Konec světa v roce 2012 se nekonal (2)

Jeden z nejpopulárnějších internetových strašáků v podobě srážky Země s hypotetickou planetou Nibiru byl výmysl

Co se mělo stát v roce 2012?

To, co mělo skončit, nebyl kalendář, ale tzv. Velký cyklus, neboli „Páté slunce“ v terminologii Mayů, který trvá 5126 let. Poslední den tohoto cyklu měl být 21. prosinec 2012. Pak začne další cyklus. Třeba tak, jak se dříve střídaly pětiletky. Ale už to vyvolávalo obavy.

Je ovšem třeba také vědět, že podle jiných výpočtů mayský kalendář končí 23. prosince 2013, protože nevíme, jestli Mayové začínali s nulou nebo od jedničky. A potom, aby mohli vytvořit kalendář, potřebovali alespoň primitivní dalekohled a přesný čas.

Co bylo do „Pátého slunce“?

Mayští kněží tvrdili, že od vzniku lidské rasy prošly čtyři cykly, neboli „Slunce“. Byly čtyři lidské rasy, které zanikly během velkých kataklyzmat. A jen málo lidí, kteří přežili, vyprávěli o tom, co se stalo.

  • „První Slunce“ trvalo 4008 let, a svět byl zničen zemětřesením.
  • „Druhé Slunce“ trvalo 4010 let, a svět byl zničen hurikány.
  • „Třetí Slunce“ trvalo 4081 rok a svět zničil ohnivý déšť, který vytekl z obrovského sopečného kráteru.
  • „Čtvrté Slunce“, trvající 5026 let, zničila povodeň.

Dnes žijeme v posledním Katunu páté éry stvoření, neboli „Pátém Slunci“. To je známé také jako „Slunce pohybu“. Mayové věřili, že na konci současného, 5126 letého cyklu dojde k jakémusi pohybu Země.

Co je galaktický paprsek?

Mayové věřili, že během Velkého cyklu – od roku 3113 před naším letopočtem do roku 2012 našeho letopočtu – je lidská historie řízena nějakým galaktickým paprskem, vycházejícím z centra galaxie, který prochází přes Zemi i Slunce. Prochází v souladu s galaktickým obdobím, které byly popsány v mayské matematické a symbolické formě. Galaktický paprsek, podle chápání Mayů, byl jako světlo majáku, který se rozptyluje s rostoucí vzdáleností od zdroje. Předpokládejme, že paprsek zasáhne plachetnici plovoucí daleko v oceánu – na určitou dobu bude osvětlena. Totéž se děje se Zemí, když ji zasáhne galaktický paprsek. Vstup Země do paprsku odpovídá datu zahájení mayského kalendáře 13. srpna 3113 př. n. l.

21. prosince 2012 měl opět přijít tento paprsek, v což doufali někteří fyzikální negramoti a vykládali nesmysly o proudu fotonů…

Záhadný kalendář?

Podle výpočtů vědců naše „Páté Slunce“ začalo 13. srpna 3113 před naším letopočtem. Proč? Jaká událost s tím byla spojena? Byla to světová potopa? Nikdo neví. Stejně tak nevíme, kde starověcí Mayové obecně převzali sofistikovaný systém počítání času a rozdělování do cyklů. Nicméně se předpokládalo, že smysl v tom být musí. A hledalo se v tom proroctví. Předpovídala se katastrofa, která by znamenala konec jednoho a začátek dalšího velkého cyklu mayského kalendáře – „Šestý Věk Stvoření“, neboli „Šesté Slunce““.

Co způsobí „pohyb Země“?

Když se hodina X blížila, staré hrůzostrašné příběhy se stávaly jakoby čím dál naléhavějšími. V knihách, časopisech, ale hlavně na internetu se vytrvale opakovalo to, co dříve bylo míněno jako vtip, ale časem se to stalo vytrvalou noční můrou:

„Planeta Nibiru se blíží!“

Pod tímto názvem se skrývá tajemné nebeské těleso, neznámá planeta, která přilétá z hlubokého vesmíru k Zemi. „Od 15. května 2009 je možné každý den Nibiru viděn jako slabý načervenalý objekt na jižní polokouli,“ psalo se na některých webech: „V květnu 2011 ji budou moci pozorovat pouhým okem všichni lidé na zeměkouli. A 21. prosince 2012 Nibiru projde ekliptikou planety, bude jasně červená a velká jako Slunce.“

Panika v síti

Mozaika je dokončena! To je to, co Mayové věděli! – křičeli konspirátoři. A aby nedošlo ke ztrátě zájmu o toto téma, jež přinášelo i nemalé peníze v podobě honorářů za články a knihy, internet plodil stále další a další stránky věnované apokalypse roku 2012. Jeden z nich – webové stránky „Osud.CZ“, které si bylo nutno dokonce i předplatit, se vytrvale snažil o předkládání „důkazů“. Jejich provozovatel Jiří Mario Mašek si ze sledování informací o „problému roku 2012“ vytvořil celou disciplínu – tzv. „transformaci“. Proto podle názoru příznivců tohoto webu nebývale stoupá četnost klimatických anomálií a přírodních katastrof na celém světě, což je jasný důkaz blížící se katastrofy. Za důkazy se tak předkládají nejen fotografie různých odrazů a zrcadlení, ale i thajské lampióny, vydávané za invazi mimozemšťanů, jež lidstvo přicházejí varovat!

Konspirátoři však mají jasno – vojenské a mocenské zdroje je připravují na mimořádné situace – očkují, práškují z letadel, připravují hromadné hroby…

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1087

error: Kopírování zakázáno!