Roswell a podvržené dokumenty (2)

Každé léto desítky tisíc turistů i obyvatel Roswellu, města ve státě Nové Mexiko, oslavuje výročí pádu UFO.
Pokud je možné věřit dokumentu, tisková zpráva o tom, že armáda našla UFO, byla distribuována s cílem odvrátit pozornost od druhého, mnohem důležitějšího místa havárie.

Ale … v jeho textu nebyly žádné souřadnice!

„Mnoho pověstí o létajícím disku se stal včera realitou,“ hlásila tisková zpráva. „Létající objekt přistál minulý týden na ranči poblíž Roswellu. Nemající telefon, farmář chránil disk tak dlouho, dokud se mu nepodařilo kontaktovat šerifa, který to oznámil majoru Jessee A. Marcelovi ze zpravodajské služby 509 bombardovací skupiny. Okamžitě byly podniknuty potřebné kroky, a disk byl převezen z domu zemědělce k výzkumu na Air Force Base v Roswellu, a následně předán majorem Marcelem vyššímu velitelství.“ (1)

Obr. 1 Roswell Daily Record, 9.7.1947 

„V blízkosti Roswellu“ dříve mohlo naznačovat na druhé místo, nacházející se blíže k městu: tisková zpráva to neskrývala.

Je otázkou, proč armáda vůbec sama spouštěla humbuk, když v dopoledních hodinách dne 8. července 1947 tajemné pozůstatky na ranči nevidělo víc než deset lidí? Nebylo by snazší navštívit pár svědků a říci jim, že jejich vlastenecká povinnost je sedět a mlčet?

Ještě neslýchanější byla zmínka o tom, že dne 8. července se ranní plánovací schůzky v Roswellu zúčastnil náčelník osmé letecké armády generál Roger Ramey a jeho náčelník štábu. Dokumenty průkazně dokazují, že oba 8. července neopustili velitelství ve Fort Worth.

Major Jessee Marcel, který to ráno odvezl trosky sondy „Mogul“ do Fort Worth, našel Rameye a Thomase Duboise na svých místech.

Obr. 2 Major Jessee Marcel 

Marcel sám byl přesvědčen, že v roce 1947 nehovořil s Hautem o událostech ze dne 8. července: oni mluvili o tom až v roce 1980!

Sheridan Kevitt, který se údajně podílel na legendární plánovací schůzce, vzpomínal o událostech z roku 1947:

„Pamatuji se, že identifikovali materiál jako materiál podobný meteorologické sondě. Shromáždili jsme nějaké množství tohoto materiálu … co Marcel udělal s touto věcí, mě nebylo známo, ale teď jsem se dozvěděl, že bylo převezeno do Fort Worth, kde byl později identifikována jako balónová sonda. Myslel jsem si to od začátku…“ (2)

Četní „svědci“ popsali UFO, údajně havarované u Roswellu, různými způsoby: někteří říkali, že to byl disk, jiní tvrdili, že to byl objekt ve tvaru srpu, trojúhelníku nebo dokonce doutník s křídly jako netopýr.

Haut dal volný průchod své fantazii: jím uvedený tvar a velikost lodi nijak nesouvisel s předchozími příběhy.

Během života Walter Haut vždy popíral, že by viděl nějaké trosky, natož nějaká těla. V rozhovoru s ufoložkou K. Randless, řekl: „Vše, co vím, že lze shrnout jedním slovem: Nic.“ On jen sestavil tiskovou zprávu ze slov svého náčelníka a rozšířil ji, nic víc.

„Prohlášení, které jsem vydal, bylo velmi jednoduché,“ řekl Haut. „Bylo v něm to, co plukovník Blanchard řekl, že chce, aby v tiskové zprávě bylo. A když plukovník říká poručíkovi, téměř diktuje, co chce v tiskové zprávě, víte, co dělá poručík? Nepře se a neříká: Oh, myslím, že to a to bude znít lépe, když to napíšeme tak nebo takhle.“ On jednoduše odpoví: „Ano pane!“ (3)

Odkazy

(1) Roswell Statement. San Francisco Chronicle, July 9, 1947
(2) The Roswell Report. Fact versus Fictions in the New Mexico Desert. HQ USAF, 1995. Statement of Witness, Sheridan W. Cavitt, May 24, 1994.
(3) Testimony of Lt. Walter Haut, Sept. 2000 (cit.: Greer, S.: Disclosure. Crozet, 2001)

Čtěte více:

  • Roswell a podvržené dokumenty (1)
  • Roswell a podvržené dokumenty (3)
  • Roswell a podvržené dokumenty (4)

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3350

error: Kopírování zakázáno!