Skalní obrazárny na Sibiři

Článek z archivu přináší možná odhalení dávného případu…

Zvláštní překvapení přinesl objev archeologa A.N.Lipskyho, který mezi četnými nákresy v Chakaské oblasti přišel na nákresy, pocházející z třetího tisíciletí př.n.l.

Nápadný kruh představuje známý nákres slunečního boha plodnosti. Ale vedle něho jsou na kamenných deskách kresby lidských postav s ptačí hlavou, které se do podrobnosti shodují s obrazy starých egyptských bohů. Také podoba ptáka vlevo dole zcela odpovídá egyptskému pojetí. Je tedy možno předpokládat, že tento kraj na dolním toku Jeniseje před 40 až 50 stoletími přišel do nějakého styku s egyptskou kulturou. V jaké souvislosti k tomu došlo, zůstává zatím nerozřešenou otázkou.

  • Článek z časopisu VTM 1962, str. 425

Pozn. red.:

Centrální obrázek – kulatá hlava s očima šikmo dolů, zaoblenýma nahoře a s typickou anténou – to byl obraz mimozemšťana v ČSSR v letech 1967-70 (tehdy se říkalo „nepozemšťana“) a stále se opakující jako ilustrační u různých článků.

Je také možné, že ovlivnila editora nebo možná i autora knihy (1) natolik, že otočil obrázek „mimozemšťana“, kterého nakreslil v hypnotickém spánku Barney Hill. Blíže: (2) (3)

Odkazy

(1) Patrovský, V.: Záhady létajících talířů. Praha, 1969
(2) Šiška, V.: S údajnou inspirací to nebude tak žhavé. Projekt Záře, 2.8.2010. Internet: http://www.projektzare.cz/1090/aktualne/ 
(3) Šiška, V.: S údajnou inspirací to nebude tak žhavé – odpověď na ohlas. Projekt Záře, 23.8.2010. Internet: http://www.projektzare.cz/s-udajnou-inspiraci-to-nebude-tak-zhave-odpoved-na-ohlas/aktualne/ 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1108

error: Kopírování zakázáno!