Nejstarší americké písmo

Nedaleko města San Lorenzo, ve vesnici Cascajal (stát Veracruz, Mexiko) byla při stavbě silnice v roce 1999, objevena v lomu na štěrk kamenná deska s podivnými symboly. Dělníky kus kamene zaujal natolik, že jej poslali prozkoumat archeologům.

Místo nálezu bylo centrem starověké olmécké civilizace. I když deska nebyla vyzvednuta podle spolehlivých vědeckých postupů, nacházela se vedle dalších keramických střepů a hliněných figurek. Podle okolních předmětů byla deska datována do fáze olmécké archeologické kultury San Lorenzo Tenochtitlan, která skončila v kolem 900 před naším letopočtem.

Olmékové byli první komplexní společnost ve Střední Americe, v centru Mexika až po jižní pobřeží Mexického zálivu od 1200 př.n.l. až 400 př.n.l. Ačkoli přesné datum jejich příchodu není známo, předpokládá se, Olmékové přišli s masovou migrací po roce 13.000 př.n.l. přes most, který propojoval Sibiř s Aljaškou. Vytvořili zřejmě první civilizaci v Severní Americe, a předpokládá se, že ovlivnili náboženskými praktikami pozdější americké kultury, jako například Maye a Aztéky.

Olmécká kultura je známa zejména díky velkým kamenným plastikám lidských hlav s negroidními rysy. To vyvolalo hypotézy, že Olmékové přišli z Afriky. Některé z těchto soch váží více než 16 tun a byly nalezeny v centrálním Mexiku ve státech Oaxaca, Morelos a Guerrero.

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné písemné dokumenty, není známo mnoho informací o olmécké společnosti, ani proč zmizeli.

V září roku 2006 byla zveřejněna studie o nálezu v časopise Science. Deska je hladká, z polotvrdého metamorfního kamene. Váží asi 11,5 kg a je relativně malá, o rozměrech 36 x 21 x 13 cm. Je neopracovaná s výjimkou jedné plochy, která je hladká a na ní je vyryto 62 symbolů hieroglyfického skriptu. Symboly jsou uspořádány v řadách, některé se opakují, podobně jako u jiných písemných jazyků. Tabulka vykazuje další známky psaní včetně syntaxe, slovosledu a opakování. Tyto znaky vychází z vyobrazení hmyzu, rostlin, zvířat, ananasu, ucha, kukuřice a různých předmětů. Mnoho symbolů se jeví jako abstraktní kresby – geometrické tvary. Ukazuje se, že deska byla zřejmě minimálně jednou už popsána, vyhlazena a znovu popsána.

Objev tak posunul stáří nejstaršího známého textu v Americe. Do té doby to byl text Zapotécké kultury, objevený v Monte Albán v Mexiku, datovaný do období kolem roku 500 před naším letopočtem. (1)

I když většina vědců souhlasí s tím, že obrázky na desce jsou důkazem systému psaní, existují hlasy, že tomu tak nemusí být. Kritika se opírá o skutečnost, že deska byla nalezena v hromadě trosek, vyhrnutých buldozerem (nikoli tedy archeology), a byla datována k roku 900 př.n.l. podle odhadu, založeném na množství střepů a dalších artefaktů v okolí desky. Někteří vědci proto nevěří kontextu, jak byl nález proveden.

Nicméně, geologové našli stopy zvětrávání v místech rytin, což dokazuje starověký původ. Laboratorní analýzy byly provedeny geology Ricardo Sanchez a Jacinto Robles v roce 2006. (2)

Další neobvyklostí je fakt, že symboly zřejmě probíhají ve vodorovných řadách, zatímco všechny ostatní mezoamerické systémy psaní jsou buď vertikální nebo lineární.

Obrazy se také nedají srovnat s jiným systémům psaní této oblasti nebo období. Nebyly tedy nalezeny žádné jiné příklady tohoto stylu psaní. Navíc není jasné, proč není mezi tímto raným pokusem psaní a pozdějšími styly psaní ve Střední Americe žádná spojitost?

Znamenalo by to, že Cascajalská deska byla izolovaným příkladem psaní nebo možná jen jazykem, který zmizel o kolem roku 500 př.n.l.

Rozluštění písma archeologům ztíží fakt, že dodnes nevíme, jakým jazykem Olmékové mluvili. Předpokládá se, že z olméckého jazyka vyšly dnešní jazyky Mixe a Zoque, kterými dnes mluví kolem 150.000 lidí. Samotný název této kultury pochází z jazyka Aztéků a znamená „lidé sklízející gumu“.

Izolované symboly byly odkryty na několika olméckých artefaktech, ale Cascajalská deska, pokud je autentická, je prvním důkazem skutečného psaného jazyka.

(-jl-)

Odkazy

(1)  Zapotec civilization.  Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Zapotec_civilization
(2)  Cascajal Block. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascajal_Block

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!