Poslední tajemství Velikonočního ostrova (3)

Specialisté stále neví, kdo a proč postavil kamenné obry na Velikonočním ostrově – bylo to před milióny lety, nebo jen před několika staletími? Vědci předložili další hypotézu…

Názor skeptika

Britský archeolog Paul G. Bahn, autor knihy „Easter Island Earth Island“ (4) říká:

„Ostrované se pobili navzájem. Tito autoři ignorují místní tradice. Takže, pokud se vychází z dochovaných legend a archeologických nálezů, obraz je jiný. Jedna legenda říká, že ostrov kdysi obývali lidé s dlouhými ušními lalůčky, které díky zavěšeným ozdobám sahaly až na ramena. Těm s dlouhýma ušima – místní vládnoucí elitě – byli podřízeni ti s krátkýma ušima – dělníci, kteří vytvářeli kamenné památky.

Když se roku 1680 populace ostrova rozrostla a země už nemohla nakrmit všechny, tak se krátkouší vzbouřili a zabili téměř všechny s dlouhýma ušima. Ale protože bez „vládnoucí třídy“ prostí dělníci nemohli přežít, tak brzy vyhynuli i sami.

O válce a bojích svědčí dochované důkazy – vědci objevili hroty šípů a šipky z obsidiánu – byly jich tisíce.

Konflikt také vedl ke svržení a znesvěcení kamenných idolů – mnoha sochám pozuráželi nosy.

Verze Carl Lipo a T. Hunta popírá existenci takové rozdělené ostrovní společnosti, stejně jako občanskou válku a její následky. Ukazuje se, že vědci prostě ignorují všechny tyto argumenty, protože se nehodí do jejich původního plánu.

Pokud jde o zachované sochy, pak podle údajů archeologů, kteří studovali kultury Střední Ameriky, ztvrdlý sopečný popel, ze kterého jsou vyrobeny moai, dostatečně odolává větrné erozi. To je důvod, proč sochy vypadají „mladší“ než je jejich skutečný věk.“

Odkazy

(1)  Jared Diamond. Wikipedia. Internet : http://cs.wikipedia.org/wiki/Jared_Diamond
(2) Carl Lipo. Binghampton University. Internet:  https://www.binghamton.edu/anthropology/people/faculty/carl-p-lipo.html 
(3) Terry Hunt, PhD. University of Hawaii. Internet: http://www.anthropology.hawaii.edu/people/emeritus/hunt/ 
(4) Paul G. Bahn – John Flenley: Easter Island, Earth Island. Thames and Hudson, 1992. Internet: http://books.google.co.uk/books/about/Easter_Island_Earth_Island.html?id=M2yBQgAACAAJ


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 336

error: Kopírování zakázáno!