Majkopská deska

V roce 1960 v jednom z horských potoků v okolí Majkopu (1), hlavního města Adygejska na úpatí Kavkazu, upoutal pozornost místního obyvatele blok pískovce, posetého záhadnými symboly.

První zpráva o tzv. Majkopské desce vyšla v časopise Техника — молодежи», č.11, 1964, s.9.  

Deska byla datována do období Majkopské kultury, tzn., od poloviny 4. tis. př. n.l. do poloviny 3 tis. př.n.l.

Na kamenné desce jsou znaky nebeských těles, lodí, ryb, rostlin, ale také četné geometrické tvary, petroglyfy a možná i hieroglyfy. To vedlo k závěru, že jde o vzorek protopísma. Možná, že to je astronomický kalendář, možná příběh o cestě, nebo kultovní text, věnovaný bohům.

Znamená to, že deska je nejstarším písemným artefaktem, vytvořeným domorodými lidmi v bývalém Sovětském svazu, a dnes Ruska.

Deska není podvrh, při důkladné analýze se prokázala eroze v rytinách, odpovídající velmi dlouhému procesu zvětrávání.

Byly navrženy dva pokusy o dešifrování desky.

Sovětský lingvista G.F. Turčaninov (1902 – 1989) vyhlásil, že rozluštil nápis na desce pomocí abcházského jazyka, a oznámil objev Ašujského písma, které podle jeho mínění používali předkové abcházských – adygských národů. Podle jeho názoru deska obsahuje následující text:

„Tohoto azegského krále Velikého Marny potomek (syn) je. Pevnost Aija je jeho majetek. Pagja z Hizy sem vyšel v počátku měsíce setí v 21 roku, postavil (tuto) pevnost ve skalách, v zlatonosné zemi v údolí Pachu.“

N.G. Lovpače se pokusil znaky na majkopské desce porovnat s nápisy na tzv. Meotských tabulkách, z pozdější Meotské kultury, které se ale také dosud nepodařilo rozluštit. Oznámil také svou verzi překladu textu za pomocí rekonstrukce staroadygského jazyka:

„Velekněz Chebatu, náměstek Boha Kasutava, 51-letý muž, přišel do sadu, vystavěl město potomka královského domu Sapule, mladšího bratra Arnuvady. Tisíce rukou (stavitelů), a Matalla a Agar (habr) dostavil vládcovo město. V 25. roce Chatama (prosperity?) vládce zasvětil palácovou pevnost Mae obětí 21 ovcí božstvu obilí Chajame.“

Výklady však dosud nebyly uznány vědeckou komunitou.

I když se někteří místní obyvatelé, kteří znali přesné umístění nálezu, pokoušeli vytvořit kopie a prodat je sběratelům, existuje jen jediný původní exemplář. Má kolem 500 kg a je umístěn v Etnografickém muzeu v St. Peterburgu. (2)

Odkazy

(1)  Majkop. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Majkop
(2)    Podle: Майкопская плита.  Wikipedia. Internet:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!