Byla Atlantis v Gibraltaru?

Hypotetická pevnina se prý nacházela v Gibraltarském průlivu… 

Francouzský geolog Marc-André Gutscher (1) z Bretaňské univerzity si myslí, že Atlantis zničilo před 12 tisíci lety v Gibraltaru zemětřesení a tsunami.

Publikoval o tom práci v časopisu Geology. (2)

Legenda ztraceného kontinentu se zrodila v polovině čtvrtého století před naším letopočtem, když o něm napsal Platon ve svých dialozích, Timaeus a Critias. Má mudrce, kteří asi před 11.000 roky, se vyvinul do velkého ostrova Atlantida, mimo Gibraltarský průliv, bohaté civilizace, které lemovaly fasád budov v hlavním městě s drahými kovy a jehož flotila pustila vše moří. Oslepený ctižádostí, atlantských králů dobýt východním Středomoří a byli poraženi Aténách. Zeus potrestal zpupný národ, jehož flotila ovládala všechna moře, a ostrov potopil za jeden den a jednu noc.

 

Obr. 1 Přehled míst, kde se hledala Atlantida…

Gutscher je přesvědčen, že literární popis katastrofy mohl být inspirován zemětřesením a tsunami, které se tu, podle geologických údajů, vyskytuje každých 1500 až 2000 let. Naposledy se tak stalo v roce 1755, kdy byl zničen Lisabon. Vlny tehdy dosáhly výše deset metrů.

Na mořském dně, 60 metrů pod hladinou, byl nalezen ostrov Espartel, který se potopil v důsledku podmořského zemětřesení před 12.000 lety. Podle geologa zde mohla být legendární Atlantis, i když zde dosud nebyly nalezeny žádné stopy po umělých stavbách. „Otázkou zůstává, zda byl ostrov osídlen před 12.000 lety,“ ptá se autor v závěru článku.

Většina historiků považuje příběh řeckého filozofa za fikci, vytvořenou jako kulisu k prezentaci osobních názorů o ideálním státě.

Platón tak vytvořil bájnou zemi ze směsí mýtických a historických prvků. Popis města v podobě kruhů by mohlo odpovídat architektuře kultury Tartessos (3) z jižního Španělska z 8 a 6 století před n.l. Ozbrojený konflikt by mohl odpovídat střetnutím řecko – perských válek (498-479 př.n.l), ve kterých Řekové porazili perské vetřelce.

A katastrofální konec?

V zálivu Korint v Řecku bylo velké město Heliké, které zmizelo pod vodou během jednoho dne a noci po zemětřesení a tsunami v 373 před naším letopočtem, právě v Platónově době.

Tento katastrofální konec šokoval řecký svět. Pozůstatky byly objeveny v roce 2001. (4)

Odkazy 

(1) Marc-André Gutscher. Universidad de Bretaña Occidental. Internet: http://scholar.google.com/citations?user=LTyv5WMAAAAJ&hl=en   

(2) Marc-André Gutscher: Destruction of Atlantis by a great earthquake and tsunami? A geological analysis of the Spartel Bank hypothesis.  Geology, 2005, 33, 8, s. 685-688,  21.2.2005. Internet: http://geology.gsapubs.org/content/33/8/685.short  

(3) Tartessos. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Tartessos  

(4) Project Helike. Internet: http://www.helikeproject.gr/  

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1014

error: Kopírování zakázáno!