Úvaha pana Ledeckého

Před časem se objevilo na stránkách „Neviditelného Psa“ několik částí úvah jistého Jana Ledeckého na téma „Kruhů v obilí“, převzatých z (1).

Ze školy si pamatujeme, jak má vypadat literární útvar, nazvaný „úvahou“. Publikovaný materiál se tomu ani v nejmenším nepodobá.

„Úvaha“ pana Ledeckého je totiž plná konečných a kategorických tvrzení, rozdělených přímo na očíslované části 1), 2), atd. – je to tak a tak, a basta. Velmi zvláštní a odborně znějící text pak při letmém pohledu mohl znít redakci NP seriózně a časté odsudky na „ufology“ a badatele, zabývající se průzkumem agrosymbolů mohly činit dojem nějaké rádoby odborné skepse.

Opak je však pravdou.

Pan Ledecký sice v mnohém leccos tvrdí (např. počty čtverečních metrů, polehlých od padělatelů), ale neuvádí, jak k tomu dospěl, jak změřil všechny obrazce, jak odlišil pravé od falešných?

Také jeho hlavní tvrzení, na kterém stojí jeho údajné odhalení podstaty obrazců je naprostý nesmysl. Obrazce prý poléhají od úderů blesků. Také ony kruhové díry, které jsou ve středech kruhů, nejsou prý od kolíků padělatelů, ale právě od jejich úderu. Dokazuje to jen, že taková místa v životě neviděl.

Autor si vůbec neklade otázku, proč tu nebyly obrazce dříve, když blesky tu byly od nepaměti …

Tvrzení, že si badatelé k řešení zvou kdejaké šarlatány a zapomněli na botaniky a zemědělce je lež. Je zřejmé, že autor své přesvědčení získal ze stupidních článků v bulvárním tisku.

V článku je samozřejmě řada dalších diskutabilních či úplně mylných tvrzení, což ukazuje, že autor má povrchní znalosti o chování elektrického proudu a fyzikální podstatě blesku. I když vliv atmosférické elektrické energie může mít vliv na vznik kruhů, nebo na jev spolupůsobit, samotný blesk za vznikem jevu rozhodně nestojí.

V „úvaze“ je značné množství polopravd, mýtů a nesmyslů, které by se normálnímu člověku mohly zdát jako vědecky podložené, což je způsobeno tím, že autor umí své nesmysly dovedně zaobalit do líbivých, rádobyvědeckých frází. To je asi tak jediné, co lze na materiálu obdivovat.

Řešení problému to tedy rozhodně není.

Odkazy

(1) Ledecký, J.: Úvaha: Kruhy v obilí. Sarden, 8.11.2011. Internet: http://www.sarden.cz/2011-11-09-0005/uvaha-kruhy-v-obili-21-nektere-moznosti-vzniku-obrazcu

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 869

error: Kopírování zakázáno!