Mimozemšťan z Braxton County

V roce 1952 se odehrálo děsivé setkání s podivným tvorem, které je známo pod názvy jako „Monstrum z Braxton County“, „Suttonský netvor“, „Zelené monstrum“ a „Fantom z Flatwoods,“ abychom jmenovali alespoň některé. 

Co se skutečně stalo?

Ve večerních hodinách 12.9.1952 sedm svědků vidělo světlo na nebi, a pak na zemi, v kopcích u města Flatwoods v Západní Virginii (USA), a když se šli do lesa podívat, uviděli bytost, která je vyděsila.

Současné opsání příběhu se od zprávy, zaznamenané jen několik dní po incidentu, liší jen v některých detailech.

Kolem 19:15 několik místních chlapců (zprávy se liší v počtu i jejich identitě) hrálo fotbal u základní školy.  Všimli si pruhu jasného světla na obloze a nad blízkým kopcem a zdálo se jim, že přistálo na pozemku farmy pana Bailey Fischera.  Chlapci spěchali do domu Kathleen May, místní kosmetičky a matky Edisona a Freda, dvou chlapců hrajících fotbal, aby jí ohlásili toto pozorování UFO.  Skupina přizvala ještě několik dalších místních chlapců, včetně 17 letého národního gardistu Eugene Lemona a jeho psa. Skupina, nyní ve složení Kathleen May, Eugene „Gene“ Lemon (17), Neil Nunley (14), Teddie Neal (13), Edison ‚Eddie‘ May (13), Fred ‚Freddy‘ May (12), Ronnie Shaver (10), a případně Tommy Hyer (10), se vydala z města do kopců směrem k farmě.

 

Při dosažení hřebene kopce je zahalila páchnoucí mlha a spatřili blikající červená světla, které vydával objekt kulového tvaru, vznášející se těsně nad zemí. Pes zavrčel na něco, co bylo po jejich levé straně, a ten, kdo držel baterku, (zprávy o tom, kdo to byl, se liší), na to okamžitě namířil světlo. Naskytl se jim hrozný pohled. Velký tvor, mezi sedmi a 12 stopami vysoký (2,1 – 3,5 m), se vznášel vedle nedalekého dubu. Zdálo se, že má na sobě nějaký zelený krunýř a černou kapuci přes hlavu a jasně zářící červené oči. Někteří ze svědků hlásili, že viděli dva drápy jako ruce, z nichž jedna mohla držet jakési zařízení. Bytost ze sebe vydala pronikavý sykot a začala se k nim v pomalém klouzavém pohybu přibližovat.

Skupinu postihla taková hrůza, že se dala na bezhlavý útěk dolů z kopce zpět do města, načež byl okamžitě volán šerif  Braxton County Robert Carr. Šerif nebyl na stanici, protože byl v nedalekém městě Sutton, ohledně vyšetřováni havárie letadla ohlášené Woodrow Eagle, který také viděl světlo na obloze, jak zmizelo do hor podél řeky Elk jižně od Gassaway. V době, než šerif Carr dojel do Flatwoods, místní novinář A. Stewart Lee z novin Braxton Demokracy byl také na místě. Zatímco celá skupina svědků byla viditelně otřesena, Gene Lemon sebral odvahu a vydal se s ozbrojeným davem zpět do lesa. Nic už ale nenašli. Jediné, co zbylo, byl slabý zápach síry, nějaké stopy v trávě, a jakýsi olejovitý zbytek spolu s kousky jakési substance, podobné černé gumě.

Jako následkem události, několik členů skupiny trpělo podrážděním a otokem nosu a krku, následováno zvracením a křečemi, trvajícími ještě několik týdnů.  Uvádělo se, že to byly totožné příznaky jako po vystavení organismu yperitem a byly přičítány mlze, obklopující místo události. Ať už se stalo cokoli, je jasné, že to mělo psychické i fyziologické dopady na svědky.

Vyšetřovatelé UFO, Gray Barker, který vyrostl v Braxton County, a přírodovědec Ivan T. Sanderson (1), šli oba do Flatwoods již 18.září 1952. Prozkoumali místo, vyslechli všechny svědky, a napsali zprávy o svých zjištěních, které byly později zveřejněny. Oba došli k závěru, že se skupina setkala s mimozemským plavidlem a jeho posádkou. V 36 stránkové zprávě Sanderson uvádí, že „nejméně pět objektů přiletělo v přímém směru od severozápadu k jihovýchodu…“ Několik objektů havarovalo a rozbilo se,  ale jedna loď přistála u Flatwoods a jeho pilot byl schopen opustit loď, když na sebe vzal ochranný oděv dřív, než se loď rozpadla.

Zpráva obsahovala i několik možných střízlivých vysvětlení.

Třeba, že „kombinace světla z nedalekého majáku pro letadla a ohnivá stopa planoucího meteoru se odrazila nějakým způsobem tak, že vznikl tvar zářícího monstra.“

Další vysvětlení se týkalo mlhy a zápachu. V případě, že by meteor spadl na Flatwoods a rozpadl by se na kusy, šířily by se z nich plyny, páry a dým, který by mohl připomínat podobu netvora.

Jiní navrhli, že zjevení bylo náboženské znamení poslané Bohem.

Konečně, všechno mohlo být způsobeno setkáním s gumovou krávou, která byla jako reklamní předmět vystavena sýrovou firmou ve Wisconsinu, asi deset dní před událostí.

Sanderson všechna tato vysvětlení odmítl.

Především je nutné zjistit, zda k události skutečně došlo.

Dalším úkolem je zjistit, zda výklad skupiny o tom, co viděli v noci, byla skutečně cizí bytost a její loď.

Chronologicky – první věc, která musí být vysvětlena, je pozorování něčeho na obloze.

Je důležité si uvědomit, že toto pozorování se konalo v době plné ufologické horečky (k pozorování Kennetha Arnolda došlo v červnu 1949) a během probíhající studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.  Lidé se dívali k nebi v očekávání, že uvidí „něco“ víc, než kdy předtím.

Protože objekt byl spatřen před letem Sputniku 1 (1957), je nepravděpodobné, že objekt by byl pozemního původu, tedy z odpálené rakety ze Země.

Avšak předpoklad, že šlo o pět lodí letících ve formaci, je založen na myšlence, že byly poměrně nízko nad zemí.

Tuto noc bylo ve třech státech (Západní Virginie, Pennsylvania a Maryland) hlášeno pozorování meteoru. Jeho let a rozpad mohl pro pozorovatele vypadat, že je daleko blíže, než ve skutečnosti.

Jedna možnost je, že jeden meteor vstoupil do zemské atmosféry, červeně zářil při tření o vzduch, a byl viděn v celé oblasti. Kvůli nedostatku referenčního rámce, si lidé mysleli, že je mnohem blíže k zemi, než ve skutečnosti byl.

To znamená, že i údajný pád letadla, hlášený z Woodrow Eagle, ke kterému byl volán šerif Carr, mohl být stejný objekt, spatřený ve Flatwoods chlapci hrajícími fotbal.

Jak však vysvětlit mlhu, páchnoucí po síře a pulzující červenou kouli, přičemž k obojímu došlo přibližně ve stejnou dobu?

Co se týká mlhy, tak ta není v Appalačskych horách nic neobvyklého.  Mlha může začít po chladném večeru a vydržet až do rána.

Vůně síry je více znepokojující.

Jenže Západní Virginie místem, kde je řada různých sirných pramenů: Green Sulphur Springs, White Sulphur Springs a Blue Sulphur Springs, aj. Mohou samovolně vznikat i zanikat v důsledku různých geologických procesů a jejich zápach se může šířit poměrně daleko.

Pokud jde o pulzující červenou kouli, v oblasti Flatwoods jsou tři majáky pro letadla, z nichž každý vydává jasný červený signál.  Některý mohl v neznámém terénu a při ztrátě perspektivy pozorovatele takto zmást a být interpretován jako světlo vznášející se těsně před svědky.

Co však mohlo být ono pověstné monstrum? Buď skupina skutečně viděla mimozemšťana, jak ho popsala, nebo něco prozaičtějšího, co přes atmosféru strachu, vytvořilo obraz netvora.

Vyšetřovatel ze Skeptic Inquirer Joe Nickell navrhl, že to, co skupina viděla, mohla být sova. (2) Tvor byl spatřen v blízkosti stromu, a mohl sedět na větvi, což mohlo vytvořit iluzi jeho velké výšky (2,1 – 3,5 m), a listy, osvětlené baterkou, mohly vytvořit iluzi zeleného těla. Vzhledem k denní době, sova měla být aktivní a připravena k lovu. Přestože samci sovy pálené mají obvykle bílé tváře, mohou samice mít více červeno-hnědé peří, a při nasvícením baterky do obličeje, by oči určitě zazářily ve tmě.

Překvapená a rozmrzelá sova, vykřikla na vetřelce na svém území.  Spíše než jemné houkání, které je obecně se sovami spojováno, soví zpěv zní docela odlišně a děsivě. Bezhlavý úprk z lesa je u skupiny za této situace, naprosto pochopitelný.

Vyšetřovatelé našli také vysvětlení oněch olejových zbytků a gumových úlomků. Místní chlapec Max Lockard se přiznal, že jezdil se svým vozem po incidentu po okolí v naději, že bude svědkem další záhady.

Jak ovšem vysvětlit podivné nemoci u některých svědků? Tyto potíže jsou v souladu s příznaky hysterie a vyčerpání.  Není třeba hledat zdroj hořčičného plynu.

I když tak mizí další záhada, nelze nepřiznat, že každý prvek příběhu má věrohodné vysvětlení vzhledem k okolnostem, načasování a geografii události.  Není třeba pochybovat o upřímnosti svědků. Nebyl by to však první ani poslední případ, kdy úzkost a strach vytvořily úplně odlišný odraz reality.

Odkazy

(1)  Ivan T. Sanderson. Wikipedia. Internet:  http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_T._Sanderson
(2)  Nickell, J.: The Flatwoods UFO Monster. Skeptical Inquirer, 24.6, 11/2000. Internet:  http://www.csicop.org/si/show/flatwoods_ufo_monster/

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!