Podzemní světy (4)

Legendy o podzemním světě jsou příliš hluboko zakořeněny – patří do trvalé výbavy lidských archetypů, nebo jsou na ústupu?

Šambhala a Agharta

Na Západě se ve 20. letech legendy o podzemním světě pevně propojily v jeden souvislý celek s legendami o podzemní vládě.

První zmínku o Aghartě lze nalézt v esotericko – fantastickém románu od Yves Saint d’Alveydra „Mise v Indii a v Evropě“ (1886). „Pod zemí, stejně jako na povrchu,“ psal, „nachází se zbytky památek z minulých cyklů a nejednou se lidé pokoušeli navštívit kamennou knihovnu, aby se vrátili odtud nikoli s prázdnýma rukama.“

Král Agharty, „Mahátma“ ochraňuje tajemství a neprozradí je, protože by je síly Antikrista využily pro mocnou zbraň. Jakmile síly zla budou zničeny, „Mahátma“ odhalí tajemství ve prospěch lidstva.

Obr. 1 Agharta

Román udělal dojem, a legenda o Aghartě pronikla do dokumentární knihy polského vědce Ferdinanda Ossendovského, „Země zvířat, lidí a bohů,“ (1922). Ossendovski napsal, že mongolští lámové mu řekli o Aghartě, podzemní říše v Mongolsku, kterou spravuje Král Světa.

V budoucnu, až materialismus zničí svět, vypukne strašná válka. Tehdy lidé z Agharty přijdou na povrch a pomohou skoncovat s násilím.

Obr.2 Ferdinand Ossendovski

„Stařešinové, žijící na Amyle, mi vyprávěli staré legendy o tom, jak jakýsi mongolský kmen, prchající z jha Čingischána, se ukryl pod zem,“ tvrdí Ossendovski.

„Pak, v blízkosti jezera Nogan-Kul, jeden Mongol mi ukázal bránu, vedoucí, podle jeho slov, do samotného království Agharty. Kdysi dávno jistý lovec pronikl do království, a když se vrátil, vyprávěl o všech zázracích, co viděl.

A tehdy mu lámové vyřízli jazyk, aby už více nemohl nikomu říci o Záhadě záhad. Lovec opět přišel ke vchodu do jeskyně, kde navždy zmizel v podsvětí, a vzpomínky na tuto příhodu se uchovávaly a hřály mnoho let srdce kočovníků.“

Ještě zajímavější informace dostal Ossendovski od Dželiba Džamsrapa z Narabanči, který mu řekl příběh o příchodu tajemného a silného Krále Světa, Pána podsvětí na Zemi. Popsal vzhled hosta, zázraky, které dělal, i vyslovená proroctví.

„Právě tehdy jsem ocenil, že z touto legendou, která přišla záhy v podobě svévolné hypnózy, se skrývá nejen určité tajemství, ale velmi reálná a mocná síly, která může ovlivňovat politický život v Asii. Od té doby jsem začal důsledně shromažďovat veškeré informace na toto téma.

Gelun Láma – oblíbenec knížete Čul-tuna Bej-li – mi dal obecnou představu o podsvětí. „V našem smrtelném světě,“ řekl, „se neustále mění všechno – lidi, věda, náboženství, zákony a zvyklosti. Kolik velkých říší upadlo do zapomnění, co kultur vymřelo!“

Pouze Zlo – nástroj zlých duchů – zůstává stále stejné. Před více než šedesáti tisíci lety někteří světci zmizeli i s celým svým kmenem pod zem, a nikdo je už neviděl. V podzemním království pobývalo mnoho lidí… Nyní však nikdo neví, kde toto království je. Někdo říká, že v Afghánistánu, jiní, že v Indii…

Lidé tam neznají zlo, v království není zločinů. Tam se mírovou cestou rozvíjí věda a zničí se všechno, co je nebezpečné. Podzemní lidé dosáhli mimořádné úrovně znalostí. Nyní je to velká říše s mnoha milióny lidí, kterým moudře vládne Král Světa.

Jsou mu známy všechny skryté úrovně vesmíru, chápe duši každé lidské bytosti, a čte ve velké knize osudů. Tajně řídí chování osmi milionů lidí na Zemi, všichni plní jeho vůli …

K tomu Čul-tun Bei-li dodal:

„Toto království se nazývá Agartha. Rozprostírá se pod zemí po celém světě. Já sám jsem slyšel osvíceného čínského Lámu, jak řekl, že v amerických jeskyních žije národ dávných lidí, který se zde kdysi dávno ukryl do podzemí.

A nyní na zemi nacházíme stopy jejich existence. Vládci těchto lidí teď poslouchají Krále Světa, který je pánem všech podzemních prostor. Nic neobvyklého na tom není.

Je známo, že na místě dvou velkých oceánů – východního a západního – se nacházely dva kontinenty. Ponořily se do vod, ale lidem se podařilo uniknout do podsvětí.

V hlubokých jeskyních je zvláštní záře, která dovoluje i pěstovat zeleninu a obiloviny, lidé žijí dlouho a neznají nemoci. V podsvětí žije mnoho různých národů a kmenů.“

Baron von Ungern-Sternberg uvěřil tomuto příběhu, a dvakrát vyslal expedice na hledání Agharty, ale neúspěšně.

Sven Hedin, slavný švédský badatel Asie, byl nucen napsat knihu „Pravda o Ossendovském“ (1925).

Napsal v ní, že Ossendovskij převzal mýtus o Aghartě od Saint-Yves d’Alveydra a spojil vše v jedno, aby přilákal germánské čtenáře zajímající se o okultismus.

Obr. Nikolaj Konstantinovič Roerich

Tak i krátce po Říjnové revoluci se vydal Šambhalu hledat Nikolaj Konstantinovič Roerich (1874-1947), malíř, filozof, spisovatel a bojovník za mír. Expedice začala v kašmírském Šrínagaru v roce 1925 a trvala 3 roky. I když expedice měla oficiálně za cíl prozkoumat země a lid Střední Asie a jejich kulturní odkaz, z dopisů a knih vysvítá skutečný cíl výpravy: hledání legendární Šambhaly. Tvrdí se, že expedice byla financována NKVD a nesla poselství Mahátmům o vítězství Říjnové revoluce.

V těchto letech Aghartu začali trochu zmateně spojovat se Šambhalou, která nikdy nebyla považována Tibeťany za podzemní říši. Zde zřejmě sehrály svoji roli rady, velkoryse rozšířených Helenou Blavatskou v „Tajné doktríně“ (díl 2):

„Tradice říkají – a archeologie přijímá za pravdivou legendy, že značný počet nyní prosperujících měst v Indii bylo postaveno na několika jiných městech, které jsou však v podzemí a mají šest nebo sedm podzemních pater.

Takovým městem je Dillí, Allahabád a další, a taková města lze nalézt i v Evropě, například Florencie, která je založena na několika zaniklých etruských městech. Proč by pak jeskyně El-Laura, Elefanty, Carli a Alchanty neměly být stavěny nad podzemními chodbami a labyrinty, jak se o nich tvrdí?

Samozřejmě, že nejde o jeskyně, známé všem Evropanům. Z hlediska moderní archeologie jsou tyto úvahy nepodložené.

Ve skutečnosti je známo, že není jeskynního chrámu v Indii, který by neměl své podzemní chodby, odlišné od všeho, co je Evropanovi známo.“

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!