Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku (2)

Fenomén kruhů v obilí je považován za nejzvláštnější tajemství XX. století spojené s výzkumem „tajemna”.

2. Dějiny kruhů v obilí  

2. Dějiny kruhů v obilí

Dějiny kruhů v obilí je možné rozdělit na dvě etapy, které odděluje počátek činnosti prvních cropmakerů (lidí stlačujících obilí mechanickým způsobem) – Douga Bowea a Davea Chorleye. Tito dva přátelé měli vliv na změnu náhledu na tento fenomén, vyznačující se nejen náhlým vzrůstem počtu znaků v obilí, ale i řádovým zvětšením jejich plochy a geometrické složitosti.

2.1 Historie kruhů v obilí před příchodem cropmakerů

Kromě toho, že v počáteční fázi jev kruhů v obilí se omezoval jistě jenom na přírodní jev (nebyl považován za lidský výtvor), stejně ale nebyl popisován jednotným způsobem. Nepřesné zmínky z IX. i XVII. století považovaly za příčinu vzniku kruhů v obilí působení nadpřirozených sil (zlých duchů, ďábla), a lépe zdokumentované zprávy z 50. a 60. let minulého století spojují tento jev s přistáním kosmických lodí – UFO.

2.1.1 Historické dokumenty z IX. i XVII. století

Autorem prvního dokumentu týkajícího se kruhů v obilí byl biskup z Lyonu Agobard, žijící v IX. století. Jeho životní misí se stala exkomunikace pověrčivých (neslučitelných s křesťanským učením), vychovaných nevzdělanou částí společnosti. Agobard popisoval, že obyvatelé vsí pátrali po příčinách škodlivých atmosférických jevů (krupobití, bouří) ničících úrodu v různých druzích zlých duchů, kteří dokázali ovlivňovat počasí. Široce rozšířená byla víra v pravidelné návštěvy obyvatel Magonie na Zemi, kteří žijí v odlehlém místě v nebi a přebývají na naší planetě na lodích z mraků, které vyvolávaly silné bouřky. Jedním ze stop přítomnosti Magonianů bylo polehlé obilí.

Druhým dokumentem připomínající na kruhy v obilí v minulosti  je pamflet, datovaný 22.08.1678, jehož titulní strana je ilustrovaná dřevorytem představující postavu ďábla kosícího oves. Posečené obilí má tvar oválu a celkově připomíná současný kruh v obilí. Pamflet vypráví o majiteli pole, který nabízí sousedovi pomoc při sklizni ovsa. Během jednání majitel pole zjišťuje, že požadovaná částka za službu je předražená, rozzlobí se a ruší smlouvu se sousedem následujícími slovy: „Spíš ďábel mi ten oves pokosí než ty.” Tato slova se ukáží jako prorocká, neboť v noci se nad ovsem objeví světélkování a příštího rána se ukáže, že oves byl pokosen ve tvaru oválu s přesností, která je mimo lidské možnosti.

Dále zmiňuje Robert Plott v knize „Natural History of Staffordshire”, vydané v roce 1686, pozorování podivných světelných anomálií – kromě jiného velmi jasných koulí světla objevujících se v noci, což jistě připomíná pozorování tzv. BoL (z ang. “Balls of Light”) ve spojitosti s piktogramy.

V historických zdrojích je možné najít i takové zmínky, které dokazují, že za obrazci v obilí stojí člověk. Francouzský inkvizitor Nicolas Remy v díle „Daemonolatreia” (neboli „Satanův kult”) uvádí lidi, tančící v obilí a zanechávající za sebou okrouhlé stopy.

Z výše uvedených příkladů je vidět, že v minulosti byly znaky v obilí interpretovány jako výsledek působení různých nečistých sil, což nás neudivuje vzhledem k historickému kontextu. Zprávy, které máme k dispozici, nejsou objektivní, protože se na nich podepsala řada pověr a náboženských vlivů. Nedokonalost těchto zpráv způsobuje, že je těžké jednoznačně potvrdit, jestli historické kruhy v obilí byly vytlačené stejným způsobem, jako současné.

Čtěte dále: 

Pokračování

Z polského materiálu: LEBEK, Bogusław: „Kregi zbożowe – fenomén poza logiką”

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 358

error: Kopírování zakázáno!