Avebury je starší

Jedna z nejzáhadnějších prehistorických památek – Stonehenge – se ukázala být asi 800 let mladší než její soused Avebury.

Podle radiokarbonové analýzy byl tento kultovní objekt neolitu postaven před 5300 lety. Zdá se však, že nepředstavoval kromlech, ale byl původně ze dřeva.

Kamenný chrám Avebury se nachází v hrabství Wiltshire pouhých 37 kilometrů od Stonehenge, poblíž stejnojmenné obce. O této památce se píše méně než o Stonehenge, i když nadšencům je také dobře známý. Do seznamu UNESCO byl zapsán spolu se Stonehenge už v roce 1986.

Krajina kolem Stonehenge je plná mohyl bez hrobů, které se střídají s astronomicky orientovanými příkopy a jinými stavbami, určenými zřejmě pro rituální účely. V nedalekém neolitickém osídlení Durrington Walls archeologové díky použití georadaru a magnetometru detekovali několik stovek kamenných kvádrů. Megality o výšce čtyři a půl metru byly ukryty pod zemí asi čtyři a půl tisíce let. Šlo o „superstonehenge“.

Pomocí nejnovějších metod radiokarbonového datování vědci znovu přezkoumali v Avebury ne mnohatunové kameny, ale zbytky kdysi dřevěné palisády, nyní již jen její spálené uhlíky. Lze předpokládat, že dřevěné ohrazení bylo spáleno při náboženských obřadech.

„Je to příliš rozsáhlé území, které mělo být jednoduše uzavřeným místem, ohraničené pro nějaké obřady,“ – řekl pro časopis Live Science spoluautor výzkumu, archeolog Alex Baylisse. (1)

Tyto konstrukce ze dřeva v Avebury byly nalezeny při pokládání potrubí v 60 – 70. létech. Na konci 80. let archeolog Alasdair Whttle z Cardiff University (2) provedl v této oblasti malé výkopy. Objevil ohořelé pozůstatky dvou impozantních dřevěných, vzájemně propojených kruhů, o obvodu asi čtyři kilometry. Největší kruh má průměr asi 250 metrů.

„Vypadají jako pár bodů: mezi nimi jsou dva kruhy s malou mezerou mezi nimi,“ – říká Bayliss.

Podle romantických představ existovaly v Avebury uvnitř kruhového valu dva kamenné kruhy.  (obr.2)

Podle toho byly také uměle zhotoveny ve 20. století. Archeologické průzkumy začaly v roce 1939 archeologem Alexandrem Keillerem. Prokázal existenci uložení malých kamenů u vztyčeného obelisku, ale práce přerušila druhá světová válka.

Výzkum v roce 2017 ale odhalil, že šlo spíše o čtverce. (obr. 3, 4)

Obr. 3,4  Fotografie: Mark Gillings / University of Leicester.

Šlo tady o tři kamenné kruhy. Největší, o průměru 330 m, s celkem asi 100 vztyčenými kameny, a uvnitř 2 kruhy a čtverce.

Pokud je nové datování správné, oblast kolem Stonehenge a Avebury mělo velký rituální význam pro místní obyvatele téměř tisíc let před vytvořením známých kamenných kruhů.

Odkazy

(1) Alex Baylisse. University of Stirling. Internet: https://www.stir.ac.uk/natural-sciences/staff-directory/academic/alexbayliss/

(2) Alasdair Whittle. Cardiff University. https://www.cardiff.ac.uk/people/view/73089-whittle-alasdair

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!