Obsahy vyšlých čísel ZAZ 2001

Časopis Záhady a zajímavosti – ZAZ – klubový časopis, který vznikl již roku 1992, v roce 2011 vyšlo už 100. číslo.

Od roku 2012 e-zin

Číslo 1 / 47

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Šafařík, L.: Pojem vědomí v učení New Age

HLEDÁNÍ – PÁTRÁNÍ – ŠETŘENÍ

-jf- : Letec ze samoty Klůs – mohl Vít Fučík skutečně létat ?

-vp-: Podivný zážitek. Původní dopis případu, kdy spojeného se změnou důvěrně známé krajiny.

MATERIÁLY Z ARCHIVU

? : Dimenze. Kosmologie. Ve kterých rozměrech prostoru žijeme ?

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

Kol. aut.: Problém snů – (1) Byl to únos do UFO ?  (2)Sen prostředník kontaktu a vybuzení automatického písma.  Případy šetřené v Klubu psychotroniky a UFO

OTAZNÍKY  MINULOSTI

Kol.aut.:   Výprava za maltskými památkami. Malta – přelom tisíciletí (2000-2001)

NOVÉ KNIHY – NÁZORY

Wojnar, J.: Tajemství UFO – názor na knihu J. Holeni.

Dianann:  O žabách, hadech … o sexu – čeští autoři v oblasti magie

OTÁZKY VĚDY

Servín, J.: Souvislosti (10) – Chrámy

Pavlík, J.: Hrozí nám klimatické změny ?

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Kroupa, P.: Šílené krávy v šílených souvislostech (1. část)

Vlasák, J.: Jak dál v léčitelství – jak vypadá „duchovno“ po česku?

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

Keller, J.: Kdo dřív – Oni nebo My ? – k problémům spojení s mimozemskými civilizacemi

Šafařík, L.: O anonymech. Potkáváme je všude.

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Novák, V.: Recenze filmu Sphere (Koule)

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim – Magazín 2000, Astro, Regenerace, Skryté skutečnosti, Fantastická fakta, celostátní i regionální tisk, TV pořady, internet.

Číslo 2 / 48

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Soror, F.F.L. : Evokace – adrenalinová injekce k osvícení

HLEDÁNÍ – PÁTRÁNÍ – ŠETŘENÍ

Kol. aut.: Případ Attilova hrobu – po stopách dávné záhady v okolí Plzně

Kol. aut.: Co se odehrálo v Jihlavě ? –  před několika lety začalo pátrání po anomálních jevech v jihlavském podzemí.

MATERIÁLY Z ARCHIVU

¨-r-: Vzkazy mimozemských civilizací ? – jsou uralské pravěké kresby chemickými vzorci?

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

Jirka : Byl to sukkubus ? – případ z vězení. Šetření v Klubu psychotroniky a UFO

OTAZNÍKY  MINULOSTI

Cihla, V.: Výprava za maltskými památkami. Malta – únor 2001.

NOVÉ KNIHY – NÁZORY

Pavel, V.: Lobsang Rampa – láma nebo podvodník ? – jak to bylo s tajemným lámou a spisovatelem doopravdy.

OTÁZKY VĚDY

Servín, J.: Souvislosti (11) – Kruhy v obilí

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Kroupa, P. – Sedláčková, M.: Šílené krávy v šílených souvislostech (2. část)

Z DRUHÉHO BŘEHU

-dm-: Bludný balvan pro Stanislava Grofa ? – z internetové diskuse nad tímto „oceněním“

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

Tramba, D.: UFO přichází u budoucnosti ?

Fernand, M.: Že by snad cestovatelé v časoprostoru ? – dva odlišné pohledy na stejné téma.

-lš-: Jak řešit netradiční situaci ? – přečtěte si odpovědi a připravte se na možné reakce svědků na anomální jev

-doc-: Pseudokontakt – další pobídka těm, kteří si povídají s kamarády z vesmíru.

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim – Magazín 2000 záhad, Astro, Fantastická fakta, ABC, Médium.

Číslo 3 / 49

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Pavlík, J.: Existuje život po smrti ?

HLEDÁNÍ – PÁTRÁNÍ – ŠETŘENÍ

Šafařík, L.: Chůze po ohni – přehled názorů a hypotéz

Kol. aut.: Kdo zapíná elektrický proud? –  kdo stojí za podivnými případy

MATERIÁLY Z ARCHIVU

Záhadná kola – na hladinách moří – jde o USO ?

Volařík, Z.: Záhada olověných masek – před čím měly chránit ?

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

Kol.aut.: Reinkarnační zážitek – Byl to hřích ? – případy podivných vzpomínek

OTAZNÍKY  MINULOSTI

Kol. aut.: Zelenohorské otazníky – Démon nad Lidicemi ? – Taneček –  z internetových stránek okresních poboček Klubu psychotroniky a UFO

NOVÉ KNIHY – NÁZORY

Servín, J.: Jak je to s paralelními světy – několik poznámek nad knihou J. Lenkové

Baumgartl,V.: Spis „Fenomény ingerence a prestace“ není určen jen proutkařům – o nové knize vyd. Včelka

OTÁZKY VĚDY

Servín, J.: Souvislosti (12) – Seriál končí, co dál? Závěr

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Pavlík, J.: Jak funguje lidské tělo ?

Nosreti, D.: Šílené krávy a nekonečný Terezín

Z DRUHÉHO BŘEHU

Cihla, V.: Jak se vede dialog se skeptiky – co když se vyskytnou důkazy ?

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

Sedlář, J. – Stupka, S.:  Kdo ovládá svět ? – důležitá otázka a možné odpovědi

Lauer, L.: Co je ufologie – jaké úmysly mohou mít obyvatelé kosmu

Slapnička, J.: Kdo si hraje, nezlobí – existuje svoboda informací ?

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim – přehled tisku, pořady, internet, ČTK, TV, prohlášení výboru Klubu psychotroniky a UFO

Číslo 4 / 50

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Pavlík, J.:Tajemství vesmíru a Boha odhaleno ?Co stojí za filozofií Tvůrců Křídel?

HLEDÁNÍ – PÁTRÁNÍ – ŠETŘENÍ

Cihla, V.: Realita nebo sen? – podaří se osvětlit zážitek z dětství ?

MATERIÁLY Z ARCHIVU

-r-: Tajemství malovaných oblázků – co víme o podivných kamenech ?

-r-: Na obzoru UNFO – kde se vzaly „nelétající neidentifikované objekty“?

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

-rd-:Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas … – děsivý příběh hračky, která ohlásila smrt

OTAZNÍKY  MINULOSTI

Kol. aut.: Zvíkovské záhady – z internetových stránek okresních poboček Klubu psychotroniky a UFO

NOVÉ KNIHY – NÁZORY

Brotz, K.: Názor na Lobsanga Rampu – reakce na odhalení pravé totožnosti autora

Šafařík, L.:Vesmírní lidé a ti druzí – byla Hesemannova kniha „biblí ufománie“?

OTÁZKY VĚDY

Ruibar, R.: Nesmrtelný na hranici věků aneb konec světa – kosmická revoluce – dejte si pilulku nesmrtelnosti

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Cihla, V.: Život tropí nezodpovědnosti – co může způsobit obyčejná návštěva u lékaře

Z DRUHÉHO BŘEHU

Kult, J.: Před kým potřebujeme ochranu ? – Sisyfos nás opět bude chránit

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

-r-: Malý rozhovor o velkých tématech– svými názory se představí tajemná Soror F.F.L.

Stupka, S.: Reakce na úvahu Mgr. Jana Pavlíka – „Existuje život po smrti?“ ze ZAZ 3/2001

-r-: Plány v plánech jiných plánů … – reakce na článek „Kdo ovládá svět?“ ze ZAZ 3/2001

Šafařík, L.: K diskusi o sektách a sektářství

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim – přehled tisku, TV pořady, internet, ČTK

Číslo 5 / 51

Ročník X / 2001

FILOZOFICKÉ OTÁZKY

Dick Sutphen: Bitva o vaši mysl. Jaké jsou možnosti ovlivňování našeho myšlení ? (přeložil Jan Kreps)

Soror, F.F.L.: Někdo bude obětován a budeš to právě ty!  Pohádky a jejich vnitřní smysl.

HLEDÁNÍ – PÁTRÁNÍ – ŠETŘENÍ

Šafařík, L.: Několik poznámek k využití psychotroniky v kriminalistice

MATERIÁLY Z ARCHIVU

-r-: Strom s 10000 obrazy – písmena tibetské abecedy na listech stromu?

OTAZNÍKY  MINULOSTI

Arkipov, A.V.: Jevy připomínající družice před rokem 1957. Přednáška z olomoucké konference roku 1998.

AKTUÁLNÍ PŘÍPADY

-mr-: Záhadná postava – o případu zjevení z okolí Mnichova Hradiště

NOVÉ KNIHY – NÁZORY

Baumgartl, V.: Význam Agricolova popisu proutkaření

OTÁZKY VĚDY

Ruibar, R.: Existence duše vědecky potvrzena ?

LIDSKÉ ZDRAVÍ

Kokeš, V.: Ad: Život tropí hlouposti  – odpověď na chování pacienta u lékaře

Z  DRUHÉHO BŘEHU

Šafařík, L.: Ad: Názor na Lobsanga Rampu – uvedení práce „Lobsang Rampa – láma nebo podvodník“

AKTUALITY, DOPISY A NÁZORY

Tesner, Z.:UFO v pojetí Jungovy hlubinné terapie

Sedlář, J.:K událostem 11. září 2001

Kol. aut.: Plány v plánech jiných plánů : Kdo je to mezi námi ?

ZE SVĚTA MÉDIÍ

Přehled zajímavých materiálů a komentáře k nim – přehled tisku, TV pořady, internet, ČTK

error: Kopírování zakázáno!