Nazca vyvolává nové otázky

Slovo Nazca znamená „místo, kde se těžce žije.“

Ale staří obyvatelé pouště Nazca byli schopni přežít. Například stavěli systém akvaduktů k zásobování políček ze zdrojů podzemní vody. A po ucpání podzemních vodních toků vytvořili speciální průchody, postupně vytahující vodu po spirále až z hloubky šesti metrů. Systém starověkých stavitelů udivuje i současníky. (1)

Starověké pohřebiště Chauchilla se nachází asi 20 km jižně od města Nazca. Mumie nebožtíků zde odpočívaly v klidu do začátku minulého století, kdy lupiči cenností jejich hroby znesvětili. Lidské kosti jsou od té doby rozházené po poušti. V písku se válí obratle, žebra, prameny vlasů…

Mumie se posléze vrátily jen do 12 hrobů, otevřených k nahlédnutí.

Mumie byly pohřbeny skrčené. Mnozí zemřelí měli dlouhé vlasy, některé lebky jsou stále ještě zdobené účesy. Není to pěkný pohled pro lidi s citlivým srdcem, zvlášť na dětské mumie…

Nyní jsou díky snahám archeologů lebky, stejně jako dříve, obráceny k východu, jako by čekaly na východ slunce a vzkříšení k novému životu…

Na letišti v Nazca turisté za 25 minut a 50 USD uvidí poušť z výšky. Letadlo je zpravidla čtyřmístné – pilot plus tři cestující. Před vzletem cestující dostanou plánek letu, zobrazující přibližně asi tucet obrazců, které během letu uvidí. Pilot žádá o povolení k vzletu. Po několika minutách je letadlo za městem, a začíná poušť. Tajemné linie, obrazce, se rozprostírají po obrovské ploše. Je jich doslova tisíce a pokrývají stovky čtverečních kilometrů, ale jen malé procento z nich jsou rozeznatelné figury.

Letadlo pak klesá, stoupá, hlava se začne točit, některým cestujícím musí pomoci čpavek. Ale pak uvidí pavouka, kolibříka, opici a další obrazce. Nakonec letadlo udělá poslední okruh a vrací se k městu. Ano, už je vidět přistávací dráha. Letadlo klesá, klesá, a všichni očekávají klidné přistání. A tu náhle pilot hlasitě zakleje a letadlo prudce obrátí zpět do výšky. Co se to děje? To, co vypadalo z kabiny jako letiště, byl další z tisíců obrazců – iluze přistávací dráhy byla tak dokonalá, že oklamala i zkušeného pilota! Ale nikoli – byl to obvyklý žert letecké společnosti pro pobavení turistů. Ti si jen otírají studený pot po takovém leknutí.

Moderní město Nazca, kde žije asi 20 tisíc obyvatel, leží 450 km jižně od hlavního města Limy, v podstatě je to 6 hodin jízdy autobusem. Množství srážek je zde méně než 2,5 cm ročně. Město vděčí za svůj blahobyt záhadné starověké památce. Díky ní si město zamilovali turisté a více než tucet leteckých společností nabízí svá letadla k velkolepé podívané. Takové lety se staly součástí místní ekonomiky.

Kresby figur zde najdete všude. Podlouhlá silueta kolibříka je na informačních tabulích obchodů, a elegantní ještěrka na budovách místních úřadů.

Program turistů začíná noční návštěvou planetária. V hale planetária se čile obchoduje se suvenýry – alpaky, šátky, keramikou a la Nazca a všemožnými tretkami. Slyšíme typickou peruánskou hudbu s flétnami, světla zhasnou, a posloucháte příběhy o údajných vztazích záhadných obrazců s nebeskými souhvězdími. Ale – to je jen jedna z verzí.

Každý z návštěvníků má již svou oblíbenou hypotézu o těchto obrazcích. Každý o nich něco četl. Něco slyšel od přátel a záhadologů. A něco se dozví od průvodců. Vždyť je tu k dispozici více než třicet hypotéz!

Podle některých badatelů jde o astronomický kalendář. Ale jen 20 – 30% linií a pruhů je více či méně zaměřeno na nějaké významnější nebeské objekty. Už víme, že pomocí zdejších figur nelze předpovídat ani měsíční, ani sluneční zatmění, a ze 186 jednotlivých linií a obrazců je pouze 39 spojeno s Měsícem a Sluncem. Jenže – to je dnes. Před 20 stoletími (tedy tehdy, když v poušti obrazce vznikaly) se směry na jasné hvězdy shodovaly maximálně v 6 – 7 liniích. Nic moc…

Mnoho fanoušků záhad má svou oblíbenou verzi: zde byla přistávací plocha mimozemšťanů! Tak to před 50 lety vyslovil Erich von Däniken v bestselleru „Chariots of the Gods“. Kritiků této verze bylo a je mnoho. Ale když sedíte v letadle a vidíte soví oči „astronauta“, nebo „rybáře“? nevíte, co si máte myslet. Jedna z jeho rukou ukazuje na oblohu, druhá – na zemi. A jeho oči se dívají přímo na vás.

Co víme jistě o tomto tajemství? Jen to, že tu kdysi žili lidé a z nějakého důvodu vytvořili linie a vzory na zemi. A jediný způsob, jak to všechno vidět je – ze vzduchu. Ale lidé, kteří zde žili ještě před vznikem Incké říše, nebyli schopni létat. A nebo mohli? (2) A pokud nemohu posoudit své výtvory z výšky, pak jaký to má smysl něco takového vytvářet?

Figur zde není víc než třicet. Ale stále se nacházejí další a další. (3) Ale oni nepředstavují hlavní tajemství této planiny. Jsou to hlavně linie, kterých je tu více než 13 tisíc! A geometrických obrazců je zde asi 700 – trojúhelníky, lichoběžníky, spirály. A to všechno – proč?

Americký výzkumník Gerald Hawkins nazval pouštní výkresy na Nazce „peklo zmrzlé matematiky.“

Dokonalá linie ubíhá k horizontu, protíná kopce, prohlubně suchých koryt, vede do kopců a zase dolů do roklí, a nijak se neodchylují od přímého směru. Jak to bylo možné provést na tak členitém terénu?

Alla Tarasovna Bělokoň, ruská badatelka, radiofyzik a ufolog, tvrdí, že obrazce mohly být provedeny pouze ze vzduchu – nějakou nám neznámou energií z výšky, prostě nějakým paprskem. (4)

Vždyť už bylo vypočteno, že pokud by bylo všechno vykonáno ručně, bylo by nutné vykonat práci 500 člověko/roků!

A je tady další záhada. K vytvoření čar a tvarů na sluncem spálené zemi, je zapotřebí „pouze“ odstranit horní, hnědší vrstvu půdy a odhalit světlejší podloží pod ní. Tedy v podstatě maličkost. Žádné paprsky nejsou třeba, stačí pár lopat a košťat.

Vždyť hloubka brázdy nepřesahuje 30 centimetrů. Jenže – šířka jednotlivých pruhů je i 100, nebo dokonce až 200 metrů!

Zkuste na takové ploše odstranit jen třeba sníh. I na letištních plochách k tomu potřebují autopark těžké techniky.

Ale zde někdo musel na mnoha kilometrech čtverečních odklidit tisíce tun zeminy a kamení! Kde jsou ty tisíce metrů krychlových odstraněné půdy a štěrku? Ba co víc – kde jsou stopy po všech pracovnících?

Mnozí věří, že stejně jako většina památek starověku měly linie a kresby v poušti Nazce kultovní význam, nám už neznámý a nepochopitelný. Dnes už nevíme, proč a z jakého důvodu, stojí ten a ten křížek právě na tom a tom lesním rozcestí. A to od jejich postavení uplynulo jen kolem 120-150 let a jsou v naší zemi, v naší bezprostřední blízkosti. A co můžeme vědět o pohnutkách lidí na druhém konci světa před 2000 lety?

Ale i všechny rituální objekty by měly především ovlivňovat pocity lidí. Ale tyto tajemné obrazy v Nazce ze země nejsou vidět. Jinými slovy, pro koho byly učeny? Pro bohy? Nebo samotná práce byla oním rituálním procesem, svéráznou mší pod širým nebem, kdy v pekelném žáru stovky lidí za hlt vody, tvořily nesmyslné pásy a obrazce?

A nebo je to možná taková obrovská kniha, jejíž tvůrci doufali, že v daleké budoucnosti bude někdo schopen v ní číst?

Na všechny tyto odpovědi stále čekáme…

Foto: (c) Václav Cihla, 2007

Odkazy

(1) –r-: Záhadná spirály na planině Nazca. ZaZ, 5.12.2016. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2016/12/05/zahadne-spiraly-na-planine-nazca/
(2) Stěhule, T.: Jsou linie v Nazce skutečně poselstvím bohů? 20.1.2018. Internet: http://tom-stehule.com/2018/01/20/jsou-linie-v-nazce-skutecne-poselstvim-bohu/
(3) Stěhule, T.: Nazca překvapila svět obří kosatkou. 25.11.2017. Internet: http://tom-stehule.com/2017/11/25/nazca-prekvapila-svet-obri-kosatkou/
(4) –r-: Záhadná geometrie Nazcy (3). ZaZ, 27.9.2014. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2014/09/27/zahadna-geometrie-nazcy-3/

Čtěte více

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!