Atlantida v Africe?

Tajemná kruhová struktura, která je viditelná z vesmíru, se nachází na okraji saharské pouště. Je to pozůstatek legendární Atlantidy?

Kosmonauti a astronauti potvrzují, že z oběžné dráhy lze skutečně vidět obří prstence, které se nachází v africké Mauretánii, na okraji saharské pouště. Někdy se dokonce podle nich kosmonauti orientují.

Průměr kruhové struktury je 50 kilometrů. Nazývá se Guell al-Richat, neboli Oko Sahary. (1) Ale kdy a jak se toto „oko“ objevilo, není známo. I když jej družce NASA i dalších zemí mnohokrát fotografovaly, původ objektu nebyl dosud objasněn.

Obr. 1. Snímek z družice NASA: pohled na kruhové struktury v saharské poušti z vesmíru.

 

Obr. 2 Kruhová struktura na pozadí okolního terénu.

Vysvětlení struktury podali atlantologové – badatelé, kteří hledají bájnou Atlantidu. Někteří z nich se domnívají, že Guell al-Richat je právě centrum této civilizace, neboť velmi podezřele odpovídá popisu Platóna. Psal o městě v podobě soustředných kruhů – tří naplněných vodou, a dva prstence s budovami.

Podívejte se, co z toho zbylo po téměř 10.000 letech, které uplynuly od zničení Atlantidy: Prstence stále vypadají jako uměle vytvořené. Mimochodem, střed ostrova má také vhodnou velikost – méně než jeden kilometr.

Platón psal o docela velkém kontinentu s nepříliš vysokými horami, obklopujícími město-ostrov. A ty zde jsou – Afrika a skály se nachází v určité vzdálenosti od kruhové struktury.

Obr. 3 Struktura Guell al-Richat z ptačí perspektivy.

Potopa nebo zemětřesení?

Atlantida, jak je známo, zanikla v důsledku jakési katastrofy. Proto ji  atlantologové hledali a hledají vždy někde na pod vodní hladinou. To je logické. Ale najednou by legendární země měla být uprostřed souše?

Podle francouzského badatele Orlando Santos, je právě struktura Guell al-Richat centrální město Atlantidy. Místo bylo původně v moři, ale po zemětřesení ji zatopil Atlantický oceán. Pak se ovšem znovu vynořil v důsledku aktivních tektonických procesů probíhajících v severní Africe. Geologové tvrdí, že tyto procesy několikrát změnily tvář kontinentu a jeho přírodní prostředí.

Africkou Atlantidu mohlo smést i tsunami, k němuž došlo po pádu asteroidu, a zároveň způsobilo biblickou potopu. K oběma katastrofám, pokud lze věřit dostupným mýtickým popisům, došlo přibližně ve stejnou dobu.

 

Obr. 4 Struktura prstenců a okolí 

 

Obr. 5 Prostorový model kruhové struktury

Stopy Atlanťanů

Myšlenka hledat Atlantidu v Africe není zas tak šílené, jak by se mohlo zdát na první pohled. Má to historické pozadí. Jednak je známo, že zde, v severní Africe, působila nějaká vysoce rozvinutá civilizace. Píší o ní seriózní autoři. Například Boris Bogajevskij tvrdí, že stopy atlantské kultury lze nalézt u Tuaregů.

Totéž tvrdil německý badatel Borchardt, který však klade Atlantidu do oblasti Tuniska.

Francouzský badatel Burleigh prohlašoval, že Atlantida sahala od Tuniska po Maroko a od Sahary ji oddělovalo mělké moře. A takových indicií už byly publikovány desítky i ve vědeckých časopisech.

Českým zastáncem existence Atlantidy v Guell al-Richat je vsetínský sochař Miroslav Machala, který se k Oku Sahary vypravil se skupinou nadšenců v roce 1995. O své cestě vydal knihu „Atlantida na dosah“ (Praha, 1999). (2)

 

Obr. 6

Mohl by Guell al-Richat sloužit jako skutečný důkaz pro tyto historické teorie?

 

Obr. 7 Guell al-Richat vlevo, vpravo centrální město Atlantidy, podle představ malíře, z popisu Platóna.

Jsou ale i jiné názory…

Geologové ovšem tvrdí, že „Oko Sahary“, je jen přírodní objekt, který byl vytvořen v dobách, kdy lidé na světě ještě nebyli. Konkrétně, asi před 500 milióny lety. I když, mechanismus vzniku stále není úplně jasný.

Podle dřívějších názorů mělo jít o následek pádu meteoritu, ale tato hypotéza byla opuštěna, protože nebylo možné najít stopu po dopadu.

Málo věrohodná hypotéza je i o sopečném původu kruhové struktury – neexistují zde vyvřeliny.

Někteří vědci se však domnívají, že zde vybuchla bahenní sopka, která teoreticky mohla vytvořit prstence. Ale udivují její gigantické rozměry…

V posledních letech se stala populární hypotéza eroze, která obnažila spodní sedimenty. To ale otevřelo další otázku – proč jsou tyto spodní skály ve tvaru prstenců? A jsme zase tam, kde jsme byli…

Kdo ví, možná hypotéza o Atlantidě nakonec bude nejvhodnější…

Odkazy

(1)    Richat Structure. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Richat_Structure
(2)    Machala, M.: Atlantida na dosah. Praha, 1999 – http://casopis-texty.cz/texty/Atlant/rozhovor.html


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 712

error: Kopírování zakázáno!