Existuje tajemství gravitačních anomálií?

Před časem odezněla v TV reportáž o údajně „magnetickém“ nebo „antigravitačním“ kopci u Moravské Třebové. Lidé, kteří osobně navštívili tyto místa, jsou opravdu ohromeni. Každý, kdo taková místa navštíví, se snaží najít odpovědi na mnoho otázek. Odbrzďují se auta, po zemi se kutálí lahve … 

V USA se nachází jedno z nejznámějších míst s takovou anomálií, kde údajně neplatí gravitační síla. A pokud tam je, pak v opačném směru: nepřitahuje věci na zem, ale odráží je. Je to v blízkosti města Santa Cruz, a oblast je nazvaná jako tzv. zóna Preyzera na počest majitele pozemku – Bruce Preyzera, jinak také „Mystery Spot – tajemné místo.“

U vchodu do zóny jsou položeny na zem dva paralelní betonové nosníky asi pět metrů dlouhé. Na jedné straně jsou jejich konce už v oblasti působení „podivné síly“, ale druhé konce nikoli. S jejich pomocí si každý může ověřit jejich absolutní vodorovnost.

Postaví-li se na opačné konce nosníků dva lidé přibližně stejné výšky, pak ten, kdo se nachází v „anomální“ zóně, bude vypadat mnohem nižší a po výměně se svým partnerem – bude mnohem vyšší. Navíc, tato optická proměna je patrná i lidem, kteří se sami tohoto experimentu účastní a stojí proti sobě.

Ještě větší podivnosti však návštěvníka čekají v epicentru zóny, kde George Preyzer postavil dřevěnou chatu. Při příchodu k ní člověk cítí rostoucí tlak, který pochází ze stran nakloněných stěn budov. Chcete-li si zachovat rovnováhu, musíte se hodně předklonit.

Kompas v rukou průvodce dělá něco nepochopitelného. Asi metr od země, přesně ukazuje k horizontu. Ale na zemi se magnetická střelka otočí o 180 stupňů. Těžká kovová koule, s velkou námahou vržená dolů po desce, se v polovině dráhy zastaví a se znatelným zrychlením vrátí zpět nahoru.  Nejsilnější pocity však člověk pociťuje v domě.


Optické klamy

Nadšence je nutno zklamat. Žádná anomální zóna se tu nekoná. I když jde o zajímavé místo a vše je velmi udivující. Tajemství takových „gravitačních anomálií“ spočívá v optickém klamu.

Odborníci zjistili a přesně změřili: chata v zóně je nakloněna o 18° od svislice.

Proto lidem, kteří sem přichází a snaží se orientovat, se zdá, že stojí nakřivo, jako kdyby byli nakloněni.

Ze stejného důvodu se turistům zdá, že míče a láhve se kutálí do vršku. Ve skutečnosti se koulí z kopce.

Ani pohled z okna nepomůže rozptýlit tuto iluzi: všechny objekty v okolí se naklání do stejné strany!

Už při cestě k chatě v organismu pozorovatelů začíná zmatek, když vidí nakloněné stromy a sklon svahu. Začíná spor mezi vnímáním rovnováhy a pohledem na okolní přírodu.

Jakékoliv vizuální vnímání okolí, kdy nemůžeme vidět obzor, nebo vodní hladinu, může být mylné. Sebemenší pohyb těla vyvolává  odezvu v podobě signálu do rovnovážného smyslového orgánu. A když už máme představu o horizontální poloze, organismus zažívá bezprostřední konflikt. Začíná pociťovat závratě.

V podstatě v každé výrazné změně výšky jsou hned dvě iluze.

Za prvé, chybně vnímaný náklon sám od sebe zkresluje vnímání výšky osob nebo objektů o určitý počet stupňů. Při náklonu 18°, je chyba asi 3,5°.

Za druhé, pozadí – zkreslení chatrče – vyvolává u pozorovatele jednoduchou formu „iluze Ponziho“: úhel mezi nakloněnými deskami a zemí se zdá být něco jako perspektiva, a pokud se na ní umístí lidé, pak jakoby se nacházeli v různých vzdálenostech od pozorovatele.

Ale protože pozorovatel ví, že to tak není, iluze mění pouze jejich velikost – člověk v horním rohu vypadá o něco vyšší, než ten, co stojí u základu.

Zbývají jen magnetické anomálie: Proč se střelka kompasu chová nesprávně? Je za tím nějaký podvod – pokud si přinesete vlastní kompas, bude se chovat naprosto normálně. Průvodci ukazují „podivné“ chování kompasů stále na jednom místě, takže lze předpokládat, že na místě je uschován silný magnet nebo větší kovová deska.

Oregonský vortex

Podobnou atrakcí je Oregonský vortex v blízkosti města Gold Hill v Oregonu. Na rozdíl od „Preyzerovy zóny“ dům není postaven šikmo schválně – sklonil se po sesuvu půdy, spolu s okolními stromy.

Podnikatelé rychle poznali výhody iluze, vytvořené zvláštností terénu. A tak už v roce 1930 začali vybírat peníze od turistů.

Reklamní slogan zní: „Bez ohledu na to, jaké je vaše vzdělání či profese, budete čelit všem známým teoriím … To je třeba vidět, abyste uvěřili.“

A tak lidé přichází. „Vír“ přináší jeho majitelce tolik peněz, že v roce 2003 ocenila pozemky na ne méně než 3,5 milionů dolarů!

Pokud se vynaloží patřičné úsilí, mohou lidé uvěřit v cokoli. Vše bylo v domku vytvořeno uměle tak, aby vše vypadalo jako skloněné. Není třeba hledat anomální zónu – optické efekty samy udělají správný dojem!

„Tajemné místo“ (Mystery Spot) je ve všedních dnech otevřeno od 10 do 16 hodin. O víkendech – až do 17 hod. Vstupenka společně s parkováním stojí 10 dolarů. „Oregonský vír“ (Oregon Vortex) se otvírá o hodinu dříve. A je o 50 centů levnější.

„Iluze Maria Ponziho“ (1) je pojmenovaná po psychologovi Mario Ponzo (1882 – 1960).

Je založena na skutečnosti, že sbíhající se linie vytvářejí falešný dojem perspektivy a proto bližší objekty se zdají být delší než vzdálenější. (obr. 1).

Pokud osa linií je nasměrována svisle, nazývá se „iluze železniční dráhy“. (obr. 2). Ve skutečnosti obě úsečky jsou totožné.

 

Odkazy

(1) Ponzo Illusion. Wikipedia. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Ponzo_illusion

Přehled míst v ČR – Vortex: http://www.kpufo.cz/oblasti/ano/vortex/index.htm

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 786

error: Kopírování zakázáno!