Poselství z Crabwoodu?

Dne 15. srpna 2002 se v britském Crabwoodu u Winchesteru objevil piktogram v obilí, který ukázal, že technologie vytváření agrosymbolů vstoupila do nové etapy. (obr. 1, 2, 3, 4) 

Již o rok dříve se objevil rastrový obrázek obličeje (obr. 5, 5a, 5b) vedle tzv. poselství z Chiboltonu (obr. 6, 6a), které bylo jakousi odpovědí na poselství z Areciba, vyslaného radioteleskopem v roce 1974 ve směru hvězdokupy Messier 13. (obr. 7)

Také nyní je vedle obrázku klasického mimozemšťana obrazec, který vybízí k úvahám o jakémsi poselství – kruh, ve kterém se odvíjí od středu do spirály pás, velmi často přerušovaný až do malých čtverců. (obr. 8)

Ponechme nyní stranou úvahy o „pravosti“ či „falešnosti“ obrazce. Zamysleme se nad tím, jak bychom přistoupili k řešení případného poselství, pokud by jej obrazec skutečně obsahoval.

Kotouč připomíná v první řadě disk do starého orchestrionu, kde jehla, zajišťující hru určitého tónu, spadá do otvorů v disku. Ty však obvykle neměly spirálovitý průběh, ale kruhový, hrající tak stále stejnou melodii.

Pokud však je zde jediný pás, zkusme k dešifrování „poselství“ binární kód. Již v roce 1961 Francis Drake otestoval schopnost vědců luštit podobná poselství. (1) Ti od něj obdrželi dopis s řádkou složenou z nul a jedniček. Jedině dr. Oliver, povoláním elektrotechnik, objevil řešení. V poselství bylo celkem 1271 čísel, což je součin dvou prvočísel – 31 a 41. Seřadil tedy poselství do 31 řádků 41 jednotek. Poselství pak znělo:

Kolem hvězdy je soustava 8 planet, na čtvrté z nich žijí vyspělé dvounohé bytosti. Vlnovka u třetí planety znamená, že je pokryta vodou, kde žijí ryby. Poselství obsahuje čísla od 1 do 10, obrazy muže, ženy a dítěte, a jejich velikost i chemický základ tamního života, atomy vodíku a CO2. (obr. 9)

Pokud použijeme tuto metodu na obrazec z Crabwoodu, dostaneme tuto číselnou řadu (stojící obilí = 0, ležící = 1) s celkem 1152 čtverci polehlého a stojícího obilí. (na závěr článku).

*

*

*

Problémem při řešení může být, že nemáme k dispozici přesnější fotografie a můžeme posuzovat úseky stojícího a polehlého obilí mylně.

Je možné, že klíčem k řešení je počet ramen spirály, kterých je 17 ?

 

Badatelé začali hledat podobná vyobrazení a šli po stopách všeho, co by mohlo s tajemným diskem souviset.

Byla to především informace o nálezu 716 kamenných disků v čínské oblasti Baian Kara – Ula čínskými archeology prý v roce 1938. Informace, které se objevily v 60. letech minulého století, náš tisk převzal ze sovětského časopisu Sputnik. Tam se objevily hypotézy Vjačeslava Zajceva, vědeckého pracovníka Literárního ústavu Akademie věd Běloruské SSR, který již v roce 1959 přišel s hypotézou, že Zemi v minulosti navštěvovali představitelé jiných mimozemských civilizací.

Po stopách zprávy o čínských discích se vydal berlínský historik Joerg Dendl na zakázku Magazínu 2000. Výsledek jeho zkoumání zveřejnila česká mutace Magazín 2000 v číslech 4/1998 a 5/1998.

Dendl našel původní zdroj zprávy v německém časopise „Das vegetarische Universum“ z června 1962. V něm ale není žádná zmínka o zdroji informací a je tam pouze uvedeno jméno čínského profesora Cum Um-nuje, který údajně zprávu na disku rozluštil se svými čtyřmi spolupracovníky.

V této zprávě se prý uvádí, že před 12 000 lety ztroskotala v Číně kosmická loď a mimozemšťané ji nemohli opravit a byli nuceni zůstat na Zemi. Postupně se smísili s místními kmeny Dropa (Dzopa) a Kham. Celou historii pak vepsali do kamenných disků, které pak v roce 1938 nalezl čínský archeolog Chi Pu Tei, spolu s kosterními pozůstatky malých lidí s velkou hlavou v jeskyni v pohoří Baian Kara-Ula. Někteří vědci považovali tyto kosterní pozůstatky za dosud neznámý druh opic. Několik disků se dostalo údajně do rukou výzkumníků v Moskvě, kde po analýze našli větší množství kobaltu a při zkoumání osciloskopem našli větší vibrace, které údajně svědčí o předchozím vystavení disků silnému elektrickému výboji.

O profesorovi Cum Um-nui však pozdější badatelé (Däniken, Hausdorf, Krassa) v Číně nic nezjistili a Číňané naopak tvrdili, že nikdo s takovým jménem v Číně neexistoval.

Dále Dendl zjistil, že V. Zajcev při psaní svého článku do Sputniku v roce 1965 si nechal jako ilustraci namalovat od nějakého ruského malíře  kosmonauta s diskem. Tento obraz byl pak léta označován jako skalní kresba z Fergany a sloužil ufologům jako důkaz.

Obrázek byl uveden i ve filmu, natočeném podle knihy E. von Danikena „Vzpomínky na budoucnost“. V knize H. Hausdorfa se uvádí, že jde o uměleckou rekonstrukci skalní kresby. (obr. 10)  Jiný obraz jeskynní rytiny z Fergany je na obr. 11.

Další zpráva je od profesora Sergeje Lolladofa, který měl k dispozici disk získaný v Indii v roce 1945 za 60 anglických liber.

Při svém výzkumu zjistil, že disk prý střídavě  v intervalech 3,5 hod. ztrácel a přibýval na váze. Dnes existují pouze fotografie 2 disků, které pořídil rakouský inženýr Ernst Wegerer v roce 1974 při návštěvě muzea Pan-pho v Si-anu v Číně. Na těchto fotografiích ovšem nejsou vidět na discích žádné rýhy. Jedná se tedy zřejmě o jiné disky. (obr. 12, 13)

Dalším, kdo chtěl vydělat na zprávě o čínských discích byl anglický „vědec“ Karyl Robin-Evans,  o jehož fantastické cestě za kmenem Dzopa píše David Agamon. Kotouč, který popisuje Robin-Evans se kotoučům z Baian Kara Ula vůbec nepodobá. Nemá otvor uprostřed a je na něm kromě neznámého textu namalováno Slunce, člověk s velkou hlavou a nějaká veverka nebo ještěrka.

Podrobnosti pobytu Robina-Evanse u Dzopů jsou tak nepravděpodobné, že je škoda se o nich vůbec zmiňovat. Jen pro zajímavost: Robin- Evans musel tajně uprchnout, neboť přivedl svou učitelku jazyka do jiného stavu a bál se, že nepřežije porod, neboť byla malé postavy. Navíc mu Dzopové vytáhli film z fotoaparátu, takže zachránil pouze jeden rozmazaný snímek dvou příslušníků kmene Dzopa. Kamenné disky samozřejmě také při útěku poztrácel.

Stopa po čínských discích se nám tedy ztrácí někde v mlze horečky UFO z 60. let minulého století a touze tehdejších pisatelů psát o záhadách co možná nejfantastičtějším způsobem.

Posledním, kdo se vydal po stopě těchto disků byl německý badatel Hartwig Hausdorf spolu s Peterem Krassou. Ti při návštěvě muzea v Číně v roce 1994 už žádné disky ale neviděli a ani se nedopátrali, kam tyto disky zmizely. Pouze v jedné místnosti údajně objevili obrovský hliněný disk, ovšem bližší popis nebo fotografii toho disku bohužel nepořídili. (2)

Na internetu se téměř vzápětí objevilo několik názorů a návrhů k řešení poselství. (3)

Nejblíže správnému řešení je údajně ten, který vycházel ze stejného postupu jako u piktogramu u Chilboltonu. Rozdělil si obraz na čtverečky polehlého a stojícího obilí, kterým přidělil čísla 0 a 1. Pak si všiml, že každý 9. čtvereček je menší, než normální a označil tyto čtverečky za dělítka jednotlivých osmičlenných skupin 0 a 1. Těmto skupinám po převedení z dvojkové soustavy do desítkové přidělil podle ASCII kódů písmena a vyšla mu tato zpráva:

Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES.
Much PAIN but still time. BELIEVE. There is GOOD out there. We OPpose DECEPTION. Conduit CLOSING.
(Bell sound).

V překladu :

  • Vyvarujte se poslů falešných darů a jejich porušených slibů.
    Mnoho bolesti ale ještě je čas. Věřte. Tam venku je dobře. Vzdorujeme podvodu. Cesta se uzavírá.
    (Zvon zvoní).

Jde o správné řešení ?

Kol. aut. Klubu psychotroniky a UFO, (Karviná, Plzeň, Tábor, Praha)

Odkazy a poznámky

(1) Pacner, K.: Hledáme kosmické civilizace. Práce, Praha, 1976, s.
(2) Podle : Hausdorfa H., – Krassa, P.: Satelity bohů. Nakl. Erika, Praha, 1998 – Hausdorf, H.: Bílá pyramida. Nakl. Brána, Praha,  1996
(3) Internet Archive: https://web.archive.org/web/20070406130608/http://balder.prohosting.com/sjsj/decode/HowToDecode.html, Howe, L. M.: More On Winchester Code Analysis. EarthFiles, 21.8.2002. Internet :  http://www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=383&category=Environment,
http://www.dccs.org/the_aleien_at_crabwood_farm_house_m.htm
http://www.yovusa.com/Archive/August2002/crabwood1/crabwood1/htm
http://www.cropcircleresearch.com/articles/alienface.html
http://www.ioon.net/cropcircles/articles/alien1.html

Obr. ze stránek :

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!