Kolumbijský „genetický disk“

V jihoamerické Kolumbii byl prý nalezen záhadný disk s podivným reliéfem 

V záhadologických kruzích se oblevily zprávy o záhadném disku, na kterém jsou vyobrazeny jednotlivá stadia vývoje embrya dítěte v děloze matky a to od spermie až po novorozence. Na počátku je též vyobrazení muže a ženy s jejich genitáliemi.

Disk je prý vytvořen z lyditu, velmi tvrdého kamene. Stáří disku je odhadováno minimálně na 6000 let před naším letopočtem. Dále, že opracování lyditu je velmi náročné i dnes s využitím CNC strojů, protože kámen je velice tvrdý. Disk vypadá, jako kdyby byl odlit a nebo vymodelován z hlíny a následně vypálen. I samotná koncepce tvaru disku s dírou uprostřed je prý velmi specifická.

Disk má v průměru 22 centimetrů a váží přibližně 2 kg. Disk uvedl na veřejnost jistý Jaime Gutierrez-Lega. Ten uvedl: „Před lety se u mne objevil jistý guaquero, hledač pokladů, a nabídl mi ke koupi tento disk. Ten muž mě ujišťoval, že předmět nepochází z hrobu, ale byl nalezen při stavebních pracích na okraji Bogoty.“

Tolik publikované informace. Objev tak zásadního nálezu však vyvolává nutně řadu otázek:

Kde jsou nálezové informace? Kdy, kde a v jaké vrstvě byl disk nalezen? Kdo jej nalezl? To jsou základní požadavky pro smysluplnou archeologickou činnost. V článcích v záhadologických webech se píše o jakýchsi výzkumnících, ale nikde nejsou uvedena žádná jména ani instituce, ze kterých pocházejí. Sepsali o tom nějakou veřejně dostupnou výzkumnou zprávu?

Co se týká stáří nálezu, kdo a jakou metodou takové stáří určil? Kdo a jakou nezávislou metodou to po něm kriticky ověřil?

Kdo a jak určil za materiál lidit, a kdo vyslovil další hypotézy o jeho zpracování a vypálení? Přitom je i na fotografiích disku znát, že některé reliéfy jsou zjevně odpadlé, poškozené, což zrovna nesvědčí o nějaké obzvláštní tvrdosti materiálu disku.

Nelze také souhlasit s tím, že by koncepce disku s dírou uprostřed byla nějak zvláštní. Podobá se disku z Phaistu, nebo diskům Dzopa. (1)

Podívejme se však na jediné jméno, spojené s nálezem disku. Je to Jaime Gutierrez-Lega, který disk údajně získal od jakéhosi nejmenovaného muže.

Jenže … Jaime Gutierrez-Lega je známý kolumbijský průmyslový designer, a nepřekvapuje, že je spojen s předchozími mystifikacemi v oblasti archeologických nálezů. (2) U něj je třeba hledat jak ideu tohoto nálezu, tak i jeho výrobu.

Je samozřejmé, že „objevu“ se okamžitě ujmou ti, kteří si z podobných záhad dělají pohodlnou živnost. Ti pak zjevně nemají zájem na odhalení pravé podstaty nálezu, a tak mlží a stále vykládají pohádky o tajemném spiknutí, utajujícím podobné nálezy.

Je tomu tak i v tomto případě. „Duchovní archeolog“ Klaus Dona je jedním z těch, kdo hájí pravost objektu. (3)

Disk se v současné době nachází v rakouském Muzeu přírodních věd ve Vídni. Dr. Vera Hammer, mineralog, pracující jako kurátorka v tomto museu, sdělila, že na disk narazila v roce 2001 u příležitosti výstavy „Nevyřešené záhady“, kterou Klaus Dona pořádal ve Vídni. Když prováděla XRD analýzy některých z vystavených předmětů, zjistila, že většina z nich byly z nových materiálů, a tedy padělky. Některé z vystavených předmětů bylo možné koupit v každé turistické prodejně suvenýrů ve vyhlášených památkových oblastech. A tak i tzv. „genetický disk“, se skládal jen ze živce, křemene a slídy, což bylo prokázáno měřením XRD.

Neurčovala ani stáří disku ani jeho zařazení do kulturního období. Výklad symbolů a znaků, stáří a vše ostatní, uvedené o disku na výstavě pocházelo buď od vlastníka, a nebo pořadatele výstavy, nikoli od ní nebo dalších vědců. Autor těchto údajů v písemnostech výstavy nebyl uveden, takže neví, kdo vyplodil všechny tyto nesmysly, které od té doby kolují po záhadologických webech.

Dr. V. Hammer sdělila, že závěry jejího zkoumání o pravosti vystavených artefaktů Klaus Dona nechtěl slyšet… Není to nic nového ani překvapujícího. Lidé, pěstující si záhady pro vlastní kšefty, jakož i jejich podporovatelé, nadšení prosťáčci – záhadomilové, takové informace nevnímají a jsou vůči nim absolutně imunní.

Odkazy

(1)  –r-: Jak to bylo s kameny Dzopa? ZaZ, 22.8.2014.  Internet: http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2014/08/22/jak-to-bylo-s-kameny-dzopa-1/ 
(2)  The Genetic Disk. Archyfantazies, 12.12.2013. Imternet: http://archyfantasies.com/tag/jaime-gutierrez-lega/
(3)  Klaus Dona, Spiritual Archaeologist. http://projectcamelot.org/klaus_dona.html, http://unsolved-mysteries.info/ (Připomeňme, že Klaus Dona byl jedním z hostů takzvané „konference“ o pyramidách v ČR, pořádaných ve Znojmě v červnu 2015, nehledě na podporu nesmyslů kolem tzv.“bosenských pyramid“.)

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 717

error: Kopírování zakázáno!