Záhady Měsíce (6)

Kdy vznikl Měsíc?

Byly prý doby na Zemi, kdy ještě nebyl žádný Měsíc…

O tom psalo několik řeckých filozofů starověku. Například v V. století př.n.l. filozof a astronom Anaxagoras z Klazomenae (1) tvrdil, že podle jeho zdrojů se Měsíc objevil později, než vznikla Země.

Ve III. století před naším letopočtem, Apollonius z Rhodosu (2) ve své „Argonautice“ odkazuje na slavného Aristotela, který o sto let dříve popsal obyvatele horských oblastí Arcadia (název oblasti na poloostrově Peloponés), kteří „jedli žaludy, a to bylo v těch dobách, kdy na nebi ještě nebyl Měsíc.“

Spisovatel a historik Plutarchos (3) říká o vládci Arcadie, jehož jméno bylo Proselenos, což znamená „Před Měsícem“ a jeho poddané nazval „Proseleny“…

Podle některých dřívějších hypotéz byl Měsíc původně jednou z planet Sluneční soustavy, ale v důsledku vesmírné katastrofy byl vyvržen ze své oběžné dráhy a stal se satelitem Země.

Až poslední výzkumy definitivně prokázaly, že Měsíc vznikl v důsledku srážky tělesa, srovnatelného s Marsem, se Zemí a vyvržení části jeho hmoty, ze které se stal Měsíc. Stalo se tak však v dobách, kdy na Zemi ještě lidé nežili a ani žít nemohli. (4)

Odkazy

(1)  Anaxagorás. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaxagor%C3%A1s
(2)  Apollonios z Rhodu. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoll%C3%B3nios_z_Rhodu
(3)  Plutarchos.  Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BAtarchos
(4)  Teorie velkého impaktu. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_velk%C3%A9ho_impaktu

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225 

error: Kopírování zakázáno!