Tajemství „Bludného Holanďana“ odhaleno?

Nikdo neví, jak zahynuli lidé  z „Ourang Medana“.

Jedna z nejzáhadnějších událostí soudobé mořeplavby

Z živých jsem zůstal jediný …

19.6.1948 několik britských radiostanic v Singapuru a na Sumatře přijalo nouzový signál od holandského parníku „Ourang Medan“ (1): „SOS … SOS … Zemřeli všichni … je možné, že jsem zůstal živý sám…“ Pak následovala jakási nesrozumitelná skrumáž z teček a čárek. A poté opět srozumitelně : „Umírám…“ Pak už jenom zlověstné ticho.

Obr.1 Jeden z prvních obrázků na téma nalezení záhadné lodi bez posádky. Zde angličtí námořníci z Dea Gratia vidí přízrak lodi „Mary Celeste“. 

Loď záchranáři objevili v Malakkském průlivu, asi 80 km od místa jeho posledního ohlášení. V novinách byl pak publikován děsivý pohled, který se naskytl těm, kteří vešli na palubu. Kapitán ležel na můstku, ostatní důstojníci a námořníci různě odění. Na svém místě seděl i mrtvý radista, který zřejmě podal i poslední zprávu. Mrtvý byl i pes. Tlama byla sešklebena, tváře lidí poznamenal strach. Avšak na nikom nebyl žádné stopy po násilí, žádná zranění. Přepadení piráty bylo vyloučeno, všechny cennosti zůstaly na místě.

Ale to nebyla jediná katastrofa toho druhu ve 20. století.

V roce 1955 v Tichém oceáně byla spatřena americká jachta „MV Elita“ bez stop po posádce, zato s plnými zásobami vody, potravin a netknutými záchrannými prostředky.

Podobný případ se stal za 5 let dvěma britským jachtám. V roce 1970 záhadným způsobem zmizela posádka z anglické nákladní lodi Milton. V roce 1973 ztroskotala norská rybářská loď Anna – svědkové jejího ztroskotání sdělili, že na palubě nikdo nebyl. A tak by se dalo pokračovat …

Hlas moře 

Podobné případy se však děly vždycky. Vzpomeňme třeba známý případ lodi „Mary Celeste“.

Co může být příčinou? Odpověď nebyla dodnes nalezena.

V roce 1937 se objevila možnost, jak tyto jevy vysvětlit. Na hydrografické lodi Tajmyr, plavící se v Karském moři, pracoval hydrofyzik Vladimír Šulejkin. Zjistil, že když přiblížil k uchu kulatou sondu, naplněnou vodíkem, pocítil řezavou bolest v bubínku. Když ji oddálil, bolest přešla. Vodíková sonda se stala rezonátorem infrazvukových vln. Zaujalo ho to a po prozkoumání publikoval stať, ve které popsal, že vítr, pohybující se nad vlnami moře, vybuzuje neslyšitelný infrazvuk, pro člověka nebezpečný. Při frekvenci nižší než 15 Hz nejen že bolí ušní bubínek, ale jsou i napadána mozková centra, např. zraku, a při frekvenci nižší než 7 Hz lidé umírají.

Jinými slovy, kde je vlnobití, tam je i generátor – zdroj infrazvuku, jehož vlny se mohou šířit velmi daleko.

Tento efekt nazval Šulejkin „hlasem moře“.    

Smrtelná zvuková vlna

Při zkoumání fyziologických následků infrazvuku na živý organismus byly dosud odhaleny zajímavé jevy.

Zvířata projevují nepokoj, bezdůvodný strach. Totéž zažívají experimentátoři – dobrovolníci, pobývající v experimentálních, infrazvukových boxech.

Jak ukázaly výzkumy francouzského profesora Gavro, infrazvuk s frekvencí 7 Hz je smrtelný. Ale na moři se generuje infrazvuk i nižší – 6 Hz. Při této frekvenci dochází u lidí k bezdůvodnému strachu a děsu.

Tento stav se zvyšuje o to víc, pokud paluba, stožár a zařízení na lodi začne rezonovat a stane se druhotným zdrojem infrazvuku. Posádka tak začne v panice opouštět loď. Přesně tak byly na opuštěných lodích nalezeny polámané stožáry, i když meteorologické zprávy nesvědčily o nějakých velkých bouřích.

Zmizelá „Mary Celeste“

Nejzáhadnější a nejznámější případ se zmizením posádky lodi je spojen s osudem plachetní lodi Mary Celeste. 2. prosince 1872 námořníci anglické lodi „Dea Gratia“ potkali loď, která se pohybovala podivným způsobem. Také měla napnuté jen některé plachty. Když se lodě přiblížily, na Mary Celeste vešli první důstojník a dva námořníci z Dea Gratia. Po posádce nenašli žádné stopy. V lodním deníku byl poslední zápis z 24. listopadu. Na Celestu přešla část námořníků a dopravila ji do anglického Gibraltaru. Tam loď prohlédli vědci a detektivové ze Scotland Yardu, ale záhadu zmizení posádky nikdo neodhalil.

Kde se vzala legenda ?

Lodě, záhadně opuštěné svými posádkami, jsou nazývány „Bludným Holanďanem“. Podle jedné z legend první přízračná loď byl holandský škuner pod velením Van Straatena. Podle legendy se loď v důsledku silných bouřek nemohla obeplout Hornův mys (podle jiné verze Mys Dobré naděje). Posádka se vzbouřila a žádala kapitána, aby se loď vrátila zpět, ale rozčilený Van Straaten se začal rouhat, že se bude vždy snažit o obeplutí mysu, i kdyby se měl znovu narodit. V odpověď na takové rouhání se ozval silný hlas z nebe: „Tak se stane – plav!“ Vidět tuto loď se považuje za nešťastné, posádkám takových lodí hrozí mnohá nebezpečí.

A dnes?

Lidé mizí z lodí i v 21. století. Není ale známo, zda tyto případy souvisí s „hlasem moře“ nebo jde o něco jiného. Vždyť v Indickém i Tichém oceáně působí množství pirátů. I nelegální emigrace může být za některými událostmi.

High Aim 6

2003  – u břehů Austrálie byl nalezen letadlem pobřežní stráže indonéský škuner „High Aim 6″. Loď byl v dobrém stavu, nákladní prostor v podpalubí byl plný nalovených makrel, ale na palubě nebyl nikdo z posádky. Na moře vyplul se 14 lidmi na palubě.

Bella Amika

2006 – pobřežní stráž objevila u Sardinie nákladní loď „Bella Amika“. (2) Posádka nikde. Na palubě byly zbytky potravin, francouzské geografické mapy a vlajka Lucemburska. Policie se domnívala, že jí používali pašeráci na převoz drog. Ale speciální prohlídka to vyloučila.

Jiang Seng

2006  – nedaleko Austrálie byl nalezen tanker „Jiang Seng“. Na palubě nebyl jediný člen posádky.

Kaz II

2007 – prázdný 12 metrový katamarán „Kaz II“ byl nalezen severovýchodně od Austrálie. Vysazení záchranáři zjistili, že motor lodi pracuje, včetně palubního počítače i spojení s GPS. Všechny záchranné prostředky zůstaly netknuté. Plachty byla napnuté, ale byly silně poškozeny. Posádku tvořili 3 lidé.

2008 – Správa námořní bezpečnosti Japonska vydala zprávu o nalezení úplně pusté nákladní lodi pro provádění prací v přístavech v Japonském moři.

Odkazy

(1)  Ourang Medan. Wikipedia. Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Ourang_Medan

(2)  Bel Amica. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Bel_Amica

(3)  Kaz 2. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Kaz_II

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1026

error: Kopírování zakázáno!