Konec světa v roce 2012 se nekonal (1)

Jeden z nejpopulárnějších internetových strašáků v podobě srážky Země s hypotetickou planetou Nibiru byl výmysl

Co znali Mayové?

Rok 2012 uplynul. Ale čím více se blížil, tím víc obav vyvolával. Hovořilo se o další Apokalypse. Při dotazu „2012“ na vyhledávači Google, bylo možné obdržet více než 170 milionů (!) stránek, což bylo třikrát více než na dotaz „sex“ – 55 milionů. Tichou panikou byly zachváceny různé vrstvy obyvatelstva. Ze sociologických průzkumů mezi lidmi vyplývalo, že na otázku „Co nás čeká v roce 2012?“ odpovědělo z 15 000 lidí v Evropě, USA a Rusku až 25% dotázaných, že očekává „přechod do nové éry a masovou změnu vědomí“ a 45% dotázaných, že je to konec světa!

Tyto obavy se zrodily několik let před obávaným datem. Svět se dozvěděl, že starověký mayský kalendář končí v 21. prosinci 2012. Proč? Jaké Velké tajemství Mayové znali? Očekávaná blízkost konce byla tak děsivě atraktivní, že masové vědomí odolalo jednoduchému a rozumnému vysvětlení vědců, jak vůbec mayská éra končí.

Kde se Mayové vzali?

Slovo „maya“ existuje ve starodávné indické filozofii – má dva významy: „zdroj tohoto světa“ a „iluzivní svět.“ Jak ale přišlo z Asie do Střední Ameriky, není známo.

Mayové se objevili ve druhém století našeho letopočtu a to pouze na 500 let. Na místě neprostupných tropických lesů vytvořili civilizaci, která byla vyspělá v astronomii, matematice, architektuře, sochařství, malířství. Ale … záhadně zmizela.

Od roku 830 n.l., po 500 letech neúnavné práce, lidé opustili všechna svá hlavní centra.

Co objevili?

Za zásluhy Mayů se obvykle udává kalendářní systém. Ale oni ještě vypočítali cykly zatmění, sestavili tabulky synchronizace oběhů Merkuru, Venuše, Marsu, Jupitera, Saturnu a Měsíce. A zvláštní pozornost z nějakého důvodu dávají souhvězdí Blíženců a Plejádám.

Jak uměli počítat dny?

Mayský kalendář se stal známým díky zvláštnímu zvyku, stavět ve všech osadách stély – kamenné sloupy, na kterých byly vytesány důležité událostí s datem. Popis svého kalendáře nám Mayové nezanechali. Je možné, že takový popis existoval, ale desítky tisíc mayských rukopisů byly spáleny katolickými mnichy.

Zachovaly se jen kamenné stély. Právě proto můžeme pouze vyslovovat různé předpoklady o tomto kalendáři. Například zde existuje mýtus o vysoké přesnosti mayského kalendáře, ale to není ničím zdůvodněno. Pokud někdo dokazuje přesnost kalendáře tím, že zapisuje počet dní v roce s přesností na deset desetinných míst, je to nesmysl.

Kalendář – to není chronometr. Nejnižší hodnota v kalendáři může být jen jeden den. A měřit menší množství času je možné pouze pomocí hodin. A stopky Mayové neměli. Kromě toho nesmíme zapomínat, že každý kalendář je postaven jednoduše: je třeba vzít v úvahu pohyb planet kolem Slunce. A čím je přesnější sledování kosmických těles, tím je přesnější chronologie. Nyní máme nejpřesnější kalendář.

Podle moderních výpočtů je délka slunečního roku 365,2422 dny. Vypočtená hodnota Mayů byla 365,2420 dny. Rozdíl – jen dvě desetinná místa. Zkonstruovat tak přesný kalendář, podle názoru odborníků, by odpovídalo pozorování a zaznamenávání pohybu planet v průběhu přibližně deseti tisíc let.

Za základ mayského kalendáře bylo používáno mýtické počáteční datum – 13. srpen 3113 před naším letopočtem. Od něho se odvíjela celá chronologie. Mimochodem, my používáme mýtické datum „narození Krista“ pro náš letopočet.

Na jakou dobu byl mayský kalendář rozpočítán?

Mayové věřili, že vesmír existuje ve velkých cyklech. Ale z nějakého důvodu rozpracovali několik kalendářních systémů:

1) 365 denní rok – Haab – sestával z 18 měsíců po 20 dnech
2) 360 denní rok – tun
3) 260 denní rok – Tzolkin (v překladu – „součet dní“) – tvořilo ho 13 měsíců po 20 dnech. Byl nazýván posvátný kalendář.

Týden obsahoval 13 dnů. Kromě toho byl ještě další 9 denní týden.

Mayové vymysleli název a odpovídající časový rámec pro:

  • Uinal – 20 dní
  • tun – 360 dní
  • katun – průměrně 20 let,
  • baktun – průměrně 394 let – 13 baktunů – obě periody končí v roce 2012
  • piktun – 7885 let
  • kalabtun – 158 000 let
  • kinchiltun – 3 miliony let,
  • alautun – 63 milionů let.

Ukazuje se, že kalendář byl vhodný pro měření obrovských časových období. Zdá se, že Mayové chtěli žít věčně … Nebo počítali kalendář od zániku dinosaurů?

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1086

error: Kopírování zakázáno!