Obsahy vyšlých čísel ZAZ 1997

Časopis Záhady a zajímavosti – ZAZ – klubový časopis, který vznikl již roku 1992, v roce 2011 vyšlo už 100. číslo.

Od roku 2012 e-zin.

Obsahuje soubory zcela původních článků od známých i zcela neznámých badatelů, i ty materiály, které nikde jinde neseženete.

Číslo 1 / 27
Ročník 6 / 1997

Úvodník      – chceme kritického čtenáře
-sl-: Umíte chodit po žhavém uhlí?
Čechura, M.:      Trest smrti – ano či ne? (názor)
Bohové nebe a Země. Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“.
Zprávy o havárii v Roswellu ze světového tisku z průběhu 50. let.
Mrůzek, J.: Tajemství pentagramů – matematika v prehistorickém umění.
Drobečková, V.:      Existují vůbec Pohádky Tisíce a jedné noci?
Karban, S.:      Otazníky kolem pádu tunguzského meteoritu.
UFO centrum Plzeň hlásí – Aktuality – listopad 1996 v lounském okrese byl pozorován neznámý předmět, Domažlice, Harrachov, UFO na obraze Madony, aj.
-mt-:  Existují u nás gravitační anomálie?
Drobečková, V.:  Kde je pravda? Doporučení k četbě knihy L. Součka “Případ baskervilského psa”.
-sl-:  Archa úmluvy – stroj na manu – Grál? – Srovnání informací z knihy E. von Danikena „Prorok minulosti“ a J. Fiebaga „Objevení Grálu“.
-mj-: Lékaři versus léčitelé. Testy léčitelů na TV stanicích.
Kulty. I. Destruktivní kulty. Ze zahraničních materiálů.
-sl-: Jaký účel měly dvojramenné sekyrky?
Podivné artefakty minulosti.
Chůra, V.:   Agrosymboly. Názor na vydanou knihu „Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy“

Číslo 2 / 28    
Ročník 6 / 1997

Úvodník – organizace, zabývající se anomálními jevy
Mackerle, I.:      Zpráva o průzkumu svítící chodby v Jihlavě     Historie řešení problému, průzkum svítící chodby – fyzikální část, parapsychologická část, jednotlivé výpravy, výsledky laboratorních měření, analýza luminiscenčního materiálu, nákresy, mapky a grafy.
Anna T.:       Tajemství jihlavského podzemí nekončí     (dopis čtenářky )
Kulty II. Proč si duchovní skupiny nevedou správně     Destruktivní kulty – podle zahraničních materiálů.
Šedivý, V.:      Filozofické zřejmosti jako záhady pro vědu     Filozofie a anomální jevy.
Šafařík, L.:      Otevřený dopis I. Vaškovi,      propagátorovi záhadného hradu v Podbranči u Myjavy (SR)
Bohové nebe a Země. Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“.
UFO centrum Plzeň hlásí – Sokolov, Praha, Návštěva na Svatoboru, UFO před soudem, aj.
Kol. aut. KPU:  Postup při průzkumu agrosymbolů. Doporučení k výzkumu.

Číslo 3 / 29
Ročník 6 / 1997

Zeman, P.:     UFO slaví půlstoletí svého trvání i výzkumu. – úvodník
Šafařík, L.:    UFO a věda. UFO a chemie, geologie, fyzika, sociologie, historie, psychologie, biologie, filozofie.
Vašák, A.:   Vesmírná zvířata? (UFO)
Košťálek, M:.     50. let UFO. Jak tehdejší noviny referovaly o novém fenoménu.      Ze Svobodného slova, Rudého práva, Svobodných novin roku 1947 vybral M. Košťálek.
Kol. aut.:      Oranžové ruce?      Oranžová barva objevující se v našich bytech a zahraniční souvislosti.
-jw-:   Co je projekt Záře? O souvislostech vzniku tohoto ufologického projektu.
Kol. aut.:   UFO centrum Plzeň hlásí.      UFO na vrchovině. Co zachytila kamera, Pískající pole, podivný bumerang, UFO nad Jihlavou, náhodná podobnost?
Vladař, J.:   Co přinesou nové sondy na Marsu?
Konrád, B.:   Podivný kužel u Tlustce. (dopis čtenáře)
Chůra, V.:      Pole informací a iluzí na tomto i na onom světě.
Kol. aut.: Kruh na asfaltu. Bořislav, 1996
-lš-:  Kde jsou vstupy do paralelních světů? názor na knihu A. Hrušky “Paralelní světy”.
Kulty. III. Změny v působení destruktivních kultů. Ze zahraničních materiálů.
Bohové nebe a Země. Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“.
Babíček, S.: UFO na uměleckých dílech.

Číslo 4 / 30
Ročník 6 / 1997

Úvodník – Více psychotroniky !   (výzva)
Tůma, M.:      Mayská proroctví.      Rozbor názorů ze stejnojmenné knihy. Vědecké základy astrologie, otázka Atlantidy, nová záhada kolem “kosmonauta z Palenque, aj.
Karban, S.: Úvaha o mayském datování na přelomu 2. tisíciletí. Spor o mayský rok nula.
-sl-: Našla se archa úmluvy?
Kol. aut.:      Za Josefem Vorlem.      Úmrtí sběratele pověstí z Mladotic a anomální jevy v jeho knihách.
Šafařík, L.:  Jev, zvaný poltergeist může postihnout každého z nás.
Cihla, V.:      Megality a koleje.      Zpráva ze studijní cesty na Maltu.
Spurný, F.:     Řev mlčení či hluché vykladačství?  O esoterických „hledačích“ a „vůdcích“
Toman, R.:      Co létalo 8.7. 1997 nad planetou?  Předmět sledovaný družicemi na satelitních TV stanicích
Kalista, P.:   Jsou piktogramy radioaktivní?
Kol. aut.:      Hledáte podzemní chodby?      (dopis čtenáře, názor na proutkaře O. Hradila, nové vydání spisu F. Paneše “Jaká tajemství skrývají kapličky a boží muka?”)
Bohové nebe a Země. Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“.
-pm-:      Kamenné pyramidy u Horní Stropnice.      Účel těchto staveb je neznámý.
-mk-:     Záhady na dosah ruky. Záhadný nález na hradě Věžka u Druzstové.

Číslo 5 / 31
Ročník 6 / 1997

Úvodník – přání do nového roku
-ms-: UFO nad Českou Lípou? Šetření domnělého pozorování UFO oznámené ve Fantas. faktech 6/97
-vz-: Jak opustit vlastní tělo.
Fenomén Out of Body Experiences. Podle zahraničních materiálů.
-es-: Jak zkoušet léčitele? (TV Nova “Na vlastní oči” – názor)
-lk-: Projekt UPUAUT. O uvedení filmu o průzkumu šikmé chodby ve Velké pyramidě malým robotem
Vašák, A.:  Kruhy v obilí a ultrazvuk?
Karban, S.:  O proutkaření. Pokusy a zkušenosti autora.
Němčík, A.:  Proč se chodí do školy?
-sl-: Mars plný záhad. Záhadné útvary na této planetě. Bílá skvrna, Město Inků, další „obličej“ v oblasti Utopia.
Skramužský, J.: Nezapomíná se na geoanomální zóny? Typy a rozdělení geopatogenních zón.
Čechura, M.: Lom nebo megalitické město? Výsledky pátrání o lokalitě Štipoklasy.
Sedlář, J.:  Jen náhody?  Názor na projekt Záře.
-vr-:  Výstava opět na cestách. Výstava leteckých fotografií agrosymbolů z Anglie, megalitů z Malty, Francii apod. cestuje po ČR.
-es-:  Staronová organizace opět na scéně?
Klub zájemců o záhady.
Wiesner, I.:  Centra zaniklých civilizací.
-red-: Myslíme na tebe, Moravo! (záplavy)
Bohové nebe a Země.
Podle knihy Z. Sitchina „Dvanáctá planeta“.
-vp-:  Kam se ztratila kolonie osadníků      (Virginie, Amerika, 1584)
-nd-:  Co ukrývají české národní pověsti. Knihy V. Karbusického, J. Sadílka a E. Bednářové o nejstarší historii Čech.

error: Kopírování zakázáno!