Obsahy vyšlých čísel ZAZ 1999

Časopis Záhady a zajímavosti – ZAZ – klubový časopis, který vznikl již roku 1992, v roce 2011 vyšlo už 100. číslo.

Od roku 2012 e-zin.

Obsahuje soubory zcela původních článků od známých i zcela neznámých badatelů, i ty materiály, které nikde jinde neseženete.

Číslo 1 / 37
Ročník 8 / 1999

Oznámení Klubu psychotroniky a UFO
Honzák, T.:      Debata o duši.      Řešení vztahu těla a duše podle C. G. Junga.
Kol. aut.:      Les – zdroj nových záhad.      Uzavření otázky polehlého lesního porostu u Pastuchovic a zvláštních pokroucených kmenů u plzeňské přehrady České údolí.
-pd-:      Regenerace a „kontaktéři“.      Jak reaguje časopis Regenerace na záplavu „kontaktérů v ČR.
-mš-:      UFO kongres v Košicích – Area 51 také v Čechách ?      Ukrývá základna v Ralsku atomový reaktor ?
Šafařík, L.:      Některé poznámky k pojmu „ufologie“.
-pd-:      Opět o technologii JL.      Co ovlivňuje zelené kolečko na obálce Regenerace ?
-red-:      Kde jsou pozůstatky popravených českých pánů?      Hlavy pánů popravených 21.6.1621 nebyly dosud nalezeny.
Zajíc, K.: Stáškovic kaplička – místo plné tajuplných událostí.     Článek čestného člena KPU.
Drobečková, V.:      Pověsti a zprávy o podzemí na Plzeňsku a v západních Čechách.     KPU – Šumava :      Svědectví po 33 letech.      Po 30 letech se našli svědkové jednoho případu UFO.
Petráň, T.:      Kamenná řada na Bylanech.      KPU Kutná Hora – Klub 2000 obnovil starou kamennou památku.
Keller, J.:      Hledání „zavedených“ bran.      Existuje u Šemnické skály vstup do jiných kontinuit ?
Šafařík, L.:      ČT 2 proti iracionalitě.      Reakce na pořad 6.2.1999
-sl-:      Kdo opisoval ?      Jeden článek – dva autoři.
-mj-:      Je na hradě Houska vstup do pekla ?
Vlasák, J.:      Vzpomínka na proutkařského odborníka, lektora proutkařských kursů, báječného člověka      – portrét Stanislava Hrudy – čestného člena KPU
-np-:      Další podvod.      Kresba muže na planině v Austrálii je podvodem.
-kj-:     Další nálezy protivampyrických zásahů      – Žatec
-jc-:     Kopie tzv. „turínského plátna“ nalezená v Broumově.
Čechura, M.:      Touha vlastnit.      Co je za tímto lidským motivem ?
-kk-:      Všichni jsme blázni !      Zamyšlení nad knihou V. Vondráčka „Fantastické a magické z hlediska psychiatrie“.
Keller, J.:      Chutnají mimozemšťanům melouny ?      Přepis zážitku z maďarského Dunekeetes.
Kroupa, P.:      Obrazec v kukuřici.      V létě 1998 se u Plánice objevil neobvyklý agrosymbol.
-dh-:      Zvláštní fenomény ve starých tyrolských pověstech.
-ch-:      Nezvyklý nebeský úkaz.      Konjunkce Jupitera s Venuší 23.2.1999
-sl-:      Kosmopsychoenergosugestologie      – v ČR působí věhlasný „akademik“ A. Ignatěnko.
-mj-:      O fotografování aury.      Odhalení podstaty tohoto technického zařízení.
-sl-:      Fakta o fyzikálních polích kolem člověka.
Bohové nebe a Země.      Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“ – pokračování.

Číslo 2 / 38
Ročník 8 / 1999

Úvodník
Šafařík, L.:      Porovnání dotazníků na zaznamenání anomálních jevů – UFO
Gardavský, Z.:      Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén      (1. část)
Tajuplná síť čar.  O začátcích pátrání po liniích ley lines.
-jj-:  Odkud se vzal podivný dým ?      V Plzni i Německu se vyskytl fenomén se stejnými parametry.
Servín, J.:      Fantastická realita. Souvislosti 1.      O zkoumání anomálních jevů. (1. část)
-rr-: UFO nad Íránem? Ne, pouze trapný podvod. O jednom článku z Magazínu 2000 č. 8/99
-cu-:   Synchronicita ? Zajímavé případy synchronicity v příbězích vražd P. Morozova a A. Hrůzové.
Kroupa, P.:  Kruhy v obilí ex post. Doklady o agrosymbolech na Domažlicku na začátku 70. let.
Kol. aut.:      Kamenná stavba u Hostišovic.      Pátrání po původu a účelu záhadné stavby.
-ra-:      O čem píše UFO magazín.      Nahlédnutí do slovenského časopisu.
Na Internetu pokračuje diskuse na téma „ufologie“.      Z diskusního klubu „ufonet“.
-zl-:      Je nutné se zabývat pomocí vědních oborů o UFO ?      Ohlasy na diskusi.
Zandl, P.- Palacký, P.:  Tajemství hradu Mont Ségur a Jezero druidů.      O historii tajemného hradu Albigenských Dokonalých.
Novotný, F.M.:   Vzpomínka na tlustého muže, který se smál. Památce dr. Ludvíka Součka.
-jh-:      Hledání „zavedených bran“.      Je brána do jiného časoprostoru na hradě Houska ? Dopis K. H. Máchy o návštěvě tohoto hradu a jeho zážitku.
Bohové nebe a Země.      Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“ – pokračování.
Klub psychotroniky a UFO na internetu.      Seznam dosud uvedených stránek poboček KPU a spolupracujících společností.

Číslo 3 / 39
Ročník 8 / 1999

Úvodník     – Válka v Jugoslávii zůstává válkou
Z činnosti Klubu psychotroniky a UFO
Ruibar, R.:   Mimosmyslové vnímání.      Druhy a pokusy, které je prokazují.
Koutná, K.: Portae Induktae – hledání zavedených bran. Zkušenosti z telepatických pokusů.
Úryvek z univerzitních skript      – extrasenzorická komunikace – telepatie – je prokázaná.
Servín, J.:  Bariéry. Souvislosti 2.      O zkoumání anomálních jevů. (2. část)
-im- :     Inkvizice za nic nemůže !      O pořadu TV Prima „Záhady a mystéria“ o čarodějnicích.
-jf-:      Pozor na nepravá UFO !      Omyly při pozorování.
Gardavský, Z.:  Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén. 1. část : Stručný souhrn fyzikálních a biologických vlivů GPZ.
-pk-:      První agrosymboly sezóny ČR 1999
Sedlář, J.:      Pár námětů k experimentům      – z otevřeného dopisu panu ing. Mackerlemu k průzkumu fenoménu poltergeistu a nahrávání „hlasu duchů“.
-kpufo-:      Světelná pyramida ?      K případu UFO u Oselců (PJ)
-av-:      Agrosymboly v Itálii.
Petráň, T. – Helšus, J.:      Diskuse o problematice megalitických památek      – problém názvosloví.
-va-:    USO – tajná japonská zbraň ?
Karban, S.:      Co je Crokesův větrník ?      O výzkumu prof. F. Kahudy.
Zajímavé výstřižky :      Hypotézy o původu Měsíce.
Havránek, R.:      Informační vlastnosti a schopnosti živých organismů.      Vystoupení na zasedání spolku ATOZ (Brno).
Šafařík, L.:   Automatická kresba a automatické písmo.      Rozbor jednoho z psychotronických fenoménů.
Bohové nebe a Země.      Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“ – pokračování.

Číslo 4 / 40
Ročník 8 / 1999

Úvodník
Oznámení Klubu psychotroniky a UFO      k průzkumu agrosymbolů sezóny 1999
Šafařík, L.:      Etické aspekty učení o reinkarnaci.
-pk-:      Tragédie v ášrámu.      Českou turistku v Sáji Bába ášrámu postihlo neštěstí.
Černý, J.:      Biofyzikální změny pozorované na rostlinách z agrosymbolů. Celkové shrnutí výzkumů provedených v zahraničí a v ČR do roku 1998.
Kol. aut. KPUFO:      Několik poznámek k „pravosti“ a falešnosti“ agrosymbolů.
-red-:      Zbraně třetího tisíciletí ?      Existují psychoelektronické zbraně ? A jsou požívány ?
Šípek, J.:      Ad Akta X ?
-wn-:      Rádio Zatracených.      Je svědectví pravdivé ?
-lš-:      Událost roku – zatmění Slunce.      O cestě členů KPU do Rakouska.
-vd-:      Příčiny vedoucí ke vzniku psychiatrické nemoci      aneb do blázince snadno a rychle a na věčné časy.
Gardavský, Z.:  Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén. 2. část : Působení GPZ na rostlinstvo a živočišstvo.
-sl-:      Nová organizace : Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice.
Servín, J.:      Fantastická realita. Souvislosti 3.      O zkoumání anomálních jevů. (3. část)
Bohové nebe a Země.      Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“ – pokračování.

Číslo 5 / 41
Ročník 8 / 1999

Úvodník
Klub psychotroniky a UFO      oznamuje
Ruibar, R.:      Osobní zkušenost s Reiki
-vl-:      Dojemná péče      o osud finanční pomoci Indii
Portae Inductae – Hledání zavedených bran – záhadná zmizení.      Případy: Semily 1984, Plzeň, říjen 1980
Baumgartl, V.:      Další „vydařená“ akce skeptiků.
-ms-:      Puls slábne.      Z UFO kongresu v Košicích
-vm-:      Skutečně podvod      – „pitva mimozemšťana“
-jse-:      Zbraně třetího tisíciletí      – několik poznámek
Šafařík, L. :      Vědecká a výzkumná činnost v pojetí doc. Chudáčka.
-sl-:      Sri Chinmoy v Praze.
Přečetli jsme :      Heczko, S.: Svět tajných společností.      Z elektronického časopisu Marathon.
-jh-, -mř-:      Je na hradě Houska místo časoprostorových přesunů?
-pd-, pk-:      Pozor na „cizí“ záhady !
-vw-, -ls-:      Kdo byl „narušitelem“ ?      O případu z 5.5.1990 v západních Čechách.
red.:      Výzva J.A. Zentricha
Keller, J.:      Hrabě Saint Germain – osobnost více než známá.
-jh-, ls-:      Pohanské božiště u Mladotic ?
-pd-:      Plody války.      Po bombardování v Jugoslávii.
Kol. aut.:      Kruhy v ledu a sněhu.      Případy v ČR.
Gardavský, Z.: Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén.   Působení GPZ na člověka.
-jr-:    Je technologie JL účinná ?
-hn-:  Vyvolala válka zemětřesení ?      NATO bombardovalo záměrně seismicky aktivní body.
Karban, S.:   Foo – fighter      Jev, který kráčí dějinami.
Servín, J.:    Souvislosti. Globální řešení ?      O zkoumání anomálních jevů. (4. část)
Koutná, K.: Jak je to s mimosmyslovým vnímáním ?      O telepatických pokusech autorky.

error: Kopírování zakázáno!