Obsahy vyšlých čísel ZAZ 1998

Časopis Záhady a zajímavosti – ZAZ – klubový časopis, který vznikl již roku 1992, v roce 2011 vyšlo už 100. číslo.

Od roku 2012 e-zin.

Obsahuje soubory zcela původních článků od známých i zcela neznámých badatelů, i ty materiály, které nikde jinde neseženete.

Číslo 1 / 32
Ročník 7 / 1998

Úvodník      – návod a pobídka k badatelské činnosti
Jehlička, M.:  Jaká byla sezóna agrosymbolů ´97      – rozhovor
Kol. aut.:     Kruhy v asfaltu – nový fenomén?      V roce 1996 se objevil vyfrézovaný kruh v asfaltu v obci Bořislav, o rok později v obci Popice. Článek shrnuje poznatky o obou nálezech, porovnává je a přináší názory a hypotézy o jejich vzniku.
Tůma, M.:   Jak je to s implantáty?      – možné vysvětlení zpráv o vložených součástech v hlavách lidí
Nekola, O.:  Fyzická podstata vzniku a působení UFO na základě teorie jednotnéhom pole
Kol. aut.:     Zpráva UFO centra Plzeň     Aktuální pozorování UFO, UFO nad Řevničovem
Zajímavé výstřižky:      Zlověstná socha na Tahiti
Prsty opravdu vidí     – zpráva AV SSSR o parapsychologických pokusech s R. Kulešovovou
Kol. aut.:    Co se děje u bystřanského piktogramu?      – od vzniku piktogramu u Bystřan na Teplicku jsou pozorovány v jeho blízkosti světelné úkazy. Soustředění poznatků z průzkumu piktogramu a současná pozorování.
Bareš, L.:   Viděli staří Egypťané UFO?     – vyjádření předního českého egyptologa dr. L. Bareše k článku M. Hessemanna „Jaká je pravda: Dokument o UFO ze státního archivu faraóna Thutmose III.“ Magazín 2000 č. 2, roč. 1997
Novák, J.N.: Tak ne, tak ano aneb Dva přístupy k neznámu     – vyjádření k článkům „Centra zaniklých civilizací“ spisovatele ing. Ivo Wiesnera, a „Megality a koleje – zpráva ze studijní cesty na Maltu“ cestovatele Václava Cihly (ZAZ 5/97)
Vašek, I.:    Otevřený dopis       – odpověď na otevřený dopis kritizující badatele v oblasti Starého hradu u Podbranče.
Bohové nebe a Země       – kosmické lety ve starém Sumeru podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“ – díl zabývající se eposem o Gilgamešovi
Kol. aut.:     Oranžová barva       – v bytech našich občanů se objevuje bez jakékoliv známky po vysvětlení zvláštní oranžová barva

Číslo 2 / 33
Ročník 7 / 1998

Úvodník
Aktuální pozorování UFO     Létalo nad Zdíkovem UFO?
-sl-:      Jaké přichází poučení z vesmíru?
Kol. aut.:  Kontakty s mimozemšťany.
Kol.aut.:   Prehistorické památky na lokalitě Sněm.      Stavby typu „henge“ na Domažlicku.
Kol. aut.:  Ohrožují řidiče geopatogenní zóny?      Výsledek senzibilního, proutkařského a geologického průzkumu 88. kilometru dálnice.
Burachovič, S.: Magie karlovarské krajiny.      Příspěvek k dějinám osídlení Karlovarska – Kolem karlovarského zřídla jsou církevní stavby rozmístěny v soustředných kruzích
Vašák, A.:   Kometa nebo meteorit?      K záhadě tunguzského meteoritu.
Novák, J.N.:  Žulové válce mlčí.     Válce v korytu Zvánovického potoka se podobají nálezům na Filitose na Korsice
-cc-:    Agrosymboly v USA.      Snímky obilných piktogramů od L. Newnama.
-ap-:   Obsahují agrosymboly záhadné poselství hvězd?      Recenze knihy J. Kocha a H.J. Kyborga: Záhadná poselství hvězd.
-dk-:    Epidemie šílenství.      O oblíbenosti „kontaktů“ s jinými bytostmi.
Bohové nebe a Země. Rakety a létající stroje ve starém Sumeru podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“.
Zajímavé výstřižky:   Prehistorický atomový reaktor
-dk-:   Co je to Joint Line?  Odrušuje zelené kolečko na obálce Regenerace elektromagnetický smog?

Číslo 3 / 34    
Ročník 7 / 1998

Úvodník
Oznámení Klubu psychotroniky a UFO
Šafařík, L.:      Neverbální komunikace z hlediska psychotroniky.
Zajímavé výstřižky:      Ocel jako z pohádky.      Vědci vyrobili legendární kovovou slitinu.
Cihla, V.:      Der nicht´s kennt.      Ten, co nic nezná – Daniken.
Pavlík, J.:      Ad : Jaké přichází poučení z vesmíru ?      – reakce na předchozí materiál.
Žert, V.:      Ad : Kruhy v asfaltu.      Co stojí za těmito úkazy ?
Hutt, J.:      Teorie života po životě.      Bude něco, až umřu ? Existuje reinkarnace ?
Kol. aut. KPU:   UFO nad Žatcem ?      Rozbor pozorování v říjnu 1997.
Burachovič, S.: Geomantie, menhiry a staré kostely.      Věděli stavitelé kostelů o pohybu energií ?
-hz- :  Co se všechno může stát.      Aktivní blbci jsou nejhorší – i v paranormálním badatelském hnutí.
Čechura, M.:  Paranormální jevy – omyly a podvody.
Kol. aut. KPUFO:   Případ prvního agrosymbolu.      Kolinecký kruh v roce 1994 nebyl první ! Předcházel mu pozoruhodný případ u Nepoměřic v létě 1993.
-ufoc-:      Aktuální pozorování UFO      21.3.1998 v okr. Šumperk.
Bažant, V. – Fiurášek, A.:      Může přístroj otestovat léčitele ?      Dopis vedení ČePeS.
-kj-:    Další nálezy protivampyrických zásahů      – Vraclav
Bohové nebe a Země.      Rakety a létající stroje ve starém Sumeru podle knihy Z. Sitchina “Dvanáctá planeta”.
Černý, J.:  Návod na odběr vzorků klasů (zrn) v agrosymbolech a kontrolního vzorku z okolí.
Číslo 4 / 36
Ročník 7 / 1998

Úvodník
Klub psychotroniky a UFO oznamuje
Benda, J.H.:    Květoslav Minařík – mystik nebo psychotik ?
Svoboda, A.:  Svědectví z minulosti.      Pozorování UFO nad Svatoborem u Sušice v roce 1939.
Kroupa, P.:   Tajemné Sedmihoří.      Lokalita kruhových útvarů typu „henge“ na Domažlicku a agrosymboly.
-vp-:      Nová zjištění o mitochondriálních hodinách historie.
-rj-:      Můžeme cestovat časem ?      Kritický názor čtenáře na článek v Magazínu 2000.
Pavlík, J.:      Poučení z vesmíru ?      Reakce na článek „Jaké přichází poučení z vesmíru ?“ ZAZ č. 2 / 1998
Jehlička, M.:    Pád ledové koule na Plzeňsku.      Dne 1. srpna 1998 dopadl z čisté oblohy na obec Hůrky půlmetrový blok ledu.
-jl-:      Opravdu nemůže padat led z oblohy ?      Hypotéza vědců o sněhových hroudách z vesmíru.
Kol. aut. KPUFO:  Kruh v lese? Může agrosymbol vzniknout ze stromů stejně tak, jako z obilí?
Bažant, V. – Fiurášek, A.:      Ad : „Více psychotroniky“.      Dopis vedení ČePeS.
Čechura, M.:      Mantry.      Modlitba, mantra, meditace v různých náboženských směrech.
Zajímavé výstřižky :      Archeologická senzace      (Irák) MF 60. léta
Záhada ostrova Niue       (Austrálie) MF 60. léta
Koutná, K.:    Ještě jednou k tajemství kapliček a božích muk.      Neznámé podzemní chodby na území Prahy.
-pk-:      Jak je to s exorcismem v Indii.      Chrám, ve kterém probíhá léčení uhranutých.
Hochmaul, P.:  Aktuální pozorování UFO na Sedlčansku.      Rozbor pozorování z léta 1998.
Bohové nebe a Země.      Jak vypadala Sluneční soustava před příchodem sumerských bohů podle knihy Z. Sitchina “Dvanáctá planeta”.
Hutt, J.:   Teorie vesmíru.      Konečný nebo nekonečný vesmír ?

Číslo 5 / 37
Ročník 7 / 1998

Úvodník
Klub psychotroniky a UFO oznamuje
Šafařík, L.:      Některé metodologické problémy zkoumání anomálních jevů.
-pv-:   Opět biopřitažlivost. Případ magnetické ženy v seriálu TV Prima „Záhady a mystéria“.
-jse-:      Agrosymboly a zvláštní jevy v ionosféře.
Štěpánek, M.:      Hledání pravdy.      Filozofické aspekty věčného hledání.
-mr-:      Pro pozorné návštěvníky hradů a zámků.      Kdo pozná tajemné písmo ?
-fz-:      Záhadné chodby pod Ostravou.
Baumgartl, V.:      K jedné přednášce českého klubu skeptiků Sisyfos.
Kroupa, P.:      Využití metody měření konzistence zrn obilovin k verifikaci agrosymbolu.
Reakce čtenářů na pořady seriálu TV Prima      „Záhady a mystéria“.
Kol. aut.:      Tunguzský meteorit.      Soubor faktů a hypotéz k 90. výročí pádu tělesa.
Bohové nebe a Země.    Dnešní podoba Sluneční soustavy výsledkem kosmických kolizí podle knihy Z. Sitchina “Dvanáctá planeta”.
Keller, J.- Hrázský, V.:      Podivné hledání záhad.      Místo hledání – krádeže
-ka-:      Krétsko-mykénské písmo rozluštěno ?      Romové nositeli civilizace ?

error: Kopírování zakázáno!