Záhada bermudského trojúhelníku je vycucaná z prstu

Toto místo není ani mezi prvními deseti nejvíce nebezpečnými plavebními zónami světového oceánu

Více než 105.000 lodí brázdí vlny světových oceánů

Vědci tvrdí, že ze statistického hlediska se situace s nehodami lodí a letadel v Bermudském trojúhelníku vůbec neliší od situace v ostatních oblastech s vysokou lodní a leteckou dopravní frekvencí.

Bermudský trojúhelník je považován za jedno z nejzáhadnějších míst na planetě. Podle četných publikací na jeho území (o rozloze asi 3 miliony čtverečních kilometrů) se pravidelně ztrácejí letadla a lodě.

Nicméně, australský badatel Karl Kruszelnicki (1), který zkoumal dokumenty o katastrofách v tomto regionu, říká, že tajemství Bermudského trojúhelníku byl vycucán z prstu.

V dobách pirátů mělo Karibské moře a přilehlé oblasti opravdu zaslouženě špatnou pověst, říká badatel. Ale žádným tajemstvím, že zmizení lodí bylo spojeno s působením této profese. Právě tudy vedla cesta lodí přepravujících poklady a zboží získané v důsledku kolonizace Ameriky. Ale pirátství skončilo na počátku 18. století. Ale během pár století se tento region prakticky nijak neliší od ostatních.

 

Obr.1, 2 Kde dochází k potápění lodí

Legendu zrodilo fantazie a nesmysly

Pojem „bermudského trojúhelníku“, se ve své současné podobě objevil v tisku v 50. letech minulého století. Zrodila ho katastrofa 5 torpédových letadel Avenger a pátracího hydroplánu „Mariner“, v roce 1945.

„Ve skutečnosti žádná záhada v tomto příběhu není,“ – poznamenává Kruszelnicki. „Po přezkoumání dokumentů, se ponoříte do atmosféry tradičního vojenského nepořádku, který objasňuje hodně. Ve skutečnosti, 13 ze 14 pilotů byli kadeti, kteří neměli potřebný výcvik. A jediný pilot se zkušenostmi – poručík Taylor – přišel do služby s kocovinou. Vyletěl bez kompasu na palubě, a v jeho služebních záznamech jsou zaznamenány dvé události, při kterých ztratil orientaci ve vzduchu, a jen zázrakem ho dispečeři byli schopni přivést zpět domů.

Z dešifrování rozhovorů pilotů a pobřežní služby je zřejmé, že piloti se ztratili v oceánu, a Taylor opět nedokázal vytyčit zpáteční kurz. Vzhledem k tomu, že v ten den došlo k bouři a na moři byly 15 metrové vlny, nebylo pravděpodobné, že by letadla vydržela přistání na mořskou hladinu. Pokud jde o pátrací hydroplán „Mariner“, jeho osud je jasný – posádka tankeru, nacházející se u pobřeží Floridy, informovala o výbuchu, který viděla na obloze. Později byl v této oblasti zaznamenán velký únik paliva. A všechny „Marinery“ měly nevýhodu – při velkém zatížení unikaly výpary paliva do kabiny. Jakákoli jiskra pak vedla k explozi. A podobné případy se již staly.

Nicméně, tento příběh vedl ke zrodu legendy o Bermudském trojúhelníku. V příštích 70 letech se zde ztrácely lodě i letadla. Ale podle australského badatele se z hlediska statistiky situace s nehodami lodí a letadel v Bermudském trojúhelníku nijak neliší od situace v ostatních oblastech s vysokou dopravní frekvencí. Spíše právě naopak.

Dejte si pozor na Korálový trojúhelník!

V roce 2013 Světový fond přírody (World Wildlife Fund (WWF) (2) zveřejnil studii, ve které označil 10 z nejnebezpečnějších míst pro plavbu, a to na základě matematické analýzy (viz Obr. 1). Bermudský trojúhelník není v této stupnici. Zvítězil jiný trojúhelník – korálový. Na vrcholech tohoto trojúhelníku jsou Japonsko, Fidži a Malajsie, kde jsou i tři čtvrtiny světových korálových útesů.

Tato oblast Tichého oceánu oplývá největší biologickou rozmanitostí na Zemi. Nepřekvapuje, že hustota lodní dopravy v Korálovém trojúhelníku je výrazně vyšší než na Bermudách. Proto je zde registrován i rekordní počet námořních katastrof – 293 za posledních 13 let. Pro srovnání, každý rok na celém světě skončí průměrně 146 lodí. Na druhé straně, v nechvalně známém Bermudském trojúhelníku zmizelo 19 letadel a 11 lodí za období od roku 1800. Je jasné, že tento seznam obsahuje jen ty nejznámější případy. Ale přesto čísla hovoří samy za sebe.

Proto Bermudský trojúhelník není nic jiného, než krásná, ale jen legenda.

Tři nejzlověstnější místa na světě, kde jsou největší podvodní pohřebiště lodí.

1. místo

Goodwin Sands – 16 km dlouhá písčina v kanálu La Manche, nachází se 10 kilometrů od pobřeží Kentu. Zde probíhá rušná obchodní cesta mezi francouzským přístavem Calais a britským Doverem. Právě tudy vedla cesta Dumasova d’Artagnana, když zachránil čest královny v historii diamantových přívěsků. Podle vědců se zde potopilo více než 2.000 lodí. (3)

2. místo

Cape Hatteras – nejjihovýchodnější bod Severní Ameriky. Zde se stýká teplý Golfský proud a studený Labradorský proud. Tyto proudy vždy přitahovaly námořníky, kteří je používali jako katapult k rychlému překonání Atlantského oceánu. Ale ne každému se to podařilo. Více než tisíc lodí ztroskotalo v těchto místech od roku 1526, kdy se začaly dělat záznamy. Tato oblast se nazývá pohřebiště Atlantiku. (4)

3. místo 

Sable Island – další fatální místo Atlantiku. Jedná se o malý kanadský ostrov, 180 kilometrů od Nového Skotska. Skládá se z tekutého písku a má obvod 40 mil. Přitom ostrov sám mění svou polohu rychlostí 200 metrů za rok. Od 17. století, tedy od začátku zápisů, se zde potopilo 475 lodí. (5)

Odkazy

(1) Karl Kruszelnicki. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Kruszelnicki  
(2) World Wildlife Fund (WWF). Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature  
(3) Goodwin Sands. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Goodwin_Sands  
(4) Cape Hatteras. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Hatteras  
(5) Sable Island. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sable 

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1053

error: Kopírování zakázáno!