Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku (8)

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”.

3.1.5 Kritické práce italských skeptiků

3.1.5 Kritické práce italských skeptiků

V roce 2005 Francesco Grassi, Claudio Cocheo a Paolo Russo z italské organizace skeptiků CICAP publikovali kritický komentář Hasselhoffova článku z roku 2001 a zprostředkovaně také dřívějších prací Levengoodových z BLT Research. Plnou verzi zprávy je možné nalézt na stránce (1)

Podstata práce je v tom, že teorie o účasti elektromagnetického záření v procesu vytváření kruhů v obilí není plně podložena důkazy. Autoři poukazují na takové pochybení jako :

  • – nedostatečné  množství vstupních údajů (vzorky posbírány z příliš malého počtu míst)
  • – nedůslednost v určování, co je kontrolní vzorek
  • – ve výpočtech byla vylučována data, která neseděla do předem připravené teze
  • – v modelu není brán zřetel na podstatné činitele  (např. chybný předpoklad, že rostliny jsou
    zcela prostupné pro záření),
  • – omezené použití modelu (jenom na kruhy, přičemž většina piktogramů skládá se také z jiných prvků – např. stezek).

Kritické úvahy italských skeptiků byly zaslány do „Physiologia Plantarium” (časopisu, kde publikoval články Levengood i Haselhoff). Vydavatel vědeckého časopisu zcela sdílel pochybnosti autorů. Rozhodl se však jejich práci nepublikovat, a svoje rozhodnutí odůvodnil nechutí dále šířit toto téma na stránkách časopisu. Potvrzuje to dopis zaslaný CICAP, jehož obsah je dostupný na stránce. (2)

Haselhoff publikoval po nějaké době odpověď na kritiku italských skeptiků. Jako hlavní obranný argument použil, že jeho článek je třeba brát jen jako úvod do vážné diskuse a že měl charakter komentáře a ne vědecké práce. K většině věcných obvinění se vůbec nevyjádřil a neučinil to ani později přes svá ujišťování. Objektivní analýza argumentů použitých Haselhoffem a členy CICAP vede pouze k jednomu závěru: kritika italských skeptiků byla velmi přesná a přesvědčující (jak nakonec potvrdil vydavatel „Physiologia Plantarium”).

Obr. Formace v Nieuwerkerk, Nizozemí (1997)

3.1.6 Chybné přesvědčení o hodnotě vědeckých prací o kruzích

Mezi příznivci kruhů panuje obecná představa, že práce D. Levengooda z BLT Research a Eltjo Haselhoffa z konkurenční organizace CCCS vědeckým způsobem dokazují, že vznik kruhů v obilí (alespoň části) způsobuje tajemný jev, který se kromě jiného projevuje emisí silného elektromagnetického záření. Bohužel málo známé jsou kritické komentáře k těmto pracím, jednak ze strany skeptiků stejně jako od zvídavějších zastánců kruhů, kteří připouštějí pochybnosti o serióznosti těchto výzkumů.

Po pravdě řečeno vědecké výzkumy kruhů v obilí jsou více méně v nulovém bodě. Doposud nepřinesly věrohodnou odpověď na základní otázku, jakým způsobem lze odlišit kruhy mechanicky vytvořené člověkem o těch, které jsou považovány za výsledek působení neznámé síly.

Odkazy

(1) Francesco Grassi – Claudio Cocheo – Paolo Russo: Balls of Light: The Questionable Science of Crop Circles. Journal of Scientific Exploration, Vol. 19, No. 2, pp. 159–170, 2005. CICAP. Internet:   http://www.cicap.org/crops/en/jse_19_2_159-170_2005.pdf
(2) Physiologia Plantarum rejection letter. (August 2006). CICAP. Internet: http://www.cicap.org/crops/en/013.htm

 ***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 407

error: Kopírování zakázáno!