Jak to bylo s poškozením nápisu v pyramidě

Dva němečtí amatérští badatelé způsobili vážné škody uvnitř Velké pyramidy při natáčení dokumentárního filmu s názvem „Cheopsův projekt“ (1), který má za cíl ukázat, že tato pyramida nebyla postavena v době tohoto faraóna čtvrté dynastie, ale mnohem dříve, a bez účasti starých Egypťanů.

„Stavitelé museli využít špičkové technologie k dosažení takové přesnosti. Velikost a postavení pyramid nejsou náhodné, ale má astronomické opodstatnění,“ říkají těm, u kterých se snaží získat finanční prostředky.

Dominique Görlitz (2) a Stefan Erdmann (3) (obr. 1) navštívili Egypt na jaře 2013 v doprovodu Franka Hoefera s kamerou. Jejich cílem bylo zjistit, „kdo opravdu stál za stavbou Velké pyramidy.“

Görlitz studoval biologii, Erdmann provozuje dům s pečovatelskou službou a je autorem knih s konspirační tématikou. (Jednu napsal s Jan Udo Holey, známým jako Van Helsing (4), stíhaného za šíření neonacistických idejí). (5)

Oba věří, že některé památky minulosti nebyly dílem kultur, kterým jsou přičítány, ale mimozemským nebo ztraceným a zaniklým civilizacím.

Egyptské úřady jim vydaly povolení ke vstupu 17. dubna 2013 do Velké pyramidy, kde je na skále malováno červeným inkoustem, kartuše s názvem faraóna Cheopse. Nachází se v místnosti, která je součástí pohřební komory, a tedy není přístupná veřejnosti. (obr.2)

Badatelé seškrábli červenou barvu a odebrali vzorky k analýze v Německu. To však neměli povoleno.

Jejich cílem bylo dokázat, že materiál, kterým je nápis zhotoven, není z doby před asi 4500 roky, ale je mnohem pozdější. To by dokázalo, že pyramida nebyla postavena za doby tohoto faraóna, ale je starší.

Egyptské úřady se dozvěděly o tomto jednání nedávno. Ministerstvo pro památky takové chování odsoudilo 24. listopadu 2013, a považuje ho za závažné porušení historického dědictví.

Ředitel egyptských starožitností Mohamed Abdel Maqsoud, odsoudil v médiích Görlitze, Erdmanna a další fanoušky archeoastronautiky (6), nebo, jak se dnes říká po úspěšném dokumentárním seriálu History Channel „Vetřelci dávnověku.“ (7)

Připomněl, že datování pyramidy závisí nejen na tomto nápisu, ale existuje i mnoho dalších fyzických důkazů. Nejdůležitější, vysvětlil, je sbírka papyrů objevených v roce 2012 francouzským archeologem Pierre Talletem (8) v jeskyni v Wadi Al-Jarf (9) v blízkosti Rudého moře, které obsahují údaje o počtu pracovníků a řemeslníků, kteří se během panování Cheopse podíleli na výstavbě jeho hrobu, a obsahují i výkresy zřejmě jednoho z vedoucích stavebníků.

Velká pyramida je nejznámější, ale ne jediná taková stavba. V Egyptě jsou desítky pyramid, a to nejen v Gíze. Pyramida se čtvercovou základnou byla po 3800 let nejvyšší budovou na světě. Její původní výška byla 146,6 m, nyní 138,8 metrů – to byl strop pro architekty do čtrnáctého století, kdy byla předstižena katedrálou v Lincolnu v Anglii. (10).

Není to poprvé, co bylo této pyramidě způsobeno vážné poškození. Někdy se lidé pokouší vyškrabat do zdí své iniciály.

I když v žádosti o podporu k „Cheops project“ je získání vzorků z této kartuše přímo zmíněno (1), Goerlitz a Erdmann v tiskovém prohlášení rozhodně popřeli, že by se dotkli této kartuše, natož aby z ní cokoli ukradli nebo ji poškodili. Tvrdili, že měli oficiální písemné povolení ke vstupu do Velké pyramidy na několik hodin, stejně jako oprávnění sebrat jen několik miligramů starověkého nátěru z jiného nápisu, a malé množství materiálu z ‚černých skvrn‘ ze žulových nosníků v Královské komoře, kterou chtěli vědecky otestovat akreditovanou laboratoří v Německu. Odběr vzorků se konal pod dohledem inspektorů z egyptského ministerstva pro památky, jakož i bezpečnostní služby. Goerlitz a Erdmann později prý řádně vrátil vzorky laku egyptským úřadům, jakmile byly vědecky otestovány v Německu. Odmítli obvinění, že by nápis poškodili, a profesor Robert Schoch z Bostonské university poskytl fotografické a video důkazy prokazující, že kartuše byla poškozena již v letech 2004 až 2006. (11)

Je otázkou, k čemu zkoumání dospělo. Nejsou o tom dosud žádné zprávy.

I když nápad na datování nápisu je dobrý, badatelé se měli snažit o provedení oficiálního odběru. Nelze se zbavit dojmu, že určení stáří nápisu nijak k určení stáří stavby nemůže vést. Vždy bude principiálně mladší než stavba.

Jisté je, že výsledky, ať již budou jakékoli, budou nutně odmítnuty, neboť vzorky byly odebrány neodborně a bez kontroly nezávislých orgánů a osob. Lidem, kteří jsou předem přesvědčeni o své pravdě, nelze v takových případech věřit.

Odkazy

(1) The Cheops Project. Documentary which accompanies two researchers on their examination to Egypt to reveal the secret of the real constructing engineers of the Giza pyramides… Internet Archive: http://web.archive.org/  
(2) Dominique Görlitz. Wikipedia. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Dominique_G%C3%B6rlitz  
(3) Stefan Erdmann. Wikipedia. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Erdmann  
(4) Jan Udo Holey. Wikipedia. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Udo_Holey  
(5) -r-: Ruky preč od tejto knihy! Azimut záhad, č. 6/2011. KPUFO.EU/SK, 24.1.2012. Internet: http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/2764-ruky-pre-od-tejto-knihy  
(6) Nevine El-Aref: Egyptian archaoelogists refute claims by German amateurs on Great Pyramid. Ahram Online, 27.11.2013. Internet: http://english.ahram.org.eg/ 
(7) Ancient Aliens. Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Aliens  
(8) Pierre Tallet: Ayn Sukhna and Wadi el-Jarf: Two newly discovered pharaonic harbours on the Suez Gulf. British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 18 (2012): 147–68. ISSN 2049-5021. Internet: http://www.britishmuseum.org/PDF/Tallet.pdf  
(9) Wadi al-Jarf. Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Wadi_al-Jarf  
(10) Lincoln Cathedral. Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Cathedral  
(11) Press Release by Dr. Dominique Goerlitz & Stefan Erdmann. Atlantis Forschung.de, 8.3.2015. Internet: http://atlantisforschung.de/    

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1036

error: Kopírování zakázáno!