Jak se stavěly pyramidy?

Tajemství stavby odhalil starý papyrus

Lidé se snaží odhalit tajemství stavby pyramid více než 2 tisíce let…. A nyní archeologové našli deník jednoho z „předáků“ na stavbě Velké Cheopsovy pyramidy a potvrdili jeho svědectví.

Starověkých egyptských papyrů je plno. Zdálo se, že v tomto velkém množství by mohl být alespoň jeden se zmínkou o egyptských pyramidách, které jsou postaveny na plošině v Gíze. Ale takové nejsou. Ani jeden takový papyrus. Proč? To dosud není jasné. Možná, kdybychom odhalili toto tajemství, vědci by pochopili i to druhé – konečně by se zjistilo, jak byly postaveny egyptské pyramidy. Zvláště ta největší z nich – pyramida Cheopsova, takzvaná Velká pyramida.

Rok 2013 byl pro archeology neuvěřitelně štědrý. V jeskyni, která se nachází v blízkosti zříceniny přístavu Wadi al-Jaraf u Rudého moře, jednom z nejstarších na světě, experti z Egypta a Francie objevili jakési papyry, které se ukázaly být nejstaršími dosud nalezenými.

Obr.1, 2 Fragment deníku „předáka“: papyrus s hieroglyfy.

Papyrus, skládající se z mnoha fragmentů, jak ukázalo následné dekódování, představoval deník, který si vedl jistý Maret. Byl to předák, který dohlížel na stavbu pyramidy faraona Cheopse – pod jeho vedením bylo 40 elitních dělníků.

Maret podrobně popsal průběh prací a odhalil tak alespoň jedno z tajemství výstavby.

Pyramida byla obložena vápennými bloky vážícími přibližně 2,5 tuny. Vytesali je nejprve na druhém břehu Nilu v lomech Turu. Žulové bloky, mnohem těžší, byly dopravovány zdaleka – z lomů, vzdálených asi tisíc kilometrů od náhorní planiny Giza. Ale jak byly dopravovány na místo staveniště?

„Předák“ zajišťuje, aby bloky byly přepravovány po vodě na lodích. Vápencové – položili po jednom, doprava trvala 2-3 dny. U žulových bloků se několik lodí spojilo – uspořádali je nějak podobně jako vor.

Obr.3 Starověký egyptský předák zajistil, aby bloky pro pyramidy byly dopravovány loděmi.

A co je nejdůležitější: podle Marethova prohlášení se lodě dostávaly k samotné stavbě pyramidy. K tomu byly vykopány kanály. To, co někteří vědci již dlouho předpokládali, ale jiní tomu nevěřili, se potvrdilo.

Slova předáka byla potvrzena i fakticky. Americký archeolog-egyptolog Mark Lehner objevil jeden z podzemních kanálů, kterým byla vedena voda až k pyramidě.

Obr.4 Archeolog-egyptolog Mark Lehner nalezl kanál, kterým byla dodávána voda až k pyramidě

Mimochodem, svým deníkem Maret vyvrátil jednu velmi populární hypotézu. Prý se bloky netesaly někde daleko v lomech, ale odlévaly se do bednění přímo na místě uložení. Tedy, že by byly vyrobeny z nějakého starobylého egyptského betonu. Ne, v papyru je hieroglyfy zapsáno – vytesali.

Bohužel, „předák“ neodhalil hlavní tajemství – jak byly vytesané vápencové a žulové bloky uloženy do pyramidy? Jak byly vytaženy do výšky? Možná jsou odpovědi připraveny v některých dalších denících. A ten, který vedl Maret, odkazuje na dobu dokončení stavby – v podstatě na dokončovací práce. A kdo ví, možná „předák“ nepovažoval za nutné zabývat se metodou zvedání již nahromaděných bloků. A nebo takovou, pro něj triviální věc, nepovažoval za důležitou k zapsání. K naší smůle.

Fakta

Pyramida faraóna Cheopse byla postavena asi za 23 let, mezi léty 2560 a 2540 př.n.l. Měla původně výšku 146 metrů (nyní má 139 m).

Cheopsova pyramida je považována za zázrak světa – jediný, který přežil až do naší doby.

Architektem Velké pyramidy byl Chemuin, vezír a synovec Cheopse, který měl titul „Správce všech stavenišť faraona“.

Maret říká, že je pod dohledem vezíra Ankhafa, bratra Cheopse, který měl titul „náčelník všech prací faraóna“.

Záhada stavby egyptských pyramid nebyla odhalena po dobu 2 tisíc let. Prvním překvapeným byl řecký historik Herodot, který navštívil Egypt v roce 450 př.n.l. A řekl, že Egypťané zvedali bloky pomocí dřevěných zdvihů připomínajících kolébku. S Herodotem začalo hledání všech možných hypotéz. Jsou jich stovky. Existuje dokonce předpoklad, že bloky byly zvednuty za pomocí draků.

Obr.5 Takto si Herodot představoval stroj na zvedání bloků

Na žádné hypotéze se současní vědci ještě plně neshodli. A tak hledání pokračuje. Ačkoli nejstřízlivější je verze šikmé roviny – rampy, po které byly taženy bloky, případně zvedání za pomocí kladkostrojů a lan.

 

Obr.6 Stavba pyramidy s pomocí nakloněné šikmé rampy

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!