Objev doktora Gurlta (1)

… aneb o tom, co lze nalézt rozbitím kusu uhlí

Na počátku byla senzační zpráva: v roce 1885 byl v Rakousku, ve vrstvách hnědého uhlí, odpovídající stáří 12 – 70 mil. let, tedy do třetihor, nalezen kovový předmět ve tvaru blízkém paralepipoidu, o velikosti 67x62x47 milimetrů a hmotnosti 785 g.

Dvě protilehlé strany paralepipoidu jsou zaoblené, a zbývajícími čtyřmi stranami prochází hluboký zářez. Původ předmětu je záhada.

Znalci archeoastronautiky vzpomenou na notoricky známý „Salzburský paralepipoid“, o kterém se objevily zprávy na počátku 70. let ve francouzském časopise „Science e vie“. Reportér Georg Ketman tvrdil, že tento objev je uložen v Salzburgském muzeu a představuje stopu po návštěvě cizí civilizace na Zemi.

Je pravda, že o drážce, obklopující předmět nic neříkal.

Na podzim 1961 slavný sovětský novinář G.N. Ostroumov navštívil Salcburk a zjistil, že v žádném z muzeí tohoto města žádný paralepipoid není. Navíc, „rakouský fyzik Gurlt“, který měl, podle George, předmět najít, ve skutečnosti nikdy neexistoval! Tak končila další, přímo „kosmická kachna“, která byla přijata některými lidmi i za bernou minci.

Takže nic takového neexistovalo?

Ale ano, existovalo… Mohli bychom s dalšími romanticky založenými čtenáři tajně oplakat ztracený důkaz paleokontaktu, odsoudit bezcharakterního novináře Ketmana a přežít zničující rétorické otázky: „Kde?“, „Proč?“, „Jaký je smysl všech těchto domněnek o mimozemšťanech?“ „Je dobře zapomenuté staré?“ Atd…

„Salzburský paralepipoid“ by se už natrvalo stal synonymem pro „časopiseckou kachnu“, když další sovětští autoři – Vladimir Rubcov, Jurij Morozov – nenarazili při listování „Bibliografickým slovníkem historie exaktních věd“ I. Poggendorfa, na známé jméno:

Gurlt, Friedrich Adolf – narozen v Berlíně roku 1829, zemřel v Bonnu v roce 1902, báňský inženýr, autor několika vědeckých prací.

Doktor Gurlt mohl být opět zapomenut, pokud by se nezačaly ověřovat fakta – je to jen jmenovec? Nu, není Rakušan, ale Němec, není fyzik, ale je inženýr! Pokud se nemýlí sám autor slovníku.

Po krátkém životopise německého vědce následuje seznam jeho prací.

A v tomto seznamu: 1886 – článek „Podivný železný meteorit“, „Zasedání přírodovědně-historické společnosti Porýní a Vestfálska“, Bonn, díl 43.

Pouhý název článku neposkytl ihned konkrétní důvody k optimismu: pozornost sovětských badatelů spíše vzbudil rok jeho vydání.

Je-li možné věřit nedůvěryhodnému George Ketmaovi, pak je to rok, kdy byl nalezen i paralepipoid! Náhoda? Je třeba to zkontrolovat…

Obr.1: Objekt, vyfotografovaný v Linci, a dole – nákresy „pralepipoidu“ v jiných úhlech záběru.

Při prozkoumání zdrojů zjistili, že 7. června 1886 na zasedání jedné ze sekcí společnosti, které předsedal profesor Raina, „doktor Gurlt představil společnosti podivný železný meteorit, takzvaný holosiderit, který byl nalezen v třetihorním hnědém uhlí. Tento meteorit je majetku muzea Caroliny Augusty v Salcburku, a byl mu předložen synem pana Isidora Browna (Shendorf v blízkosti Vocklabruck v Horním Rakousku).

Předmět objevil náhodou jeden pracující v den „Všech svatých“ (1. listopadu) v roce 1885 v továrně firmy (Brown), když rozdělil kvůli pálení kus tvrdého hnědého uhlí, vytěženého v Volfseegge …

Holosiderit má téměř čtvercový tvar, a vypadá jako kostka, která má dvě protilehlé hrany, připomínající polštáře, silně vyklenuté, a zbývající čtyři strany obkružuje drážka.

To vše, když odmyslíme hranu s drážkou, je charakteristické pro meteoritické železné pánve, nebo regmaglit, s tenkou vrásčitou zoxidovanou vrstvou.

Maximální výška holosideritu – 67 mm, maximální šířka – 62 mm a maximální tloušťka – 47 mm, hmotnost 785 g, má specifická hmotnost 7,7566, tvrdost oceli a obsahuje kromě chemicky vázaného uhlíku malé procento niklu, ale kvantitativní analýzy zatím nebyly provedeny.

Na malé leštěné ploše, leptané kyselinou dusičnou, viditelné stopy pro typické meteorické železo, nebyly zjištěny.

Zpráva Dr. Gurlta rozptýlila pochybnosti o identitě „Salzburského paralepipoidu“ a „podivného železného meteoritu.“

Ukázalo se, že již v 80. letech 19. století byl tento objev předmětem pozornosti vědeckého světa.

Zprávy o něm byly zveřejněny v takových publikacích, jako jsou „Zprávy francouzské akademie věd“ (Vol. 103, pp. 702-703), „Anály belgické geologické společnosti“ (v. 14, roč. 1, pp. CX/1), a v britském časopise „Nature“ (svazek 35, pp. 36).

Také renomovaný francouzský deník, vydávaný popularizátorem astronomie Camille Flammarionem „Astronomy“, umístil dokonce dva články na téma „fosilních meteoritů z Volfzegga“ – prakticky dva totožné texty v rozmezí dvou let.

Celkem se za posledních 90 let objevilo více než dvacet publikací na toto téma, přičemž nejmíň informací o „hranolu“ je v článcích Francouze Georgese Ketmana.

Ten se nezmínil ani o zaoblení, ani o zářezu, ani o regmaglyptu, jako by to vše bylo dobře známé.

Nicméně, ne všechno je známo, co udělal energický novinář?

Záhadné nálezy, tajemné ztráty

Samozřejmě, že počet publikací je ukazatel, i když důležitý, ale nikoli rozhodující.

Další informace sdělený Dr. Gurltem v „Zasedáních přírodně-historické společnosti“ a ve „Zprávách Francouzské akademie věd“, jiní autoři nepřidali nic víc, a Gurlt více na toto téma nemluvil.

Zdá se, že slíbená kvantitativní analýza „parallepipoidu“ nebyla provedena. Nemusí to být zase takové překvapení.

Fosilní meteority (a Dr. Gurlt přiřadil tento nález k tomuto druhu), jsou velmi vzácné: do dnešních dnů jich nebylo nalezeno více než tucet.

Proč byl „zapomenut“ „meteorit z Volfzegga“?

Jeden čas se začalo totiž proslýchat o ztrátě skutečného „paralepipoidu“ a jeho nahrazení bezcennou kopií. A vůbec, kde vůbec je uložen?

Ve skutečnosti, podle Dr. Gurlta, patřil k Salzburgskému muzeu Caroliny Augusty. Podle jiných zdrojů byl v jiném, nejmenovaném salzburském museu.

Ale G. Ostroumov, když navštívil toto město, žádné „kovové hranoly“ v muzeích nenalezl. Proč?

Naštěstí v listopadu – prosinci 1972 byla v muzeu rakouského města Linec výstava meteoritů, na které bylo ukázán i meteorit z Volfzegga.

Jak sdělil anglický cestovatel a spisovatel Andrew Thomas (autor knih „Nejsme první“, „Atlantida“, „Na březích nekonečných světů,“ a dalších), který navštívil tuto výstavu, „paralepipoid“ do dnešního dne zůstává ve vlastnictví firmy, kde byl nalezen.

Po předvedení v roce 1886 na výstavě v Salzburgu, ho uchovávají ve firmě jako suvenýr.

Sám dr. Gurlt žádné pochybnosti o meteoritické povaze nalezeného objektu neměl.

Tento názor ovšem nebyl jediný. Odborníci, kteří se seznámili s nálezem, dali o jeho původu spíše protichůdné závěry. Někteří s dr. Gurltem souhlasili: určitě to je meteorit. Nikoli, řekli druzí: je produktem lidské ruky.

Třetí se přiklonili ke „kompromisu“ – objekt je meteorit, který byl opracován až po jeho dopadu na Zemi.

Příčinou sporu byl zvláštní tvar „meteoritu„, celkem pravidelný, který vzbudil oprávněné podezření o jeho umělého původu.

Dr. Gurlt se však snažil vysvětlit tuto zvláštnost zvláštními podmínkami letu tělesa atmosférou, ale v těch letech věda jako aerodynamika vysokých rychlostí neexistovala, a vysvětlení německého vědce mělo velmi přibližný charakter.

Druhý závažný argument proti meteoritické hypotéze byl absence Widmanstättenových obrazců. Widmanstättenovy obrazce, pojmenované po hraběti Aloisi von Beckh Widmanstättenovi, jsou unikátní neuspořádané struktury dlouhých železo-nikelnatých krystalů, které se nacházejí v železných meteoritech, jenž jsou tvořeny destičkovými krystaly kamacitu a taenitu. Jedná se o relikty, které ukazují na velice rychlé chladnutí tělesa meteoritu a nepřímo na jeho mimozemský původ. Přítomnost obrazců se využívá jako ověření pravosti meteoritů.

Tyto obrazce nejsou však u všech druhů meteoritů – takzvané ataksity je nemají.

Ale ataksity obvykle obsahují velké množství niklu – do 30%, zatímco v případě nálezu Dr. Gurlta lze hovořit pouze o téměř neznatelném obsahu.

Stejně tak je i podezřelá vysoká tvrdost kovu. Meteorické železo je velmi křehké.

Nicméně přítomnost regmaglyptu na povrchu paralepipoidu neumožňuje plně vyloučit hypotézu o meteoritu.

Prezident belgické Akademie věd Gustave Devalk vystoupil na jaře roku 1888 v Geologické společnosti s dokladem o objevu ve Shendorfu. Řekl, že řešení otázky jeho charakteru může jen úplný chemický rozbor… který, jak víme, nebyl dosud proveden.

Pokračování 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1093

error: Kopírování zakázáno!