UFO nebo „létající lampióny?

Už několik let pozorují naši občané záhadný jev – po obloze pluje bezhlučně jedno nebo několik velkých, zářivě červených nebo žlutooranžových světel. Oblohu přeletí různě rychle nebo visí na místě, drží formaci nebo ji mění, a zmizí přeletem oblohy, nebo náhle zhasnou.

O co jde?

Je to nová hračka – tzv. „létající přání“ nebo „thajská lucerna“ – v podstatě malá montgolfiéra – papírový balónek, který se vznáší horkým vzduchem z hořlavé hmoty v jeho základně, nebo ve starších verzích z malé svíčky.

Mohou mít i různé tvary – od klasického tvaru balónu, přes jednoduchý válec značných rozměrů, až k tvaru srdíčka.

Badatelé brzy zjistili, jak se věci mají a ze záhadného UFO se stalo lehce identifikované IFO. S lampióny provedli i několik experimentů.

Přesto je stále pro řadu lidí tato nová hračka neznámá a tak badatelé dostávají desítky hlášení o pozorování „záhadných oranžových světel.“ Neznámá světla na noční obloze překvapují značné procento lidí. V posledních letech je to drtivá většina všech hlášení.

Tato hračka si rychle získala oblibu i mimo asijskou komunitu, která jí do ČR donesla. Dnes, i přes jejich značnou cenu – od 60 – 200 Kč, i dražší – jsou vypouštěny i po desítkách. V prodeji jsou i celé sady po 5 ks až za 800 – 900 Kč, nebo 25 – 30 ks po 3000 – 4000 Kč.

Vypuštění takového lampiónu je snadné. Značně výhřevná tableta hořlavého materiálu hoří dost velkým plamenem a brzy vynese lehký balón, který je nahoře i dole různě vyztužen tenkým drátem, velmi rychle do nebe. Když kapsle dohoří, pozorovatel zaznamená náhlé zhasnutí, a balónek s ochlazujícím se vzduchem uvnitř pomalu klesne k zemi a zaneřádí les nebo louku. Za vhodných podmínek (větru, různých proudů vzduchu) tak může přeletět i dost značnou vzdálenost.

Jak je ovšem zřejmé, výrobek je klasifikován jako „zábavná pyrotechnika“ a jeho používání není bez nebezpečí. Stačí malý náklon balónku a papír vzplane a rychle padne k zemi, kde může zapálit cokoli – suchou trávu, les, obilí… Také ve vzduchu se může tato hračka stát velmi nebezpečnou zbraní – setkání letadla nebo vrtulníku s hořící koulí by zvedlo tep mnohému pilotovi a nasátí do motoru by znamenalo katastrofu.

Výrobci a prodejci se však jistí – v návodu k obsluze je několik bezpečnostních pravidel – jako nevypouštět je v blízkosti hořlavin nebo výbušnin a zařízení, které tyto materiály skladují, (např. čerpací stanice), v bezprostřední blízkosti suchých luk, lesů a stožárů vysokého napětí, a zcela se zapovídá jejich vypouštění v blízkosti letišť (mezinárodních i regionálních). V případě, že se vypouští více jak 50 luceren, má se požádat o povolení místní úřad.

Alibistická bezpečnostní pravidla jsou však k smíchu – k čemu je zákaz vypouštět lampióny v bezprostřední blízkosti něčeho, když ten může přeletět snadno i několik kilometrů? A při hustotě letišť v ČR by zde bylo jen málo míst, kde by to vůbec bylo možné. Ovšem je otázka, zda rozjaření oslavenci v sobotu večer jsou ještě ve stavu, aby mohli číst návody a navíc se jimi držet a draze zaplacenou hračku nechat ladem.

A tak se lampióny vypouští v podstatě kdekoli a kdykoli. S počátkem jara a s nadcházejícím létem, počet zpráv o pozorování lampiónů nebývale vzrůstá.

Vzrůstá i počet zpráv o požárech, způsobených těmito lampiony. (např. ničivý požár Veletržního paláce v Praze, apod.)

Zkušenosti s požáry, způsobenými lampiony, vedly úřady v Německu k zákazu této hračky. Nelze si přát nic jiného, než aby naše úřady brzy následovaly jejich příkladu.

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!