Skutečně Ježíš vstal z mrtvých? (4)

Řešení otázky, zda hlavní zázrak křesťanství byl neskutečným, a nebo reálným jevem

 Bylo tělo Ježíše ukradeno? 

Verze o tom, že tělo Ježíše bylo z hrobu ukradeno, žila po všechny věky. Je pravda, že v počátcích to byly hlavně obvinění od odpůrců křesťanství, padající na hlavu nejbližších učedníků Krista – apoštolů. Byli to však oni ? Vždyť byli natolik vystrašení a demoralizovaní záhubou svého učitele, že se k němu ani nehlásili.

Z druhé strany, „údaje svědků“ uvedené v kanonických i apokryfních evangeliích nedovolují s nepochybnou jistotou tvrdit, že tělo nemohlo být ukradeno. A pokud mohlo, kým a proč?

Začněme tím, zda Ježíš skutečně zemřel. Je možné, že na kříži přežil, a byl sňat ještě živý, ale v bezvědomí? Sám Pilát se divil, že Ježíš zemřel tak brzy (Mk, 15, 44). Pak se podařilo Ježíše oživit a ten odešel neznámo kam, třeba do zahraničí … do Indie, a dokonce až do Japonska …? Podobná verze je oblíbená u kritiků křesťanství nebo ateistů.

Obr.7: Josef uzavírá hrob. Vyobrazení z Bible pro děti (Anglie).

Ale vědci – lékaři – říkají něco jiného: Ježíš na kříži musel zemřít. Byla publikována řada expertiz, která jasně říkají, na co Ježíš zemřel. „Jeden z vojáků mu probodl kopím bok, a ihned vyšla krev a voda.“ (J, 19, 34) I když se o tom zmiňuje pouze jediné Janovo evangelium, lékaři potvrzují – v této chvíli byl Ježíš již mrtev. Výtok krve a vody je neklamné znamení nikoli zázraku, ale fyziologických pochodů po roztržení srdce. Pokud by byl Ježíš živ, pak by s každým úderem srdce vytékala z rány pouze krev. Místo toho lidé viděli „krev a vodu“, což je jasná známka smrti.

Josef ?

Několik žen vidělo, jak Ježíšovo mrtvé tělo sňal z kříže Josef z Arimateje (L, 23, 55), (Mk, 15, 47), připraveno k pohřbu a uloženo do hrobky. Viděly však, že by Josef zavřel hrob? Zde se evangelia rozcházejí. Vždyť i Petr ve svém evangeliu říká, že kámen ke vchodu přivalili strážci až v sobotu, hrob byl tedy do té doby otevřen. Bylo tam i tělo ?

Není odpověď této hádanky v podivném „zmizení“ Josefa? Proč po pohřbu šel do samé „jámy lvové“, přímo ke svým úhlavním nepřátelům je provokovat, s jasnou perspektivou, že bude uvězněn? A aby odtud „zázračně“ zmizel?

Původci tajného úmyslu

Dá se tedy předpokládat, že celý děj byl předem naplánován. Josef si bere za pomocníka Nikodéma. Odnáší tělo Ježíše ke hrobu, mažou jej mastmi, obalují plátnem. To vidí nic netušící ženy. Ukládají Ježíše do hrobu, ale nezakrývají ho, protože se později k hrobu vrací a tělo odnášejí.

Proč ovšem tak složitě? Josef s Nikodémem mohli rovnou tělo odnést na tajné místo?

 

Obr.8: Blahoslavený Feofilakt vypočítal, že pohřební tkanina, nasáklá aromatickými mastmi, by byla schopna zachovat podobu těla, i kdyby v ní žádné tělo nebylo.

Ne. Pokud by se tak stalo, okamžitě by Josef upadl do podezření, že tělo ukradl. Pak by se už těžko dalo mluvit o vzkříšení, vše by bylo od počátku jasné. Ne, bylo potřeba sehrát scénu s pohřbem, nejlépe se svědky.

Další etapa – ukrást tělo. Nejlépe tak, aby se odvedlo od původců podezření. Je třeba alibi. A proto se Josef vydává k velekněžím a nechává se zavřít do temnice. Nikodém zůstává na očích. Mezitím kdosi tajně osvobozuje zajatce z temnice. Oba se vrací k hrobu a odnáší tělo neznámo kam.

Proč ale nezakryli vchod ? Třeba se jim to nepodařilo, nebo se blížily stráže…

A kdo to vše objednal ?

Opravdu však příchozí, kteří přišli uzavřít a strážit hrob, nezkontrolovali, že v něm leží tělo? Odpověď je možné nalézt u blahoslaveného Feofilakta, žijícího v Konstantinopoli na přelomu 11 a 12. století, který se proslavil svými výklady Písma. Podle jeho názoru, plátno, nasáklé pohřebními mastmi, myrhou a aloe, by uchovala tvar těla, i kdyby pod něm žádné tělo nebylo.

Jinak řečeno, v době, kdy se Josef vrátil k hrobu, mohly aromatické masti seschnout a tkanina ztvrdnout. Tělo vyňali, ale v hrobce zůstala ležet pouze slupka ze ztuhlého plátna. To přispělo k oklamání delegace, která přišla uzavřít a strážit hrob.

Není možné také vyloučit, že by i mezi nimi nebyli spiklenci, zasvěcení do tohoto plánu a tak „potvrdili“, že tam tělo je. Josef s Nikodémem mohli plnit pouze roli vykonavatelů. Ale těmi, kdo si to všechno objednali, mohl být kdokoli – apoštolové, Annáš, Kaifáš, nebo dokonce i Pontius Pilát. Kdo ještě kromě nich, mohl mít takové možnosti a moc, aby pomohl Josefovi z temnice, rozehrát takové překvapení a přesvědčit ostatní o záhadném zmizení Ježíše?

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2221

error: Kopírování zakázáno!