Dohady kolem střelného prachu

Názory se různí a dodnes kolem jeho původu tápeme ve tmě.

V Evropě se často psalo a hovořilo, že střelný prach vynalezl Berhold Schwarz, mnich, který žil ve 14. století ve Freiburgu.

Jenže už ve 3. století před naším letopočtem bylo zaznamenáno, že jeden indický král nařídil vypálit při slavnosti ohňostroj.

V Číně se objevuje střelný prach za dynastie Tang (618—906).

Vynález jakési výbušné směsi podobné střelnému prachu se připisuje Řeku Kallinikosovi; byla složena z ropy, síry, ledku a nehašeného vápna a při styku se vzduchem a vodou explodovala. Tvrdí se, že Kallinikos vyzvěděl tajemství této směsi v Heliopolisu (město na dolním Nilu okupované Araby) a uprchl s ním r. 660 do Konstantinopole. Řekové výrobu směsi prohlásili za státní tajemství a trestali smrtí toho, kdo by cokoli prozradil.

Z roku 672 pochází záznam o „řeckém ohni„, který byl nasazován proti útočícím nepřátelským plavidlům. Tento praplamenomet měl tvar a způsob činnosti podobný dnešním sifonovým lahvím. (1)

Vlastního střelného prachu mělo být prvně použito teprve v r. 1161 jako náplně primitivních ručních granátů při pohraniční válce mezi jižní a severní Čínou.

Ledek byl však v Evropě znám už dlouho předtím; dováželi jej sem arabští obchodníci pod názvem „čínský sníh“. Arabové také patrně první použili palných zbraní. Ismail ben Faradsch, král granadský, obléhal r. 1325 andaluské město Bazu a jeho voje posílaly do řad obránců střely vypuzené explozí černého prachu.

Ve Florencii odlili r. 1326 kanóny z bronzu a vytavili kule ze železa. Angličané nasadili do bitvy u Crecy (1346) tři děla, ale valně se neosvědčila. Stejné potíže byly s prvním německým kanónem, tzv. Kriemhildou. Do boje zasáhla r. 1388. Vážila 3,5 tuny a muselo ji přepravovat 88 koní a 10 vozů.

Dosud sporadické využití střelného prachu v bitvách s Řádem německých rytířů si všiml český bojovník Jan Žižka z Trocnova, bojující na straně polsko-litevských vojsk v bitvě u Grünwaldu. Zasadil se proto o masovější použití dělostřelectva během husitských válek, což ovlivnilo vojenské umění v celé středověké Evropě.

Odkazy

(1) více: (-r-): Ztracené vynálezy minulosti. ZaZ, 18.12.2015. Intrernet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2015/10/24/ztracene-vynalezy-minulosti/

Obr. Dělo z roku 1411

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 781

error: Kopírování zakázáno!