Co stojí za senzačním odhalením

Zprávy z poloviny prosince 2017 o jakémsi „odtajnění“ jakéhosi „programu“ Pentagonu na sledování UFO, které se dostaly i do našich médií, není možné tak snadno objasnit. Vyžaduje to podrobné obeznámení s americkými reáliemi a celou ufologickou scénou.

New York Times, Politico a The Washington Post oznámily 16.12.2017, že Luis Elizondo, zpravodajský důstojník, který předtím působil v oddělení obrany a v současnosti působí v týmu rockera Toma DeLonge (1) vedl vyšetřovací projekt UFO – Program pro identifikaci hrozeb pro leteckou dopravu. Ten údajně probíhal od roku 2007 do roku 2012, a byl hrazen černým financováním, které zahrnovalo peníze, směřované do společnosti Bigelow Aerospace, jež vlastní dlouholetý nadšenec UFO a kontroverzní filantrop Robert Bigelow.

Původní americké zprávy, ze kterých čerpaly světová média, jsou zde: (2), (3), (4)

Toto „odhalení UFO“ nespadlo z nebe. Pojďme od počátku.

Rocker Tom DeLonge se náhle stal zaníceným ufologem. Dokonce získal ocenění jako „nejvýznamnější výzkumník“, i když dosud nic nevyzkoumal. (5)

Sehnal peníze a ty přitáhly řadu spolupracovníků. Už nějaký čas sliboval, že předloží šokující odhalení. Jeho dosavadní „objevy“ vyvolaly však spíše posměch. (6)

A nyní je to konečně zde! I když to není nic moc, co někteří lidé po masivní reklamě očekávali. DeLonge říká, že zveřejní tři videa, ale ukazuje jen dvě. Můžete je vidět zde spolu s jeho komentářem. (7)

 

– GIMBAL video (8)

 

– 2004 Nimitz FLIR1 video (9)

K záběrům se jako první vyjádřil John L. Miller z Cascade Electro Optics, který napsal knihu o infračerveném zobrazování (10), a pomohl také s vyšetřováním infračervených záběrů UFO, které se objevily na snímku ze zátoky Campeche v Mexiku v roce 2004. Šlo o vzdálená světla z hořících ropných vrtů. (11)

Jako skutečnost, potvrzující anomálnost záběrů, má být jakási zářící „aura“ kolem zachyceného jevu.

Miller potvrdil, že jde o běžný jev při zpracování obrazu, zachycující žhavý objekt proti studenému pozadí. Takže, když někteří „odborníci“ na UFO mluví o „zářící auře“, obklopující zachycené předměty, ve skutečnosti říkají: „Nevíme nic o infračerveném zobrazování a s žádným odborníkem jsme to nekonzultovali.“

Miller sdělil, že zachycené předměty jsou pravděpodobně vzdálené tryskové letadlo, ale nemůžeme ho vidět dostatečně jasně, abychom si tím byli jisti. Což vyvolává další zajímavou otázku – proč je kvalita takového videa tak strašná? Technika je schopna zachytit v IR spektru řadu podrobností, což zde není.

Proč neexistují dobré, jasné infračervené záběry UFO v ostrém rozlišení?

Jedno ze dvou infračervených videí, které nedávno vydal Pentagon, označil DeLonge jako „video Gimbal“. Píše, že „název souboru“ GIMBAL „se zdá být odvozen od neobvyklého manévrování UAP – neidentifikovaného vzdušnému fenoménu,“ čímž dokazuje, že nemá vůbec tušení, o čem mluví.

Miller vysvětlil, že „Gimbal je jen obecný termín pro jakýkoli elektrooptický systém (infračervený, ve viditelném spektru nebo laserový), který má dvourozměrný zaměřovací mechanismus.“

O videích jistě ještě bude řeč.

Kde se vzaly a kam se poděly milióny dolarů?

Zpráva však přinesla další „odhalení“. Téměř 22 milionů dolarů z federálních fondů bylo prý tajně vynaloženo na vyšetřování UFO.

Jakýsi stínový program započal v roce 2007 a byl původně financován na žádost Harryho Reida, nevadského demokrata, tehdy vůdce většiny v Senátu a dlouhodobě se zajímajícího o záhadné vesmírné jevy.

Většina peněz se dostala do letecké a výzkumné společnosti Bigelow Aerospace, provozované podnikatelem a dlouholetým přítelem pana Reida, miliardářem Robertem Bigelow, jež v současné době pracuje s NASA na vesmírných plavidlech, dostupných pro širší veřejnost…

Smlouvy, které získaly noviny The New York Times, ukazují, že kongresové rozpočtové prostředky ve výši téměř 22 milionů dolarů, byly poskytovány od konce roku 2008 do roku 2011. Peníze byly použity pro řízení programu, zaměřeného na výzkum a vyhodnocení hrozby, kterou tyto předměty představují.

Finanční prostředky byly poskytnuty společnosti Bigelow Aerospace, která najala subdodavatele a vyžádala si výzkum pro tento program.

Je to možné?

Společnost Bigelow Aerospace získala z federálních fondů téměř 22 milionů dolarů na studium UFO? Co se stalo s těmito penězi? Jak se spotřebovaly? Co to bylo za subdodavatele a jaký výzkum vytvořili? Smlouvy mají vždy tyto údaje, týkající se specifikace práce a výstupů, jasně uvedeny. O jaké výsledky tedy šlo?

Americká veřejnost má právo vidět veškeré zprávy a analýzy, které byly použitím peněz daňových poplatníků vytvořeny.

Bigelow obdržel prostředky z federálních fondů koncem roku 2008 a jednoznačně (z hlediska zpětného pohledu) je využíval v rámci smlouvy, kterou podepsal s MUFON v únoru 2009 na financování týmu „STAR Team Rapid Response UFO Investigation Unit“. (12)

Projekt pod názvem „Impact Projekt STAR (SIP)“ byl programem MUFON, který byl částečně financován ze studií Bigassow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS). MUFON získal subdodavatelskou službu, aby poskytl informace z databáze CMS a svědeckých zpráv, týkajících se neidentifikovaných leteckých jevů (UAP) a převedl je přímo na BAASS.

Společnost MUFON uzavřela smlouvu s BAASS a dle podmínek smlouvy MUFON poskytoval údaje ze zpráv o pozorování jevů, které byly získány z webových stránek MUFON CMS, výměnou za finance, vyplácené BAASS přímo MUFON každý měsíc. Tato smlouva byla někdy označována jako kupní smlouva (nákup informací) a projekt byl označován jako projekt SIP (Projekt STAR Team Impact Project).

Část těchto peněz byla použita k přímému financování týmu STAR TEAM. Ten se skládal z placených vyšetřovatelů, kteří byli nasazováni k vyšetřování nejpřesvědčivějších případů, a na dispečerské operace, fungující v nepřetržitém režimu ke sledování případů, přicházejících na webovou stránku MUFON CMS.

Bohužel, Bigelowova spolupráce s MUFON se brzy zkomplikovala. Podle Richarda Langa, který byl manažerem týmu STAR, se dohoda brzy zapletla do finančních sporů a auditů a byla ukončena v lednu 2010. Říká, že společnost MUFON obdržela od společnosti Bigelow celkem jen 324 000 dolarů, což je jen malý zlomek peněz, které Bigelow obdržel od federální vlády.

Členové správní rady MUFON zřejmě nevěděli, že Bigelow v podstatě přiváděl federální dolary k nim (a každý ví, že Bigelow má dostatek dolarů). Možná to vyvolá značné rozhořčení, že Bigelow je nevědomky zapojil do federálně financovaného vyšetřování. (13)

V roce 2011 napsal bývalý ředitel MUFON James Carrion, že „pan Bigelow nefinancoval práci MUFON pro BAASS, tohoto „sponzora“ Bigelow odhalil Johnu Schuesslerovi, ale nikoli ostatním členům správní rady MUFON.“ Nyní můžeme zcela jistě uzavřít, že nepojmenovaný „sponzor“ byl ve skutečnosti federální vláda.

Carrion také napsal, že John Schuessler, člen představenstva MUFON a bývalý mezinárodní ředitel věděl, že MUFON získal federální financování prostřednictvím společnosti Bigelow, ale jiní činitelé MUFON to nevěděli. (14)

Sklady pro UFO?

Zveřejněné zprávy obsahovaly ještě jedno pozoruhodné tvrzení: “Společnost pod vedením pana Bigelowa změnila budovy v Las Vegas ke skladování kovových slitin a dalších materiálů, o kterých řekl pan Elizondo a dodavatelé, že byly získány z neidentifikovaných vzdušných jevů.“

Takže – Bigelowova společnost vytvořila sklady v Las Vegas pro ukládání artefaktů shromážděných z UFO?

To se zdá být neuvěřitelné, ale přesně to říká zpráva v NY Times. Pro kolik tun údajných UFO artefaktů musí Bigelowova společnost upravit budovy pro jejich uložení?

Když mluvíme o údajných artefaktech UFO v Las Vegas, R. Schaeffer ve svém článku v časopise Skeptical Inquirer, (leden/únor 2013), připomněl diskusní panel o UFO, který se konal v Národním muzeu atomového testování v Las Vegas. Měli tam k dispozici zvláštní exponát z „Area 51.“

Během diskuse se skeptik z Las Vegas John Whiteside zeptal na údajný „autentický cizí artefakt“ z Area 51. Moderátor odkázal otázku na reportéra George Knappa v publiku, který přinesl zprávu o tomto „artefaktu.“ Knapp si udělal kariéru sérií reportáží o podivných věcech, jako jsou údajné talíře v oblasti 51, strašidelném ranči Roberta Bigelowa (Haunted Ranch) v Utahu, atd.

Kdo tedy ověřil tento předpokládaný artefakt? Rusové? Někdo jiný? Kdo přesně? Žádná odpověď. Moderátor vyzval oba diskutující, aby téma prodiskutovali později a v soukromí. Ihned po ukončení řízené diskuse Whiteside sdělil, že k němu přistoupil Jim Brown, který se označil za výkonného ředitele tohoto muzea.

Sdělil mu, že taková otázka ohrožuje jejich financování. Pokud je financování muzea ohroženo tím, že se někdo zeptá na legitimní otázku, chyba nespočívá v otázce, ale v muzeu. Whiteside hledal Knappa po této diskusi ani ne za pět minut, a zjistil, že ten tiše vyklouzl za dveře…

Je velmi pravděpodobné, že to byl jeden z těch „UFO artefaktů“, které má Bigelow. Pokud tomu tak je, jistě by se pro ně nemusely přestavovat žádné budovy…

Obr.4 Fotka Lee Speigela – údajného „autentického mimozemského artefaktu“ na výstavce při diskusním panelu v Národním atomovém testovacím muzeu v Las Vegas.

A je to ještě horší…

Obr.5 Údaje na stránkách Federální volební komise ukazují, že Bigelow finančně podporoval volební kampaň Harryho Reida. (15)

Senátor Harry Reid byl již dlouho podezřelý z korupčních praktik. V roce 2016 Reid učinil „překvapivé oznámení“, že odstupuje ze Senátu v důsledku zprávy inspektora ministerstva vnitřní bezpečnosti z roku 2015. Reid uvolnil 115 milionů dolarů pro investici do hotelu a kasina SLS v Las Vegas. Zpráva však neodhalila nyní potvrzenou skutečnost, že vlastník tohoto kasinového projektu najal Reidova syna Rory Reida, aby právně zastupoval jeho podnik. (16)

Je možné, aby Bigelow vynaložil více než 21 milionů dolarů na analýzu dvou (nebo možná tří) videí údajných UFO? Jak byly tyto peníze vynaloženy?

DeLonge si může myslet, že učinil nějaké překvapivé odhalení, ale ve skutečnosti právě otevřel obří Pandořinu skříňku…

Odkazy

(1) Tom DeLonge. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom_DeLonge 
(2) Cooper, H.: Glowing Auras and ‘Black Money’: The Pentagon’s Mysterious U.F.O. Program. NY Times, 16.12.2017. Internet: http://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html  
(3) Cooper, H.: 2 Navy Airmen and an Object That ‘Accelerated Like Nothing I’ve Ever Seen’. NY Times, 16.12.2017. Internet: http://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/unidentified-flying-object-navy.html  
(4) Bender, B.: The Pentagon’s Secret Search for UFOs. Politico, 16.12.2017. Internet: http://www.politico.com/magazine/story/2017/12/16/pentagon-ufo-search-harry-reid-216111 
(5) Skeptický pohled na Mezinárodní kongres UFO 2017 (5). ZaZ, 23.4.2017. Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2017/03/29/skepticky-pohled-na-mezinarodni-kongres-ufo-2017-5/
(6) Tom DeLonge, „ufolog“ nové doby. KPUFO.EU/SK, 26.12.2017. Internet: http://www.kpufo.eu/sk/index.php/zahady/3337-tom-delonge-ufolog-nove-doby  
(7) The first official UAP footage ever released by the USG. Internet: https://coi.tothestarsacademy.com/  
(8) To The Stars Academy of Arts & Science : Gimbal: The First Official UAP Footage from the USG for Public Release. YouTube, 16.12.2017. Internet: https://www.youtube.com/watch?v=tf1uLwUTDA0  
(9) To The Stars Academy of Arts & Science : FLIR1: Official UAP Footage from the USG for Public Release. YouTube, 16.12.2017. Internet: https://www.youtube.com/watch?v=6rWOtrke0HY  
(10) Miller, J. L.: Principles of Infrared Technology: A Practical Guide to the State of the Art. (1994) ISBN-13: 978-1461576662. Internet: https://www.amazon.com/ 
(11) Schaeffer, R.: The Campeche, Mexico ‘Infrared UFO’ Video. Skeptical Inquarer, 9,10/2004. Internet: https://www.csicop.org/si/show/campeche_mexico_infrared_ufo_video 
(12) What Caused the Failure of the BAASS – MUFON SIP Program? The UFO Chronicles, 16.3.2011. Internet: http://www.theufochronicles.com/2011/03/what-caused-failure-of-baass-mufon-sip.html  
(13) UFO-Pentagon Story Reflects Fundamental Problems. The UFO Trail, 20.12.2017. Internet: http://ufotrail.blogspot.cz/2017/12/ufo-pentagon-story-reflects-fundamental.html  
(14) Strange Bedfellows. 31.1.2011. Internet Archive: https://web.archive.org/ 
(15) Federal Election Commission. Internet: http://classic.fec.gov/finance/disclosure/norindsea.shtml  
(16) Leahy, M.P.: Harry Reid Pressured DHS to Expedite $115 Million Foreign Investors EB-5 Visa Deal Critical to Son’s Casino Client. Breitbart, 26.3.2015. Internet: http://www.breitbart.com/ 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1107

error: Kopírování zakázáno!