Jak to bylo s Nessie ? (2)

Někdy se Nessie vynoří z jezera…

Legenda říká, že poprvé se Nessie objevila roku 565 našeho letopočtu. Ale někdy byla popisována jako obří žába. To znamená, že tato bytost se nepodobala na plesiosaura. První důkazy z moderní doby se datují roku 1885.

Svědkovi Rodericku Mathesonovi se zdálo, že zvíře vypadá jako obří kůň. Mělo dokonce hřívu.

Pravá horečka hledání Nessie začala v roce 1933, poté, co jistý George Spicer zveřejnil svědectví své manželky. Ta údajně viděla „neznámé zvíře, vysoké metr a dlouhé asi 8 m, které přelézalo cestu.“

Od tohoto roku jej začali hledat na severním pobřeží jezera.

V roce 1934 lékař Dr. Robert Kenneth Wilson udělal nejslavnější snímek Nessie, jak se objevila s vystrčenou hlavou na tenkém krku. Je možné, že jde o padělek – model na malé ponorce.

Obr.3: Někteří lidí věří, že Loch Ness je plesiosaurus, který přežil až do našich dnů

Nessie není losos!

Ještě předtím, než Wikileaks začal udivovat svět se svými odhaleními, byly v Anglii odtajněny dokumenty, ze kterých vyplývá, že britská vláda byla přesvědčena o tajemném monstru, obývajícím skotské jezero.

Nadšenci, opírající se o takzvaný zákon o svobodě informací, požadovali odtajnit oficiální vládní dokumenty, týkající se monstra. A ukázalo se, že takové skutečně existují. Přinejmenším právě za Margarette Thatcherové se tímto problémem vláda zabývala.

Nebudete věřit, ale úředníci „Železné lady“ byli vážně znepokojeni osudem Nessie. Právě tehdy – v 80 letech minulého století – se pokoušelo několik dobře vybavených skupin ji najít. A vláda zkoumala, jak by se jim v tom dalo zabránit.

Mezi odtajněnými dokumenty je i korespondence mezi vyššími úředníky.

Jeden z dopisů je odpovědí Ministerstva zemědělství, jako reakce na dotaz: „Bohužel, Nessie není losos a nemůže být považována za sladkovodní rybu. Proto není chráněna zákonem o ochraně lososů a chovu ryb z roku 1951.“

Ale s autorem dotazu zpráva souhlasí: „Musíme vymyslet nějaké opatření na ochranu zástupců nejvzácnějších druhů zvířat.“

Vláda dospěla k tomuto závěru: je nemožné počítat se speciálním zákonem na ochranu podivných zvířat.

Odborníci nakonec doporučili, že je možné využít zákon o ochraně přírody z roku 1981, který chrání všechna volně žijící zvířata, a to i ta, která dosud nejsou vědě známa. A tak pod ochranu tohoto zákona spadá i nestvůra z Loch Ness. Ať už tam je či není, lovit monstrum nikdo nesmí.

Je pouze možné jej zachytit na kamery, umístěné podél břehů jezera.

Pokračování 

Čtěte:  

  • Jak to bylo s Nessie? (1). ZaZ, 17.6.2017. 
  • Jak to bylo s Nessie? (3). ZaZ, 1.7.2017. 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1033

error: Kopírování zakázáno!