Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku (11)

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna“ 

3.2.7 Různorodá symbolika piktogramů * 

3.2.7 Různorodá symbolika piktogramů

Čím byly na počátku znaky v obilí více podobné obyčejnému kruhu a byly vysvětlovány jako přírodní úkazy nebo stopa po přistání objektu UFO, tím spíše postupný nárůst geometrické složitosti piktogramů zdál se být signálem, že jde o jakousi formu vzkazu od tajemných tvůrců. Během mnoha let se objevily skupiny piktogramů o podobném námětu:

  • – vážící se k vesmíru a cizích civilizací

V této skupině jsou nejznámější piktogramy z Chibolton z roku 2001 a Crabwood z roku 2002. (obr. 1) Ten první se vztahoval ke sdělení, které obsahovalo základní data o lidské civilizaci a bylo vysláno teleskopem v Arecibu v roce 1974. Piktogram byl formulován jako forma odpovědi od mimozemšťanů a obsahoval základní údaje o cizí civilizaci.

Formace z roku 2002 oproti tomu představovala tvář mimozemšťana podobným způsobem jako masová kultura spolu s diskem, který připomínal CD disk, na němž bylo pomocí kódu ASCII zapsané poselství pro lidstvo.

Snímky a analýzu těchto dvou piktogramů od Paula Vigaya lze najít na stránkách (1) nebo (2).

  • – čerpající inspiraci z fraktálů

V této skupině je nejznámější piktogram Julia Set, který vznikl nedaleko od Stonehenge (po druhé straně dálnice) nebo Mandelbrot Set. Zvláště efektní snímky první formace lze obdivovat na stránce (3).

  • – imitující třetí rozměr nebo vyvolávající optický klam pozorovatele

Příkladem této skupiny mohou být formace z roku 2000 z East Kennet a z blízkosti Woodborough Hill nebo loňský piktogram z Waylands Smithy. Fotografie a krátký popis dvou prvně zmíněných jsou dostupné na adrese (4).

  • – odvolávající se na symboliku starých kultur

Mistrovsky vytvořeným představitelem tohoto druhu je piktogram nalezený na poli blízko Silburry Hill  roku 2004. (obr. 2) Díky snímkům zhotoveným z letadla je vidět, že vznikl ve dvou fázích. Snímek zhotovený po první noci práce na piktogramu ukazuje pouze náčrt konstrukce a  teprve následující noci byl znak doplněn o detaily. Takový typ konstrukce piktogramu, nejprve linie a konstrukční křivky a později zbývající detaily, ukazuje na autorství cropmakerů. Dodatečným potvrzením byly zanechané (jistě neúmyslně) markery – z lepenky vystřižené kulaté značky –  používané umělci při konstrukci symbolů.

Stopy po činnosti cropmakerů vytvářejících tyto formace je možné vidět na snímcích prezentovaných na straně (5).

3.2.8 Luštění kódu „Milk Hill Script”

Část piktogramů měla takovou formu, že se zdála být jakýmsi skrytým vzkazem. Někteří zastánci tohoto jevu věřili, že je to zpráva vyslaná lidstvu cizí civilizací a zkoušeli vzkaz rozluštit. Vše bylo v pořádku, dokud byly tyto zkoušky považovány za pouhou subjektivní interpretaci autora nebo formu inspirace pro tvůrčí přemýšlení. Horší už bylo, že někteří experimentátoři se zkoušeli pasovat do role expertů na „jazyk piktogramů“ a doslova překládat jejich význam.

O nutnosti distancování se od vlastních zkoušek se přesvědčili experti na překládání netypické formace s názvem „Milk Hill Script”, která působila dojmem zprávy zapsané v jakémsi podivném jazyku.

Prvním, kdo ohlásil rozšifrování vzkazu byl Michale Green. Podle něho to byla zpráva zapsaná v archaické formě hebrejského jazyka a znamenala „Tvůrce – moudrý a milující“. O něco později se objevila konkurenční interpretace profesora Geralda Hawkinse (autora známé knížky „Stonehenge Decoded”). Složitá analýza dovedla Hawkinse k závěru, že autor piktogramu zakódoval zprávu s použitím latiny a zněla tedy: „Odmítám činit podvod a klam“. Další z expertů, dánský vědec Robert Boerman šel po Greenových stopách a zjistil, že vzkaz je zapsán v hebrejštině. Při analýze zrcadlové souměrnosti piktogramu objevil nový vzkaz „nová lidská rasa“.

Skutečný význam „Milk Hill Script” vysvětluje kniha „The Field Guide”. Ve skutečnosti tento netypický piktogram obsahoval vzkaz ne v archaické hebrejštině ani v latině, ale jenom anglický. Pro ztížení čtení tvůrci piktogramu v obilí vymačkali pouze spodní polovinu nápisu. Po doplnění horní poloviny nápisu, jak je možno zkontrolovat na obrázku, se objeví vzkaz „Meaden talks shit”, neboli „Meaden říká blbosti“ Nutno dodat, že Meaden byl prvním vědcem, který oznámil rozluštění tajemství piktogramů, když prohlásil, že za jejich vznik odpovídá unikátní přírodní jev.

Odkazy 

(1) Crop Circle Research. Internet: http://www.cropcircleresearch.com/articles/arecibo.html

(2) Crop Circle Research. Internet: http://www.cropcircleresearch.com/articles/alienface.html 

(3) Lucy Pringle. Internet: http://www.lucypringle.co.uk/photos/1996/uk1996ay.shtml 

(4) Top of the crop 2000. Circlemakers.org. Internet: http://www.circlemakers.org/totc2000.html 

(5)  John J. Hawkins: Crop Circle Con.com, 8/2004. Internet: http://web.archive.org/

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 974

error: Kopírování zakázáno!