Vchod do podsvětí se nachází pod pyramidou

Archeologové objevili v historické chrámové budově v centru Mexika vchod do tajemného podzemního světa opuštěného města Teotihuacan.  V tunelu mezi pyramidou Slunce a chrámem Opeřeného hada bylo nalezeno přibližně 50.000 artefaktů, včetně soch, nádob pro pálení kadidla, drahé kameny a mušle. 

I když dávní obyvatelé Teotihuacanu nezanechali písemné záznamy, vysvětlující podstatu svého náboženství, můžeme ji posoudit především z archeologických nálezů.  Připomeňme, že v době jeho rozkvětu, a to je přibližně v letech 200-600 n.l., v Teotihuacanu žilo ne méně než sto tisíc obyvatel.  Dokonce i po jeho nečekaném krachu v polovině VII. století, byl po desetiletí ztělesněním ideálního centra pro lidnatou Střední Ameriku, a dokonce sloužil jako model pro Tenochtitlán.

Aztékove opředli město legendami. Pojmenovali ho Teotihuacan, doslova – „Místo, kde se rodí bohové“.  To přispělo k přesvědčení, že pyramidy byly hrobky bývalých vládců, kteří se stali bohy.  Aztékové věřili, že na konci předchozího období se bohové sešli v Teotihuacanu k rozhodnutí, který z nich má být nové Slunce osvětlující svět.

Teotihuacan zanikl mnoho set let před příchodem Evropanů do Ameriky, a tak jsme stále nevíme jména jeho panovníků, filozofů, básníků a umělců, neznáme, jakým jazykem mluvili jeho obyvatelé, a dokonce neznáme ani pravé jméno tohoto velkého města.

Nicméně, pečlivý výzkum několika generací vědců umožnil vytvořit více či méně pravdivý obraz toho, jak vypadal život kolem tohoto majestátního města, které se nacházelo v severovýchodní části údolí Mexika (50 km od současného hlavního města Mexika).  Horské svahy byly pokryty hustými lesy a nevelkými údolími protékaly malé potoky a řeky.

„Cestra mrtvých“ (název jí také dali Aztékové), o délce čtyř kilometrů půlí město od severu k jihu – od pyramidy Měsíce (42 metrů vysoké a se stranou základny 150 metrů) do Citadely a velkého chrámového komplexu v jižní části bývalého politického a ekonomického centra města.

Pozůstatky více než 200 domácích oltářů a hrobů v rámci chrámu opeřeného hada ukazují na význam tohoto místa.

Pod pyramidou Slunce (výška 64,5 m) je přírodní jeskyně, orientovaná od západu na východ, s malou odchylkou k severu.  Vyjít od pyramidy k chrámu Slunce je možné od stoupající západní strany, tak i pod ní, kde se přímo pod středem tunel rozšiřuje, a vytváří malé místnosti.  Směr  podzemního tunelu a hlavního schodiště pyramidy je shodný. Tím byl vytvořen zrcadlový odraz prostoru – cesta k slunci a cesta pod zemí symbolizovala den a noc, život a smrt.

Jeskyně pod pyramidou měly posvátný význam, protože přístup k nim byl uzavřen i během rozkvětu Teotihuacanu. S největší pravděpodobností to bylo v polovině V. století.  V centrálním prostoru, který byl zazděn jako první, se zachovala rozbitá keramika, malované disky s rytinami antropomorfních postav, které se datují do let 150-250 n.l. Lze předpokládat, že mohlo jit o vypleněné starověké hroby.

Podle vedoucího vykopávek Sergio Gomeze (1) „pro lid Teotihuacanu tunel symbolizoval vstup do podsvětí. Byli tam pravděpodobně pohřbeni jejich vládci.“  Tunel, který archeologové studovali 11 let, je 138 metrů dlouhý, a je v hloubce asi 18 metrů pod zemí.  Pravidelně zde byly nalezeny různé kultovní předměty – kameny, sochy, obří mušle z hlubin Karibského moře, kosti dravých koček a dřevěné výrobky. Podle ředitelky mexického Národního institutu antropologie a historie Maria Teresa Franco (2) tyto nálezy ukazují nejvyšší kulturu, která existovala v Novém světě před zahájením evropské kolonizace.

Spolu s desítkami tisíci náboženských objektů, které byly pohřbeny 103 metrů od vchodu, vědci také objevili senzační dekoraci „středního světa“, která spojuje svět země a podsvětí. „Stěny a klenby tunelu, který symbolizuje svět, byly pokryty kovovým práškem. Když jím šli lidé s pochodněmi, musel všude kolem dokola jiskřit, jako nádherná hvězdná obloha,“– říká Gomez.

Nejdůležitější metropole Střední Ameriky a jedno z největších měst na světě ve své době, bylo v roce 1987 přidáno do seznamu světového dědictví UNESCO a je jedním z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí moderního Mexika.

Odkazy

(1)    Sergio Goméz. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Internet: https://inah.academia.edu/SergioGomez
(2)    María Teresa Franco, directora del INAH. Eleconomista, 9.7.2013. Internet: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/07/09/maria-teresa-franco-directora-inah

Obr. Podzemní prostory pod pyramidou Slunce viz: Archaeologists Find Tunnel Below the Temple of the Feathered Serpent in Teotihuacan. Artdaily.com. Internet: http://artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=39718#.VL5pVC6oOUU

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 588

error: Kopírování zakázáno!