Šílené krávy v šílených souvislostech (1)

Souvisí zvířecí tragedie na pastvinách s tragickým úmrtí lidí v nemocnicích? Mohlo být nevysvětlitelné zohavování zvířecích stád prologem pro ještě strašnější drama ve stájích a nemocnicích? Bylo využíváno usmrcených zvířat k získávání krve, tkání, orgánů, plodů a embryí k biologickým a především genetický experimentům?    

Vznikla „nemoc šílených krav“ – BSE jako nechtěný produkt laboratoří při provádění pokusů s genetickou manipulací? A nebo to byl cílený záměr ? Koho a proti komu ? To jsou otázky, které jsme na přelomu tisíciletí neočekávali.

Zešílíme? Ohrožuje konzumace hovězího masa lidský život ? Kde se vzala nová smrtelná choroba ? Ptáme se my, ptají se sdělovací prostředky a kupodivu ani vědecké kapacity se nezmohou na nic víc, než kroucení hlavou. Dramatické nadpisy článků v novinách a titulky v televizi, uvádějící informace o šíření “ nemoci šílených krav „, odborně – bovinní spongiformní encefalopatii – BSE (1), mají své opodstatnění. Evropu zachvátila panika. Nemoc šílených krav se šíří z jedné země do druhé. Možnost přenosu tohoto onemocnění na člověka s rozvinutím příznaků smrtelné Creutzfeldt-Jakobovy choroby – CJD (2), vyvolává v posledních letech oprávněné obavy. Při několikaleté inkubační době lze v současnosti jen těžko stanovit rozsah nákazy v lidské populaci. Některé odhady, zveřejněné v tisku koncem roku 2000, hovoří o pravděpodobnosti nakažení již několika milionů Evropanů. Přesný odhad zatím není možný. Plošná konzumace hovězího masa, bez znalosti skutečného rizika epizootologické situace v chovech skotu, učinila z této choroby časovanou bombu. Důkazem vážnosti situace jsou oficiálně uváděné počty úmrtí lidí v jednotlivých zemích Evropy, považované za příčinnou souvislost s novou variantou CJD. Za uplynulých deset let zemřely v evropském regionu nejméně dvě stovky pacientů. Z toho nejvíc – devadesát v Anglii a sedmdesát ve Francii. Přesné údaje z ostatních kontinentů zatím nejsou k dispozici, ale i tam je zaznamenáno zvýšení počtu postižených lidí CJD. Začátkem roku 2001 byla zveřejněna alarmující informace ze Spojených států, která přiznává značnou promořenost stád dobytka a významný nárůst výskytu CJD u lidí. Proč k této situaci došlo? Proč je lidstvo na přelomu tisíciletí, navzdory pronikavému vědeckému pokroku v medicíně, opět ohroženo ? Jsou všechny informace o této chorobě, předkládané veřejnosti, pravdivé ?

Odkazy

(1) Bovinní spongiformní encefalopatie. Wikipedia. Internet:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bovinn%C3%AD_spongiformn%C3%AD_encefalopatie
(2) Creutzfeldt-Jakobova nemoc.  Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Creutzfeldt-Jakobova_nemoc

Pokračování

Z časopisu KPUFO – ZaZ č. 1/2001

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!