Starověké pyramidy v Antarktidě?

V červnu 2013 vzrušil celou záhadologickou komunitu bezprecedentní objev v Antarktidě – objev pyramidy, podobající se velmi těm egyptským.   

Pyramidy se nacházejí po celém světě. Vedle toho, že jde o nejstabilnější stavbu, zdá se být univerzální stavbou pro ty nejtajemnější účely. Ale jak to, že byly postaveny pyramidy v tak nepřátelském prostředí? A co tento nález znamená?

V roce 2013 se objevily fotografie tajemných pyramid, pohřbených pod sněhem. Jsou prý samozřejmě větší než ty v Egyptě! Od té doby pověsti o jejich tajemství kolují internetem.

 

 

Obr.1, 2, 3 Hora neobvyklého tvaru v pohoří Winson – nejvyššího pohoří v Antarktidě. Foto: International Mountain Guides (1)

Antarktické pyramidy jsou tři, stejně jako na náhorní plošině v egyptské Gíze. Jen nejsou umístěny tak blízko u sebe: dvě z nich jsou 16 km od pobřeží, a třetí je na břehu. Jen prý vypadají velmi uměle.

A kdo že to udělal takový šokující objev, který by prý mohl vést k tomu, abychom přehodnotili a přepsali celou historii Země?

Přinesla to zpráva na webových stránkách Scienceray.com (2), odvolávající se na jakýsi tým osmi vědců z USA a Evropy. Neuvádí však ani jména škol, ve kterých vědci pracují, ani jejich jména. Následoval videoklip, díky kterému se záhada rozletěla po světě. (3)

Kdo tento senzační objev učinil? Na zveřejněném videoklipu je logo ADG (UK), skupiny, pocházející z Velké Británie, s názvem Alien Disclosure Group. (4),(5) Ta tvrdí, že funguje jako WikiLeaks (mezinárodní internetový projekt, zveřejňující dokumenty, odhalující tajemství politiků). ADG prý podle jejich vzoru publikuje důvěrné zprávy o UFO a mimozemské technologii. Na jejich webových stránkách se tvrdí, že mají své zdroje mezi více než 500 členech vlády, armády a zpravodajských služeb. A právě z jednoho tohoto zdroje unikly informace o pyramidách v Antarktidě…

Videoklip, pocházející od Stephena Hannarda, badatele UFO z již zmíněného ADG, hovořící o pyramidách v Antarktidě – je bohapustý výmysl.

Byly v něm ukázány tři fotografie „pyramid“, a dvě z nich už byly identifikovány. Je to jen hora neobvyklého tvaru v horském masívu Vinson – nejvyššího pohoří v Antarktidě, vyfotografovaná ze dvou různých úhlů. Snímky byly ukradeny podvodníkem z blogu horolezce, který navštívil tyto hory v roce 2010. (6)

Na třetím snímku se pyramida nachází u pobřežního útesu – je to fotomontáž, protože se jedná o okraj ledového příkrovu, který je v neustálém pohybu, od kterého se ulamují ledovce a ledová pole. Postavit tam pyramidu nemá smysl, pokud by někdo nechtěl, aby se brzy utopila v oceánu. 🙂

Stephen Hannard byl už jednou usvědčen za uvedení falešného videa o mimozemšťanech a UFO. (7) Zdá se, že ho to nijak nepoučilo…

 A k čemu jsou takové pyramidy dobré? Jsou to prý něco jako elektrárny, samozřejmě na volnou energii. Píše o tom jistý Christopher Dunn (8) v knize “The Giza Power Plant: Technologies of Ancient Egypt,” (9) a vysvětluje, jak pyramidy shromažďují elektrickou energii. Neobjasnil jen jedno – jak to dokázat v praxi…

Základem konspiračních teorií pyramidálních nadšenců je, že pyramida je postavená na principu zlatého řezu, má řadu abnormálních (a vlastně stále ještě nedostatečně prozkoumaných) vlastností, jako je zpomalení nebo potlačení životního cyklu mikroorganismů, způsobuje změny růstu a vývoje biologických organismů, krystalizačních procesů a různých vlastností materiálů.

Jsou to právě tyto údajné vlastnosti, které nadšenci používají jako argument, proč byly pyramidy postaveny, vedle množství dalších fantasmagorických teorií. Není ani nijak zvláštně orientovaná. (obr. 5)

 

„Pyramidové hory“ v Antarktidě se nachází v 77°47′ S 160°40′ E a 77°783′ S 160°667′ E, a zvedají se do výšky 2120 m. Poprvé se objevují na mapách British Antarctic Expedition (10), vedené R.F Scottem (11) už z let 1910-1913, ale horu viděl poprvé Scott (1868-1912) během první expedice už v roce 1901. O žádný nový objev se rozhodně nejedná.

Winsonovo pohoří, kde si „virtuální archeologové“ všimli další „pyramidy“, je součástí horského systému Ellsworth, které se zvedá do výšky 5140 metrů nad mořem, přičemž téměř 4 kilometry výšky tohoto horského systému, se pevně nachází v masívu antarktického ledu.

Jde o to, že všechna pohoří západní Antarktidy, vznikla během alpského vrásnění a je geologickým prodloužením jihoamerických And.

Samozřejmě, že tyto 500 metrů vysoké „hory-pyramidy“, které vidíme, jsou pouze nejvyšší vršky hřebene, „anomální“ pouze v ostrých tvarech, což je jen díky mladého geologického věku tohoto horského systému. Čím starší hory jsou, tím více jsou jejich vrcholy a vůbec obrysy zaoblené.

Zbývá dodat, že jen 34 kilometrů severozápadně od „antarktické pyramidy“ se nachází letiště a stejnojmenná sezónní stanice „Union Glacier Camp“, kde od listopadu do ledna, když počasí dovolí, přilétají z chilského letiště v Punta Arenas polární turisté, badatelé a výzkumníci, zabývající se extrémní turistikou na horském systému Ellsworth. Je ironií, že jedna z nejoblíbenějších tras vede těsně kolem „pyramidy“, a díky tomu existují desítky fotografií tohoto geologického útvaru, vystupujícího přímo ze země a téměř se všemi jeho stranami.

Je samozřejmé, že horolezci, kteří viděli již mnoho horských masívů naší planety, by si okamžitě všimli jakéhokoliv netypického rysu nějaké „pyramidální“ formace, ať už geologické nebo umělé.

Odkazy 

(1) International Mountain Guides. Internet: http://www.mountainguides.com/   

(2) Man made ancient pyramids found on antarctica. Scienceray.com. Internet Archive: http://scienceray.com/biology/man-made-ancient-pyramids-found-on-antarctica/#ixzz25Ni6Yhqb 

(3) Alien Disclosure Group: Ancient Pyramids Found In Antarctica? 2012. YouTube, 2.9.2012, Internet: http://www.youtube.com/watch?v=stKJJ6xWYFY 

(4) ADG. Internet: http://www.adguk.co.uk/  

(5) ADG. YouTube. Internet: https://www.youtube.com/user/StephenHannardADGUK 

(6)    Vinson Team At Camp 1. 1.12.2010. Internet: http://www.mountainguides.com/wordpress/2010/12/01/vinson-antarctica/vinson-team-at-camp-1-2/ 

(7)    Contributor: Viral Roswell UFO video revealed as a hoax. Modenook, 28.2.2012. Internet:  http://modenook.com/viral-roswell-ufo-video-revealed-as-a-hoax/   

(8)    Giza Power. Internet: http://www.gizapower.com/ 

(9)    The Giza Power Plant : Technologies of Ancient Egypt. (1998) Internet:   http://www.amazon.com/Giza-Power-Plant-Technologies-Ancient/dp/1879181509

(10) Terra Nova Expedition. Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Terra_Nova_Expedition  

(11) Robert Falcon Scott: Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Falcon_Scott 

 ***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 853

error: Kopírování zakázáno!