pohřební komory takovou „možnost“ – dodávat energii?

Autoři studie neodpověděli na tyto otázky. Ale vyslovili možnost, že i jiné egyptské pyramidy mohou soustřeďovat elektromagnetickou energii.

Je možné, že se při studiu pyramid dočkáme i dalších překvapení.

Odkazy

(1) Университет ИТМО. Internet: http://www.ifmo.ru/ru/
(2) Университет ИТМО. Wikipedia. Internet: https://ru.wikipedia.org/
(3) Mikhail Balezin a kol.: Electromagnetic properties of the Great Pyramid: First multipole resonances and energy concentration, Journal of Applied Physics (2018). Internet: https://phys.org/news/2018-07-reveals-great-pyramid-giza-focus.html#jCp

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2114

error: Kopírování zakázáno!