Osmanagič a jeho pyramidy

 Kdo doposud Semira Osmanagiče považoval když už za vychytralého, ale přece jen odborníka v archeologii nebo historii, po shlédnutí videa s jeho bratislavskou přednáškou (1) radikálně změní názor.

Prvních 40 minut je o pyramidách z celého světa. Je mu jedno, kdy a kde jaké pyramidy vznikly, protože všechny oficiální údaje o vzniku pyramid jsou samozřejmě chybné, jsou daleko starší, tisíce a desetitisíce let, a celá historie Egypta, Peru, Evropy atd. se musí přepsat.

Osmanagičovi každý ubližuje. Mauricijská vláda mu nedovolila zkoumat tamní pyramidy, egyptologové s ním nechtějí spolupracovat. Však také je egyptologie největší podvod dějin… Uváděné záhady egyptských pyramid najdete snadno i v těch nejlacinějších záhadologických příručkách. Není třeba uvádět, že jsou dávno vyvrácené.

Obr. 1 Pyramidy lze v Bosně najít i na papučích – v titulku

Obr. 2. Kopec Vysočica z výšky už příliš pyramidu nepřipomíná, stejně jako z jiných stran 

Co je však důležité, pyramidy jsou všude po světě maskovány jako přírodní kopce. To je důležitý moment, kterým Osmanagič operuje jako podporu pro své bosenské teorie. O řadě míst s „pyramidami“ se tedy nikde jinde než u Osmanagiče nic nedozvíte. Není třeba je zde uvádět, dělat reklamu nesmyslům je zbytečné.

Po 40 minutách se konečně Osmanagič dostává k objevu bosenských pyramid v roce 2005. Všiml si jejich pravidelných tvarů a prý Matka Příroda nedělá nic pravidelného. Musí jít tedy o lidský výtvor. Objevené pyramidy Slunce, Měsíce, Draka, Země, Lásky atd. propojené tunely, mění historii Bosny.

Aby dodal váhu svým tvrzením, snáší posluchačům jeden div za druhým. Především – jde o největší pyramidy na světě. Dále – jsou perfektně nasměrovány s nulovou odchylkou ke světovým stranám. (2) Lze v nich nalézt různá iracionální čísla, která jsou „živá“ a tedy opět dokládají umělý původ kopce.

Ale to není všechno. Různé kejkle se stíny ukazují další pyramidy. A co víc – co by to bylo za pyramidu, která by nezářila. Takže jakési malůvky dokazují „bioenergetické pole“ nad pyramidou. Taková energie je „vždy svislá“, což je další důkaz. Celá pyramida je vlastně „energetický stroj“, který pracuje už tisíce let a tedy jde o „první perpetum mobile“ na Zemi.

Podobných „důkazů“ bude ještě snesena celá řada.

Vykopané kvádry kamene jsou opět tak pravidelné, že Matka Příroda by takové nezvládla. Jakési expertizy říkají, že jde o beton, a celá stavba je starší než 29.000 let.

V závěru vystoupení se s důkazy přímo trhá pytel – 2440 m pod pyramidou se nachází železný talíř (určitě UFO !). Bylo změřeno, že elmg. energie je na vrcholu 50 x silnější než na úpatí, a to nevíme, jaké ještě další energie orgonu nebo čchi se tam skrývají! Za vším stojí samozřejmě Nikola Tesla a volná energie, kterou elity skrývají. Skutečným trhákem je objev „špatné“ elektromagnetické energie, šířené z HAARP. Následují zvuky z pyramidy, které normálně nejsou slyšet, ale někdo je upravil tak, aby slyšet byly. Pod pyramidou není žádná radioaktivita, tudíž je léčivá. Lidem se měří aura, která v pyramidě sílí a sílí…

Zkrátka bosenské pyramidy jsou Mekkou všech anomálií, na které si lze jen vzpomenout.

V další fázi vystoupení se Osmanagič stále staví do pozice ublíženého vědce, kterému zlí a zkostnatělí skeptici hážou klacky pod nohy. Předkládá různá jména těch, kteří potvrdili pravost bosenských pyramid, ale pod tlakem oficiální vědy museli změnit názor, byli zastrašováni atd. Podporu však získal u místních činitelů – tímto argumentem však nebyla fakta, ale tisíce turistů, kteří se sem nahrnuli.

Co je skutečně na kopci Visočica?

Kopec, jak prohlásil Osmanagić, je prý nejstarší pyramida na světě. Ve skutečnosti jsou zde pozůstatky královského bosenského města Visoki. Zbytky opevněného města se nachází na vrcholu kopce, a jsou chráněny jako národní památka. Bosenští archeologové a historici mnohokrát veřejně varovali, že amatérské výkopy Osmanagiće nevratně poškodí tuto důležitou bosenskou památku.

Osmanagič v reakci na tato varování veřejně prohlásil všechny své kritiky a bosenské vědce, kteří nepodporují jeho pyramidy za špatné bosenské vlastence a památky na kopci jako pozůstatky staveb z 19. století.

Jeho tým amatérů neobsahuje jediného profesionálního archeologa, obeznámeného s historií a archeologií tohoto regionu, natož geologa. Stále také šíří zprávy, že středověké město Visoki mělo velikost jen 30x60m. Přitom hlavní město středověkého bosenského království bylo také velmi důležitým obchodním centrem této oblasti, jak je uvedeno v řadě listin z 14. a 15. století. Myslíte, že bylo menší než fotbalové hřiště?

To ukazuje snahy úmyslně potlačit tyto archeologické nálezy, které se nehodí „pyramidovým“ teoriím Osmanagiće a jeho stoupenců.

Osmanagić rozšířil záhy své aktivity do dalších kopců v údolí Visoko, což vyvolalo velké obavy z ohrožení dalších archeologických lokalit. Počáteční výzkumy na kopci Pljesevica, kterou nazval pyramidou Měsíce, ukázaly např. nález kachlové dlažby. Osmanagić tvrdí, že chodník nějak patří k výbavě a stavbě pyramidy…

Region Visoko je v samém srdci historické Bosny. Ve městě Visoko jsou tři staré osmanské mešity a pravoslavný kostel svatého Prokopa, všechno kulturní památky. Je zde více než pět různých neolitických sídlišť, ilyrské a římské ruiny (opevnění a komunikace); a četné středověké nekropole a zejména bosenské středověké náhrobky, často zdobené reliéfy a nápisy. Kromě toho je v okolí vesnice Muhasinoviči, kde byla nalezena zdobená deska s nápisem slavného bosenského vládce Kulina z 12. století, jsou zde také zbytky kostela a osad v okolí, stejně jako u vesnice Arnautovici jsou pozůstatky středověkého města Mile, kde byli korunováni bosenští králové v 14. a 15. století, s ostatky krále Tvrtko v královském a pohřebním kostele.

Tato oblast je známá pro občasné a náhodné archeologické nálezy, které ukazují pozůstatky dosud neznámých historických staveb, kde ještě nebyl proveden systematický dlouhodobý archeologický výzkum.

Bosenský archeolog Pavo Andjelic, po letech studia v tomto regionu, na konci 80. let navrhl, že raně středověké bosenské město Desnek by mělo být hledáno právě v tomto prostoru. Desnek a Katera jsou první bosenská městská sídliště z 10. století, o kterých jsou písemné zmínky v byzantských skriptech Constantine Porphyrogenitos. Tato města nebyla dosud v Bosně nalezena. (3)

Kdo je Semir Osmanagić?

Nemá žádné archeologické vzdělání. Ač se sám nazývá „vědec“, nemá s historií, natož s archeologií, nic společného. Navíc hrdě prohlašuje, že ani jeho stoupenci nejsou archeologové. Jak chce tedy přepisovat historii?

V Houstonu (USA) měl kovodílnu, titul Ph.D. v oboru sociálních věd získal na Universitě v Sarajevu, prací na téma civilizace Mayú (4), profesuru (?) v oboru antropologie získal na soukromé univerzitě pod názvem „Americká univerzita v Bosně a Hercegovině“ v Tuzle, zaměřené však na ekonomiku. (5)

Jeho činnost nese všechny charakteristické znaky pseudoarcheologie. Ke svým závěrům dospívá nikoli na základě provedených prací, ale naopak – tyto práce mají potvrdit předem dané teze o existenci údajných pyramid. Nelze proto věřit ani předkládaným „záhadám“, ani závratným „objevům“, neboť není vyloučeno ani přikrašlování a „úprava“ dat ve vlastní prospěch. Kritici jsou nálepkováni politickými hesly namísto logické argumentace. Vedle cíle, který ve vystoupení na závěr uvádí, tedy udělat z Bosny zemi pyramid, je zde znát vliv nacionalistické ideologie, když říká: „Bosna je zdrojem civilizace Evropy.“

Je zřejmé, že „pyramidový“ projekt má za cíl vydělávání peněz, cestou rozvoje turismu, což vyhovuje místním podnikavcům. O vědecký výzkum zde nejde ani náhodou, navíc to hrozí zničit část skutečného historického dědictví Bosny. Hraní si na disidentství ve vědě a předkládané široké spektrum vyrobených „záhad“ a „důkazů“ může přitahovat celou škálu různých zneuznaných badatelů a šarlatánů a zmást nezkušené záhadology.

Odkazy

(1) Róbert Diegosis. Dokumenty. Prednasky: Tajomstvo pyramid v Bosne. YouTube,online: http://www.youtube.com/watch?v=LTYPI3hHNes
(2) Ne všechny pyramidy jsou orientovány ke světovým stranám, třeba právě mayské vůbec ne. Z tvrzení, že bosenská pyramida je dnes přesně orientovaná k Polárce, vyplývá, že vlivem precese tato hvězda byla před tisíci lety, kdy byly bosenské pyramidy údajně stavěny, úplně někde jinde. Také údajná přesnost orientace je zcela pochybná. Viz Irna: A „perfekt“ pyramid? 28.6.2006, Internet: http://irna.lautre.net/A-perfect-pyramid.html
(3) ‚Bosnia Pyramids‘: A Pseudoarchaeological myth and a threat to the existing cultural anh historical heritage of Bosnia-Hercegovina. Internet:  http://archive.archaeology.org/online/features/osmanagic/UNESCO.pdf
(4) Semir Osmanagić: Civilizacija Maja. Doktorska disertacija. Komparativna analiza ne-tehnološke civilizacije Maja sa tehnološkom Zapadnom civilizacijom. Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu. Online: http://www.alternativnahistorija.com/CM.htm
(5) Semir Osmanagić. Wikipedia, online: http://en.wikipedia.org/wiki/Semir_Osmanagić

***
Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 903

 

error: Kopírování zakázáno!