Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku (9)

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”.

* 3.2 Další metody výzkumu kruhů 

3.2 Další metody výzkumu kruhů

Vzhledem k faktu, že jen málo vědců bylo ochotno riskovat svoji pověst kvůli výzkumu fenoménu s nálepkou paranormální, ujímali se řešení hádanky kruhů v obilí většinou obyčejní lidé, kteří neměli speciální vzdělání v oboru biologie nebo fyziky. Dále zmiňujeme nejoblíbenější metody takových výzkumů a jejich výsledky.

3.2.1 Shromažďování výpovědí očitých svědků

Když už se jev kruhů v obilí stal známý díky zájmu médií, snem mnoha zastánců tohoto jevu bylo očité pozorování okamžiku vzniku znaků v obilí. Nejvytrvalejší z nich trávili mnoho dní na polích, kde se nejčastěji objevovaly piktogramy, s nadějí, že uvidí tajemné tvůrce v akci.

Pomocí internetu lze najít desítky zpráv popisujících moment vzniku kruhů nebo také podivných jevů, které jejich vzniku předcházely. Samozřejmě v případě takových zpráv je hlavním problémem otázka jejich věrohodnosti. Nelze mít jistotu, zda svědci mluví pravdu a pokud ano, zda jejich pozorování neplynou ze špatné interpretace přírodních jevů.

Očití svědci se odvolávali na různé okolnosti vzniku kruhů v obilí. Jedni popisovali UFO vysílající laserový paprsek ve směru pole. Jiní velkou červenou kouli, která během sestupu na úroveň několika metrů nad zemí vysílala jakousi neviditelnou energii způsobující bezprostřední poléhání obilí. Další zprávy se týkají nevelkých bílých kuliček pohybujících se nad obilím, podobně jako ve slavném filmu z Oliver’s Castle. Také existují zmínky o světelném víru energie a také o silném zvuku bez žádných vizuálních efektů, který vytvoří piktogram ve zlomku sekundy. Jak je tedy vidět z výše uvedených příkladů, jsou tyto zprávy velmi rozdílné a je těžké v nich najít nějaký společný jmenovatel.

3.2.2 Monitoring při užití kamer

Výzkumníci kruhů v obilí mysleli, že k získání veřejného mínění na stranu tajemného původu kruhů je nutný nějaký silnější důkaz než jen slovní výpověď očitých svědků. Touhou nejznámějšího výzkumníka kruhů Colina Andrewse se stalo hlavně zachycení okamžiku vzniku znaků v obilí pomocí kamery.

První zkouška se konala v roce 1989 pod krycím názvem „White Crow”.  Skupiny pod vedením slavného vědce rozmístila kamery zaznamenávající obraz 24 hodin denně takovým způsobem, aby svým záběrem pokrývaly oblast známou častým výskytem znaků v obilí. Bohužel se potom kruh objevil na jiném místě mimo záběr kamery. K jeho vytvoření se na konec po letech přiznal Doug Bower.

Dalšího léta se Andrews rozhodl pro další zkoušku zachycení okamžiku vzniku znaků v obilí.

„Operation Blackbird” svým rozsahem překonala předchozí zkoušku. Andrews ji zorganizoval společně s televizí BBC a Nippon TV. Na místě pomáhala i britská armáda. To vše svědčí o faktu, jakou důležitost byla tehdy tajemství kruhů v obilí přikládána. Kamery i termovizní zařízení byly umístěny na pahorku White Horse Hill, díky čemuž byl monitorován dosti rozsáhlý prostor. Colin Andrews nemohl být z důvodu jiných závazků na místě pozorování, ale byl připraven okamžitě přijet v případě nezvyklých jevů.

Jednoho rána dostal Andrews dlouho očekávanou zprávu. Dobrovolníci zúčastnění v operaci Blackbird ráno spatřili v monitorovaném prostoru piktogram. przez kamery. Andrews okamžitě vyrazil na místo události. Po cestě se domluvil na živém vstupu pro BBC a svolal narychlo tiskovou konferenci, aby světu sdělil, že proces tvorby kruhů v obilí byl konečně zaznamenán. Andrews byl telefonicky informován, že předběžná analýza filmového materiálu ukázala objev tajemných světel okolo 3.30 hodiny. Krátce po příjezdu na místo natočil slibovaný vstup vysílaný živě BBC. Vzrušeně mluvil o nafilmovaném materiálu a o tom, že znaky v obilí nemohly být v žádném případě vytvořeny vtipálky v tak přísně hlídaném terénu.

Andrews společně se svým blízkým spolupracovníkem Delgadem a kameramanem BBC sestoupili z kopce a dorazili na místo piktogramu. Bohužel na místě se ukázalo, že Andrews se nedočkal dne triumfu, ale dne bolestné porážky. Ve středu každého ze 6 kruhů, z nichž se piktogram skládal, se nacházely stolní hry Zakletí zodiaku, forma vizitky, kterou tam nechali cropmakeři. Novináři svolaní na tiskovou konferenci byli tedy svědky krachu operace Blackbird. Andrews dlouho přemýšlel, jakým zázrakem se vtipálkům podařilo vytvořit piktogram v tak dokonale monitorovaném prostoru. Jeho podezření padlo na britskou armádu, která se té operace zúčastnila. Andrews prohlašoval, že to byla zkouška že to byl pokus o diskreditaci fenoménu, který přitáhl zájem velké části veřejného mínění. Vysvětlení mohlo být ovšem i prozaičtější. Časem se ukázalo, že mezi dobrovolníky na pahorku byly lidé, kteří se ze zastánců kruhů změnily v jejich tvůrce. Jestliže znaly rozmístění kamer a způsob pozorování terénu, našly správné místo a čas, aby mohly vymačkat do obilí znaky.

Pokračování

Z polského materiálu: LEBEK, Bogusław: „Kregi zbożowe – fenomén poza logiką”

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 408

error: Kopírování zakázáno!