Je evoluční teorie zednářský výmysl?

Kolik hloupých argumentů proti evoluci se ještě objeví?

 Běžně se lze setkat s články s výkřiky typu: „Darwin je vyvrácen!“, „Teorie evoluce se hroutí!“, ve kterých se stále dokolečka opakuje jedno a totéž – evoluce neexistuje, samotní zastánci si s ní neví rady, kdežto ti praví vědci jí dávno pohřbili. Argumentů je celá řada – stopy lidí vedle dinosaurů, prý chybějící mezičlánky, atd.

Ovšem to, co se objevilo v roce 2005 ve španělském časopise „Aňo Cero“ (1), který vede Enrique de Vicente, předčilo veškerá očekávání.

Článek „Darwin ve službách zednářů“,  který napsal ufolog Josep Guijarro (2), zpochybňuje evoluci úplně novým způsobem – teorie evoluce je plodem velkého zednářského spiknutí, určeného k ovládnutí světa.

„Darwinova teorie od jejího vzniku představuje vážnou hrozbu pro teologické vidění světa a sociální funkci náboženství, která dává účel a smysl života,“ píše Guijarro.

Katalánský novinář trvá na tom, že evoluční teorie vznikla jako produkt vytvořený speciálně proti křesťanství.

Guijarro připomíná, že Charles Darwin studoval teologii v Cambridge a na svou historickou cestu si na palubu lodi HMS Beagle vzal dvě knihy: Bibli a Principy geologie od Charlese Lyella.

Zdá se tedy, že náš hrdina byl více zaměřen na náboženství, než na biologii.

Jenže – z falešných předpokladů se dláždí cesta k chybným závěrům.

Autor zcela přehlíží fakt, že otec autora knihy Původ druhů (1859) byl lékařem a dědeček byl lékařem a přírodovědcem. Mladý Darwin na Cambridge neprokázal žádný velký zájem o teologii, které tam nakonec bylo zrušeno, ale zato projevil zájem o botaniku.

„Co bylo oním faktorem, vedl Darwina k antináboženské teorii?“ ptá se Guijarro a odpovídá: „Bylo to spojení se zednářstvím, ke kterému se dostal prostřednictvím svého otce a děda.“

Z těchto nijak neprokázaných předpokladů se konstruuje blouznění o tom, že evoluce je produktem celosvětového spiknutí a nikoli pevně zakotveným vědeckým učením.

S podobnými nesmysly vystoupil i turecký novinář Harun Yahya, známý svými anti-evolučními články. I když se uvádí, že jde o pseudonym Adnan  Oktara, množství článků je takové, že se s pod tímto pseudonymem zřejmě neskrývá jediný člověk, ale je využíván celou skupinou tureckých kreacionistů. (3)

Yahya je náchylný vidět všude zednářské a sionistické spiknutí, a přisuzuje původ terorismu a třeba i příčinu útoku na WTC 11.9.2001 v evolucionismu.

„K ukončení terorismu musíme skoncovat s darwinisticko-materialistickým vzděláním. Je třeba vzdělávat mladé lidi v souladu s učebním plánem, založeným na skutečných vědeckých poznatcích a vštěpovat jim strach z Boha a touhu jednat moudře a opatrně,“ napsal v knize Islám odsuzuje terorismus. (4)

Móda konspiračních teorií je celosvětová, a tak ani kreacionističtí fanatici nemohli zůstat stranou.

Obr. Darwin byl terčem mnoha karikatur

Odkazy

(1)  AňoCero. Internet: http://www.revistaañocero.com

(2)  Josep Guijarro. Wikipedia. Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Guijarro

(3) Adnan Oktar. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Adnan_Oktar

(4)   Wikipedia. Internet:  http://www.islamdenouncesterrorism.com/

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!